ࡱ> `(!bjbj:&#>~  4T(|||xxx8LF2" &$xhDZ9|qqqDZ||q q q qn||q qq q &=||U @zبxnd0FQM U|U0Z@q \4DZDZ ^FqqqqD||||||  Handleiding instellingen Instructie voor leerkrachten en IBers v. 15-05-2007: 14:30 Leeswijzer Deze instructie voor leerkrachten is geschreven in aanvulling op de standaard handleiding van OWG. Daar vindt u welke opties u kunt kiezen, hoe u de tijd kunt instellen, hoe u instellingen voor een groep of een individuele leerling kunt maken, enzovoort. In deze instructie wordt inhoudelijk ingegaan op welke keuzes u maakt voor welke leerling met special needs. De tekst is modulair opgebouwd: u kunt die stukken uit de tekst lezen, die u op basis van de inhoudsopgave nodig denkt te hebben. Als u een blinde of (zeer) slechtziende leerling begeleidt, dan mag u de hoofdstukken over Werken zonder muis en Leerlingen met een ernstige visuele beperking begeleiden niet overslaan! De beschrijving van de programmas is gericht op leerlingen met een ernstige visuele beperking. Hier vinden (ook andere) leerkrachten ook beknopte informatie over het (didactische/pedagogische) doel van de programmas. Overal waar een leerling of leerkracht met hij wordt aangeduid, kan ook zij worden gelezen. Auteur: Dorine in t Veld, Bartimus Onderwijs, Project Software In Zicht 20 april 2007 Inhoudsopgave TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc165346237" Inleiding PAGEREF _Toc165346237 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc165346238" Wat is D4A? PAGEREF _Toc165346238 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc165346239" Waarom D4A? PAGEREF _Toc165346239 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc165346240" Software In Zicht PAGEREF _Toc165346240 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc165346241" 1. Tips voor instellingen PAGEREF _Toc165346241 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc165346242" 1.1 Weergave van tekst en achtergrond PAGEREF _Toc165346242 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc165346243" Kleurcombinatie PAGEREF _Toc165346243 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc165346244" Puntgrootte PAGEREF _Toc165346244 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc165346245" Lettertype PAGEREF _Toc165346245 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc165346246" Vette letters PAGEREF _Toc165346246 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc165346247" 1.2 Tekst op het scherm laten voorlezen en/of markeren PAGEREF _Toc165346247 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc165346248" Tekst die wordt voorgelezen markeren PAGEREF _Toc165346248 \h 7 HYPERLINK \l "_Toc165346249" 1.3 Wie kiest de instellingen: de docent of de leerling zelf? PAGEREF _Toc165346249 \h 8 HYPERLINK \l "_Toc165346250" 1.4 Afbeeldingen op het scherm PAGEREF _Toc165346250 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc165346251" Beeld PAGEREF _Toc165346251 \h 9 HYPERLINK \l "_Toc165346252" Knoppen PAGEREF _Toc165346252 \h 10 HYPERLINK \l "_Toc165346253" 2. Instellingen voor leerlingen met bepaalde kenmerken PAGEREF _Toc165346253 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc165346254" 2.1 Leerlingen met behoefte aan structuur PAGEREF _Toc165346254 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc165346255" 2.2 Leerlingen die gauw overgestimuleerd raken PAGEREF _Toc165346255 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc165346256" 2.3 Leerlingen met dyslexie PAGEREF _Toc165346256 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc165346257" 2.4 Leerlingen met een motorische beperking PAGEREF _Toc165346257 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc165346258" 2.5 Leerlingen met een auditieve beperking PAGEREF _Toc165346258 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc165346259" 2.6 Leerlingen met een visuele beperking (slechtziendheid) PAGEREF _Toc165346259 \h 12 HYPERLINK \l "_Toc165346260" 2.7 Leerlingen die gebruik maken van braille PAGEREF _Toc165346260 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc165346261" 3. Werken zonder muis PAGEREF _Toc165346261 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc165346262" 3.1 Toetsen gebruiken in plaats van de muis PAGEREF _Toc165346262 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc165346263" 3.2 Sneltoetsen: Functietoetsen F1-F6 in plaats van knoppen PAGEREF _Toc165346263 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc165346264" 4. Speciale aandacht voor een goede werkhouding PAGEREF _Toc165346264 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc165346265" 5. Leerlingen met een ernstige visuele beperking begeleiden PAGEREF _Toc165346265 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc165346266" 5.1 Voorbereiding PAGEREF _Toc165346266 \h 17 HYPERLINK \l "_Toc165346267" 5.2 Wat u moet weten en wat u (misschien) moet uitleggen PAGEREF _Toc165346267 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc165346268" Lijsten PAGEREF _Toc165346268 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc165346269" Keuzerondjes en aanvinkvakjes PAGEREF _Toc165346269 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc165346270" Invulvakken PAGEREF _Toc165346270 \h 18 HYPERLINK \l "_Toc165346271" 5.3 Door de beginschermen navigeren PAGEREF _Toc165346271 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc165346272" Het welkomstscherm PAGEREF _Toc165346272 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc165346273" Het aanmeldscherm PAGEREF _Toc165346273 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc165346274" Kies een opgave PAGEREF _Toc165346274 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc165346275" De oefeningen PAGEREF _Toc165346275 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc165346276" 6. De programmas PAGEREF _Toc165346276 \h 21 HYPERLINK \l "_Toc165346277" 6.1 Taalprogrammas PAGEREF _Toc165346277 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc165346278" Spelen met woorden PAGEREF _Toc165346278 \h 22 HYPERLINK \l "_Toc165346279" Spelen met het alfabet PAGEREF _Toc165346279 \h 23 HYPERLINK \l "_Toc165346280" Letterregen PAGEREF _Toc165346280 \h 25 HYPERLINK \l "_Toc165346281" Toetsie PAGEREF _Toc165346281 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc165346282" 6.2 Rekenprogrammas PAGEREF _Toc165346282 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc165346283" SSSplitsss PAGEREF _Toc165346283 \h 31 HYPERLINK \l "_Toc165346284" Top 100 1-3: inleiding PAGEREF _Toc165346284 \h 34 HYPERLINK \l "_Toc165346285" Top 100-1: Werken met enen en tienen PAGEREF _Toc165346285 \h 35 HYPERLINK \l "_Toc165346286" Top 100-2: Buren PAGEREF _Toc165346286 \h 37 HYPERLINK \l "_Toc165346287" Top 100-3: Rekenen PAGEREF _Toc165346287 \h 39 HYPERLINK \l "_Toc165346289" Tafels PAGEREF _Toc165346289 \h 41 HYPERLINK \l "_Toc165346290" Deelbaar PAGEREF _Toc165346290 \h 42 HYPERLINK \l "_Toc165346291" Kommagetallen PAGEREF _Toc165346291 \h 43 Inleiding Wat is D4A? D4A, lees: Design for All, wil zeggen, dat een programma voor iedereen ontworpen is. Gewone leerlingen kunnen er mee werken, maar ook leerlingen met een beperking. Dat kan, doordat per leerling andere voorkeursinstellingen mogelijk zijn en omdat de programmas toegankelijk geprogrammeerd zijn. Deze programmas kunnen zelfs door blinde leerlingen worden gebruikt. Het is geen uitzondering dat al in groep 3 een laptop met brailleleesregel wordt verstrekt, maar soms gebeurt dat later. Dat is geen probleem: de programmas zijn zonder hulpmiddelen toegankelijk. Het is alleen jammer, dat de leerling dan m.n. bij de taalprogrammas geen braille heeft, maar aangewezen is op de spraak. Waarom D4A? Doel van het werken met D4A programmas is: inclusie, ofwel: niemand buiten sluiten. En dat is erg belangrijk, nu leerlingen met visuele, motorische, auditieve en andere beperkingen weer samen naar school gaan met leerlingen zonder beperkingen. Ook voor leerlingen met dyslexie zijn de programmas geschikt. Een extra voordeel is dat het hele programma zonder muis bedienbaar is. Software In Zicht De OWG-Design4All programmas zijn tot stand gekomen in het project Software In Zicht. Wilt u meer informatie over het project, wilt u tips of zoekt u nog andere software die toegankelijk is voor leerlingen met visuele en/of bijkomende beperkingen, kijk dan op HYPERLINK "http://www.softwareinzicht.nl" www.softwareinzicht.nl. De volgende OWG-Design4All programmas zijn beschikbaar: Spelen met Woorden (spelling) Spelen met het Alfabet (alfabetiseren) Letterregen (technische lezen) Toetsie (oefenen met het toetsenbord) Top 100 (deel 1-3) (getallensysteem) Deelbaar (kennis van het getallensysteem) Sssplitsss (voorbereidend rekenen) Tafels (voorbereidend rekenen) Kommagetallen (voorbereidend rekenen) 1. Tips voor instellingen U kunt, als dat nodig is, de weergave van de OWG-Design4All programmas helemaal aanpassen aan de behoeftes van een leerling. Ga daarvoor naar het lerarengedeelte en kies Lay-out instellen. Dit scherm ziet er, afhankelijk van de gekozen instellingen, bijvoorbeeld zo uit: 1.1 Weergave van tekst en achtergrond De kleurcombinatie van tekst en achtergrond, de puntgrootte en het lettertype kunt u in het instellingenscherm selecteren in de kaders met lijsten. Als u de letters vet wilt weergeven, vinkt u het aanvinkvakje voor Vette Letters aan. U kunt in het leerkracht onmiddellijk het effect van een verandering zien in het kader rechtsboven (Preview; voorbeeld). Kleurcombinatie Er zijn zon 60 kleurcombinaties voor letters en achtergrond waaruit gekozen kan worden. Wat u kiest, is een kwestie van voorkeur. Wat vindt de leerling leuk? Of wat is voor de leerling het beste zichtbaar of het rustigst voor de ogen? Let op: bij leerlingen met een aandoening in het autistisch spectrum, kunnen bepaalde kleuren of bepaalde kleurcombinaties heftige (paniek)reacties oproepen. Puntgrootte De maximale puntgrootte is 24, de minimale puntgrootte is 12. Puntgrootte 14 is doorgaans al voldoende voor dyslectische en voor veel slechtziende leerlingen. Tip: Voor leerlingen die met vergrotingssoftware werken zal het dankzij het gebruik van grote letters (al dan niet met spraakondersteuning (zie hierna)) meestal niet nodig zijn met vergroting te werken. Het voordeel is, dat het overzicht over het beeldscherm behouden blijft. Lettertype U kunt kiezen tussen twee lettertypes: Arial en Verdana. Dit zijn schreefloze lettertypes. Door hun strakke vorm zijn dit goed waarneembare letters. De letters van Verdana staan wat verder uit elkaar. Tip: Voor slechtziende leerlingen is het vaak een voordeel als letters net iets verder uit elkaar staan. Dat is vooral het geval als leerlingen niet erg scherp zien. De letters vloeien dan niet zo makkelijk in elkaar. Als leerlingen echter wel scherp zien, maar in een beperkt blikveld (kokervisus), kan het juist een voordeel zijn, wanneer de letters dichter bij elkaar staan. De leerling hoeft dan minder heen en weer te gaan omdat hij/zij meer letters tegelijk in het blikveld vangt. Vette letters Vette letters zullen voor sommige leerlingen de leesbaarheid en zichtbaarheid van die letters vergroten (zie ook de tip bij lettertype). 1.2 Tekst op het scherm laten voorlezen en/of markeren Spraak Alle tekst die op het scherm verschijnt, kunt u laten uitspreken, door de optie Spraak te activeren. Spraakondersteuning is erg belangrijk voor leerlingen die moeite hebben met lezen of met zien. Spraakondersteuning kan ervoor zorgen, dat het werken met het programma minder kijkinspanning vereist en daardoor minder vermoeiend is. In bepaalde situaties wilt u echter een leerling misschien juist stimuleren om wel te kijken. Zet dan (tijdelijk) de spraakondersteuning uit. Tip: Laat een leerling die spraakondersteuning nodig heeft een koptelefoon gebruiken als het geluid de andere leerlingen in de klas stoort. NB: leerlingen die werken met een schermuitleesprogramma, ofwel een screenreader (bijvoorbeeld Kurzweil, Supernova, Jaws, Zoomtext met spraak), moeten de spraak daarvan uitzetten; zij werken met de spraak van het OWG-Design4All programma! Tekst die wordt voorgelezen markeren Deze optie is aanvullend op de instelling van spraakondersteuning. Vooral voor leerlingen met dyslexie is het handig, als de door de spraakondersteuning voorgelezen tekst synchroon wordt gemarkeerd. De markeerfunctie werkt niet in alle schermen. Tekst op het welkomstscherm en in de helpschermen wordt wel gemarkeerd. In de oefeningenschermen worden alle teksten wel voorgelezen, maar werkt de markeeroptie niet. 1.3 Wie kiest de instellingen: de docent of de leerling zelf? Als Shift F12 aangevinkt staat, kunnen leerlingen zelf door op Shift+F12 te drukken, naar een instellingenscherm gaan. Hier kunnen zij de lay-out aan hun eigen wensen aanpassen. Dit instellingenscherm voor leerlingen ziet er bijvoorbeeld zo uit: De wijzigingen die de leerling in dit scherm instelt, vervallen nadat het programma is afgesloten. Bij opnieuw opstarten, wordt het programma weergegeven, zoals in het leerkrachten deel is bepaald. De ene leerling vindt het leuk om vandaag paarse letters op een gele achtergrond te kiezen en morgen oranje op groen en kan goed omgaan met die vrijheid. Maar er zijn ook leerlingen die juist structuur nodig hebben en die u liever hooguit eenmaal per maand een keuze voor andere kleuren wilt laten maken. In dat geval zoekt u misschien wel samen met de leerling naar de optimale instellingen, maar is de keuze eenmaal gemaakt, dan moet de leerling daar een afgesproken periode mee werken. Als u in het instellingenscherm voor leraren de optie Shift-F12 niet aanvinkt, kan de leerling het bovenstaande instellingenscherm niet oproepen en dus niet zelf de instellingen wijzigen. Als u de instellingen kiest, is het belangrijk om regelmatig na te gaan, of de instellingen nog steeds optimaal staan ingesteld. Een dyslectische leerling die met het grootste lettertype is begonnen, kan of wil na verloop van een paar maanden misschien overstappen naar een wat kleinere letter. 1.4 Afbeeldingen op het scherm Sommige leerlingen hebben baat bij een zo rustig mogelijk scherm; andere leerlingen vinden dat erg saai. U kunt in het instellingenscherm onder Beeld voor een deel bepalen wat voor afbeeldingen er op het scherm komen en of er knoppen op het scherm worden afgebeeld of niet. Beeld In de OWG-Design4All programmas worden veel afbeeldingen gebruikt: Boven de opgaven. In sommige programmas hebben die beelden alleen een decoratieve functie; ze dienen om het programma extra aantrekkelijk te maken. In andere programmas hebben die afbeeldingen te maken met de opgave. Aan het eind van een reeks opgaven verschijnt in dit gebied een grote afbeelding; deze dient als beloning. Op het al dan niet verschijnen van deze plaatjes kunt u geen invloed uitoefenen. Rechts naast de oefeningen verschijnt in principe een plaatje na iedere oefening. Dit plaatje vergezelt de feedback; was het antwoord goed of fout? Het plaatje verschijnt in een pastelgroen kader als het antwoord goed was en in een roze kader als het antwoord fout was. U kunt kiezen tussen: animatie (= een bewegend plaatje) vaststaand beeld (= hetzelfde plaatje als in de animatie, maar dan stilstaand) geen beeld Animaties verlevendigen het programma; de meeste leerlingen vinden ze erg leuk. Er zijn echter ook leerlingen, die er druk van worden of anderszins ongewenst op reageren. In dat geval kunt u het beste kiezen voor: geen beeld. Er verschijnt dan uiteraard ook geen roze of pastelgroen kader. De gesproken feedback wordt wel gegeven. Ook verschijnt de geschreven feedback wel op het scherm. Deze optie kiest u ook voor leerlingen voor wie plaatjes niets toevoegen (omdat zij ze niet (goed) zien) en misschien zelfs vermoeiend zijn en voor brailleleerlingen. Knoppen In de lijst met aanvinkvakjes ziet u de optie Knoppen. Vinkt u deze optie aan, dan verschijnen er knoppen in beeld. Als u het vakje leeg laat, verschijnen die knoppen niet. Als de knoppen aan staan, kan de leerling kiezen tussen: De knoppen aanklikken met de muis De knoppen selecteren met de TAB-toets en activeren met spatiebalk Sneltoetsen gebruiken (F1 t/m F6; zie hieronder, Werken zonder muis). Als de knoppen uit staan, kan de leerling alleen: Sneltoetsen gebruiken (F1 t/m F6; zie hieronder, Werken zonder muis). Aan hun kleur kun je zien of de knoppen actief zijn (dan kun je erop klikken), of niet. Actieve knoppen zijn grijs. Niet-actieve knoppen hebben de achtergrondkleur van het scherm. Als een leerling met de muis over een actieve knop gaat: wordt de knop donkerder van kleur. De cursor ziet er dan uit als een handje. De kleurmarkering maakt het voor alle goed ziende leerlingen extra duidelijk, dat ze nu op de knop kunnen klikken. Voor leerlingen die slecht zien, is dit voordeel essentieel. wordt de knop voorgelezen, mits de spraak aanstaat. De functie van de knoppen met abc?, abc!, of a-b-c (of het equivalent in cijfers) wordt altijd uitgesproken als ze actief zijn en de muis er over heen komt. NB: Helaas heeft dit tot gevolg dat een knop soms ook onbedoeld wordt uitgesproken, omdat de muiscursor er per ongeluk boven hangt. Zorg dus altijd, dat de muis naar neutraal gebied wordt verplaatst. Alle knoppen blijven in alle schermen zichtbaar. Dat alle knoppen op hun plaats blijven is een voordeel voor leerlingen die structuur en voorspelbaarheid nodig hebben. Voor leerlingen voor wie dat niet belangrijk is, is het geen nadeel dat de niet-actieve knoppen in het scherm blijven staan. 2. Instellingen voor leerlingen met bepaalde kenmerken Er is om praktische redenen voor gekozen om uit te gaan van kenmerken in het functioneren van leerlingen en niet van aandoeningen; sommige leerlingen hebben meerdere kenmerken. 2.1 Leerlingen met behoefte aan structuur Kies (samen) een prettige instelling, spreek een periode af waarin daaraan niets veranderd wordt en vink het aanvinkvakje voor Shift-F12 niet aan. Verder zijn de programmas door hun consistente lay-out en navigatie bijzonder geschikt voor leerlingen met dit kenmerk. 2.2 Leerlingen die gauw overgestimuleerd raken Overweeg om voor deze leerlingen bij Beeld de optie geen beeld of stilstaand beeld te kiezen. Vink Spraak en Markeren niet aan als de leerling geen problemen heeft met lezen. Kies kleuren, die de leerling prettig vindt en waar het rustig van wordt. Let op: voor leerlingen in het autistisch spectrum bij wie dit kenmerk in hevige of extreme mate speelt, kunnen sommige programmas problemen opleveren door de plaatjes die tussendoor verschijnen. 2.3 Leerlingen met dyslexie Kies een voldoende grote letter en een voor de leerling goede kleurencombinatie. Vink in bij voorkeur Spraak en Markeren aan; de software is niet remedirend, maar deze ondersteuning maakt het makkelijker voor dyslectische leerlingen om zich op de oefeningen en de inhoud te concentreren. 2.4 Leerlingen met een motorische beperking Geef in oefeningen waar tijdsdruk een rol speelt voldoende tijd of schakel de tijdslimiet uit. De OWG-Design4All programmas werken samen met speciale muizen, toetsenborden en een- en tweeknopsbediening. Ook werken de OWG-Design4All programmas samen met de toegankelijkheidsopties van Windows. Waarschijnlijk heeft u deze al standaard ingesteld voor de betreffende leerling. Mocht dat niet het geval zijn: via Start -> Instellingen van Windows komt u bij de toegankelijkheidsopties. Voor leerlingen met motorische beperkingen vindt u daar een aantal handige opties. U kunt bijvoorbeeld instellen: dat de muis met de pijltjestoetsen kan worden bediend (tabblad muis) dat toetsen die normaal gesproken in combinatie met elkaar worden ingedrukt, na elkaar kunnen worden ingedrukt. Dit is bijvoorbeeld handig om met Shift+F12 het instellingenscherm op te roepen (tabblad toetsenbord) dat een bepaalde letter n maal wordt getoetst bij een aanraking, ook als de betreffende toets lang wordt ingedrukt (tabblad toetsenbord) 2.5 Leerlingen met een auditieve beperking Deze OWG-Design4All programmas hebben (vrijwel) nergens gesproken tekst die niet ook visueel wordt aangeboden. Een uitzondering is de instructie Druk op Enter die voor veel oefeningen gegeven wordt om te kunnen starten. Deze informatie staat echter wel in het F2 ofwel Uitleg scherm (dat overigens algemeen geschreven is en niet met een specifieke doelgroep voor ogen; als daar staat dat een opdracht wordt uitgesproken, is daarvoor ook altijd een visuele equivalent). Voor deze leerlingen zijn geen speciale instellingen nodig om hun auditieve beperking te compenseren. 2.6 Leerlingen met een visuele beperking (slechtziendheid) Voor de meeste slechtziende leerlingen zijn de programmas te gebruiken zonder vergrotingssoftware. Bepaal wat de optimale lettergrootte en kleurcombinatie is. Als de leerling met een vergrotingsprogramma werkt, waarin ook spraakondersteuning zit, laat het die spraakondersteuning dan uit zetten. Vink Spraak in het instellingenscherm aan. Bij een vergroting tot een factor 2, blijven de opgave en de antwoordmogelijkheid in beeld. De knoppen en de plaatjes bij de feedback raken buiten beeld. (In een volgende versie hopen we de keuze te kunnen bieden om bij of in plaats van het plaatje dat na de oefeningen verschijnt als beloning, geluidsfragmenten te kunnen bieden (kant en klare en zelf opgenomen geluid. Dat maakt de beloning voor leerlingen die het plaatje niet (goed) kunnen zien groter. Ook de eerder genoemde mogelijkheid om zelf beeldmateriaal te kunnen invoegen en dus om beelden te kunnen kiezen die voor een bepaalde leerling aantrekkelijk zijn zal de beloning voor deze leerlingen vergroten). Er zijn leerlingen voor wie het beeldscherm eerder een last dan een lust is. Dit geldt met name voor leerlingen die met een flinke vergrotingsfactor werken, waardoor nog maar een deel van het scherm (vergroot) zichtbaar is. Ook zijn er leerlingen voor wie langere tijd achtereen kijken en lezen te vermoeiend is. De energie gaat dan zitten in het kijken in plaats van in het leren en oefenen. Voor deze leerlingen kiest u de onder Leerlingen die gebruik maken van braille aanbevolen instellingen. 2.7 Leerlingen die gebruik maken van braille Vink Spraak aan en laat de leerling de spraakondersteuning van de schermuitleessoftware uitschakelen. Vraag zo nodig de ambulant onderwijskundig begeleider om hulp. De ambulant onderwijskundig begeleider kan u ook helpen instellingen voor de brailleleesregel te kiezen, waarbij de tekst optimaal wordt weergegeven op de brailleleesregel. Vink de optie Knoppen niet aan. De leerling kan het programma bedienen met behulp van het toetsenbord. Hoe dit werkt, wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk: Werken zonder muis. NB: Het is geen uitzondering dat al in groep 3 een laptop met brailleleesregel wordt verstrekt, maar soms gebeurt dat later. Dat is geen probleem: de programmas zijn ook zonder brailleleesregel toegankelijk. Het is alleen m.n. bij de taalprogrammas jammer, dat de leerling dan geen braille ondersteuning heeft, maar aangewezen is op de spraakuitvoer van de OWG-Design4All programmas. 3. Werken zonder muis De programmas kunnen geheel zonder de muis bediend worden en zijn dus volledig toetsenbordtoegankelijk. Daardoor kunnen brailleleerlingen en leerlingen die moeite hebben met het gebruiken van de muis met de programmas werken. Werken zonder muis is vaak sneller en bovendien gezonder (voorkomt een zogenaamde muisarm). Om door het programma te navigeren, kunnen bepaalde toetsen worden gebruikt. In plaats van de knoppen, kunnen speciaal ingebouwde sneltoetsen worden gebruikt. 3.1 Toetsen gebruiken in plaats van de muis ToetsFunctieVoorbeeld/uitleg Pijltjes op en neerDoor lijsten navigeren Bijvoorbeeld om je naam of een oefening te kiezenSpatiebalkBevestigen of selecterenKan een knop activeren, een keuzerondje of aankruisvakje selecteren EnterBevestigenActiveert een keuze; zelfde functie als drukken op de OK-knop TabNaar volgende itemJe kunt naar knoppen, invoervelden en links springen met de Tab toets. Shift Tab = terug Alt F4StoppenHetzelfde als op de Stop knop drukken EscapeNaar vorige scherm Sluit helpscherm af J of NJa of Nee knop indrukken Bijvoorbeeld in Wil je echt stoppen? 3.2 Sneltoetsen: Functietoetsen F1-F6 in plaats van knoppen Naam knopSneltoetsFunctieUitleg HelpF1Sneltoet-senhelpDe leerling krijgt een overzicht van de functies van de knoppen en sneltoetsen UitlegF2Uitleg bij het schermDe leerling krijgt bij ieder scherm een specifieke uitleg van wat de leerling in het scherm kan doen (de bedoeling) en hoe de leerling dit kan doen (de bediening) ScoreF3ScorebordDe leerling krijgt in een oefening een overzicht van het aantal goed / fout tot dan toe en de tijd die nog over is om de resterende opgaven te maken Abc? / 123?F4Herhaal de vraagDe vraag van de opgave wordt herhaald Abc! / 123!F5Herhaal het antwoordHet gegeven antwoord van de leerling wordt herhaald a-b-c / 1-2-3F6Anders per titelDe specifieke functie wordt in de afzonderlijke programmas uitgelegd In het volgende hoofdstuk, Leerlingen met een ernstige visuele beperking, wordt gedetailleerder uitgelegd hoe de programmas bediend kunnen worden zonder gebruik van de muis. 4. Speciale aandacht voor een goede werkhouding Last but not least: voor leerlingen met beperkingen is extra aandacht voor een goede werkhouding vereist en zijn soms extra maatregelen nodig om RSI te voorkomen! RSI, repetitive strain injury is een verzamelnaam voor (chronische) aandoeningen die veroorzaakt worden door vaak herhaalde, kort durende bewegingen, die als zij op de verkeerde manier of in een verkeerde houding worden uitgevoerd tot schade aan het bewegingsapparaat leiden. De muisarm is het bekendste voorbeeld in relatie tot computergebruik. Er is bijvoorbeeld een gratis lespakket, geschikt voor leerlingen in groep 2: Muisje Max wil geen muisarm. Zie HYPERLINK "http://www.rsi-center.com/doc/muisjemax.pdf" http://www.rsi-center.com/doc/muisjemax.pdf. Dit pakket bevat uitgebreide uitleg over de juiste zithouding (ook voor leerlingen vanaf groep 2). Voor motorisch beperkte leerlingen zult u vaak specifieke aanwijzingen hebben. Hetzelfde zal vaak het geval zijn voor brailleleerlingen en slechtziende leerlingen. Als dit niet het geval is: vraag hierom bij uw ambulant onderwijskundig begeleider of kijk op HYPERLINK "http://www.softwareinzicht.nl" www.softwareinzicht.nl. NB: vooral (zeer) slechtziende leerlingen hebben op dit punt extra aandacht nodig. Vaak zitten zij te turen in een rondgebogen houding met de nek naar achter geknikt en met hun neus op het beeldscherm. Dat laatste is geen probleem; anders kunnen ze het niet zien. Maar zet het beeldscherm zo neer, dat ze daarbij rechtop kunnen zitten. Zorg er ook voor, dat leerlingen met een visuele beperking goed blind leren typen. Voorkom dat slechtziende leerlingen steeds op de toetsen (moeten) kijken. Als zij dat vaak doen, zullen zij een sterk voorovergebogen houding ontwikkelen. Uw rol als begeleider in het ontwikkelen van een goede werkhouding tijdens het werken met de computer is erg belangrijk! 5. Leerlingen met een ernstige visuele beperking begeleiden Om u te ondersteunen in het begeleiden van leerlingen met een ernstige visuele beperking, die gaan werken met de OWG-Design4All programmas, hebben we geen stap voor stap handleiding per scherm gemaakt. Als u de belangrijkste principes eenmaal door heeft en dat heeft u in een paar minuten is dat totaal overbodig. U leert hieronder werken zonder beeldscherm; u leert hoe u de leerling kunt leren door de eerste aanmeld- en keuzeschermen te navigeren. Vervolgens worden voor ieder programma per oefening tips en aandachtspunten gegeven. 5.1 Voorbereiding Voor leerlingen die heel weinig of helemaal niets zien, kiest u de onder Leerlingen die gebruik maken van braille aanbevolen instellingen. De leerlingen waar het om gaat, kunnen geen gebruik maken van de muis. Lees als u dat nog niet gedaan heeft het hoofdstuk Werken zonder muis door. De grootste moeilijkheid voor blinde leerlingen, is dat zij zich een voorstelling moeten maken van wat er op het scherm staat en wat je er kunt doen. Dit betekent dat zij op hun geheugen moeten afgaan om te weten wat de volgende actie moet of kan zijn. Een ziende houdt hier letterlijk en figuurlijk zicht op. Maar als iets, terwijl het nog wel zichtbaar is op het beeldscherm, niet (meer) wordt uitgesproken en niet (meer) in braille op de leesregel verschijnt, is het verdwenen. Voor deze groep is dus extra begeleiding nodig bij het leren werken met de OWG-Design4All programmas. Net zoals u (of een andere begeleider) de eerste paar keren tijd moet uittrekken, om een blinde of zeer slechtziende leerling een lokaal of route te helpen verkennen, zult u de eerste paar keren de leerling wegwijs moeten maken in het programma. Hoe vaak en hoe lang u dat moet doen, hangt van de leerling af. Sommige leerlingen weten na de tweede keer al precies hoe het werkt, andere leerlingen hebben meer oefening nodig. Kent de leerling eenmaal de weg, dan kan hij in een behoorlijk tempo en soms zelfs verbluffend snel zelfstandig werken met de OWG-Design4All programmas. Tip: als een leerling met een visuele beperking nog niet goed toetsenbordvaardig is, kunt u bepaalde toetsen tijdelijk herkenbaar maken, door er iets op te plakken. Op (vrijwel) alle toetsenborden zijn de f en de j al standaard van een voelbaar markeringspunt voorzien. 5.2 Wat u moet weten en wat u (misschien) moet uitleggen Het programma geeft spraakondersteuning. Het vertelt, zo kort mogelijk, waar je bent of wat je moet doen. Daarna leest het, indien van toepassing, de tekst die de focus heeft; ofwel de tekst waar je op staat. Tekst die de focus heeft, staat in een donkerblauwe balk. Iets wat de focus heeft, kunt u kiezen ofwel selecteren, door op de spatiebalk te drukken. Als u rond wilt kijken in het scherm, wat u allemaal kunt selecteren, dan kunt u door het scherm wandelen met TAB (vooruit) en Shift+TAB (achteruit). In de beginschermen komen voor: Lijsten Hier kunt u navigeren met pijltjes en selecteren met spatiebalk. Als je iets gekozen hebt, springt de focus naar het volgende wat je kunt doen in het scherm. Keuzerondjes en aanvinkvakjes Deze kunt u selecteren met de spatiebalk. In het geval van keuzerondjes is n keuze mogelijk. In het geval van aanvinkvakjes zijn meerdere keuzes mogelijk. Als u hier iets gekozen heeft, moet u de focus zelf verplaatsen met TAB. Invulvakken Invulvakken komen alleen in de oefeningen voor. Hierin kunt u typen. U bevestigt de invoer met spatiebalk (of Enter). Om een nieuwe opdracht te krijgen drukt u op Enter (in veel oefeningen kan hiervoor ook de spatiebalk worden gebruikt). Als deze principes duidelijk zijn, dan bent u klaar om het programma te gaan verkennen. De eerste paar keer kijkt u daarbij op het scherm. Als u het programma een beetje kent, kunt u de uitdaging aangaan om een blad papier voor het beeldscherm te hangen (of de monitor uit te zetten). Het zal voor u misschien even wennen zijn om zonder muis en zonder knoppen te werken, maar het went snel. En u heeft altijd hulp bij de hand als u het even niet meer weet: Druk op F1 voor de sneltoetsen. Kijk in de (uitgeprinte) tabel Toetsen gebruiken in plaats van de muis 5.3 Door de beginschermen navigeren Misschien heeft u onderstaande instructie niet meer nodig. Sla hem in dat geval over en lees verder bij: De oefeningen. Lees onderstaande tekst door, terwijl u door het programma navigeert. Begin steeds als u in een scherm komt, dit te verkennen met TAB, tot u weer in de beginpositie staat. Het welkomstscherm Dit wordt voorgelezen; de leerling hoeft alleen op Enter (of spatiebalk) te drukken. (Het gebeurt in een uitzonderlijk geval wel eens dat de spraak hapert en dat u niets hoort. Mocht dat het geval zijn: gewoon op Enter drukken, daarna is het probleem verholpen tenzij u Spraak niet aangevinkt had). Het aanmeldscherm De leerling hoort Kies je groep en dan vrij oefenen. Nu moet hij weten dus dat vertelt u hem dat Kies je groep de titel van een lijst is en dat vrij oefenen de eerste regel in de lijst is. (In dit geval heeft deze keuzemogelijkheid direct de focus. In andere lijsten hoor je alleen de titel en moet je eerst op pijltje omlaag drukken om in de lijst te komen). Als de leerling op zijn groep gaat staan en dan op Enter of spatiebalk drukt, dan komt hij in de lijst met namen. Als hij op zijn naam staat en Enter of spatiebalk drukt: kan hij een oefening kiezen, of komt hij direct in de oefening die u had klaargezet, of komt hij in de oefening die hij nog niet had afgemaakt Voor de jongste leerlingen en leerlingen die moeite hebben met deze lange route is het uiteraard aan te bevelen dat u zij alleen hun naam hoeven te selecteren en dan direct aan een oefening kan beginnen. Hoe u dit kunt instellen, leest u in de algemene handleiding van OWG. Kies een opgave Dit scherm werkt net zo als het bovenstaande. Als er aanvinkvakjes verschijnen, kunnen die geselecteerd worden met de spatiebalk. Ze kunnen weer gedeselecteerd worden door nogmaals op de spatiebalk te drukken. Hier kan dus, als de keuze gemaakt is (met spatiebalk), alleen op Enter worden gedrukt om verder te gaan naar de oefening. Als u dit leest, lijkt het misschien ingewikkeld; als u dit tijdens het lezen uitvoert, zult u het zeker snel door hebben. De oefeningen Gebruik hier de functietoetsen! Het kan niet misgaan! Het enige wat de leerling moet weten, dat hij na Goed of Fout op de spatiebalk of op Enter moet drukken om de volgende opgave te krijgen. De instructies hiervoor staan altijd in F2. Hoewel technisch gesproken alle programmas helemaal toegankelijk zijn, ook met hulpmiddelen, zijn helaas niet alle oefeningen geschikt voor brailleleerlingen. Als er leerlingen zijn, die die oefeningen toch willen proberen, geef hen dan die kans. Sommige leerlingen zullen misschien ook die oefeningen kunnen doen, die wij hieronder als minder geschikt aangeven. Maar voor veel brailleleerlingen zullen die oefeningen een te groot beroep doen op het voorstellingsvermogen en het geheugen. Een van de resultaten van het project Software In Zicht was dat heel duidelijk gebleken is, dat het lang niet in alle gevallen mogelijk is om een alternatief te bedenken voor oefeningen die vanuit didactisch oogpunt niet geschikt zijn voor leerlingen die het scherm niet kunnen zien. In een ander project is aangetoond, dat Sudoku helemaal toegankelijk gemaakt kan worden voor de brailleleesregel. Alleen: het is niet leuk meer. Het is vreselijk ingewikkeld om op basis van wat je lineair hoort een schema van 3 x 3 x 3 vakken in je hoofd voor te stellen. Het is qua complexiteit vergelijkbaar met blind schaken. Er zijn maar weinig mensen, die dat kunnen. Tips: U kunt de leerling helpen wegwijs te worden in bepaalde schermen door daar voelbare tekeningen van te maken. Vraag uw ambulant onderwijskundig begeleider zo nodig om advies of hulp. Maak de leerling wegwijs in een groepje en/of leg in de hele klas uit hoe je zonder muis en zonder beeldscherm kunt werken. Dat bevordert het begrip en de kans dat de leerling niet altijd door volwassenen, maar ook door medeleerlingen wegwijs kan worden gemaakt. Er zijn altijd leerlingen in de klas die het heel interessant vinden om uit te vinden hoe je dingen kunt doen als je niets ziet; dat is erg leerzaam en stimuleert leerlingen om ook hun geheugen en andere zintuigen meer aan te spreken. 6. De programmas Er zijn 4 taalprogrammas en 7 rekenprogrammas. Hieronder worden na een korte algemene inleiding eerst de taalprogrammas en vervolgens de rekenprogrammas besproken. Bij de bespreking van de programmas wordt per oefening aangegeven, wat de moeilijkheidsgraad is voor leerlingen die het scherm niet (goed) kunnen zien. Het gaat hierbij om de didactische geschiktheid; hoeveel voorstellingsvermogen heeft een kind nodig om te kunnen begrijpen wat er op een scherm gebeurt? Er zijn 3 categorien: eenvoudig vereist oefening een uitdaging Oefeningen in de categorie eenvoudig zal een leerling doorgaans heel snel onder de knie hebben. Oefeningen in de tweede categorie zijn wat lastiger. U (of een medeleerling) zullen in het begin regelmatig moeten bijspringen omdat de leerling even niet meer snapt waar hij is of wat hij nu moet doen. Oefeningen die wij categoriseren als een uitdaging kunnen meevallen. Als leerlingen iets leuk vinden, hebben ze doorgaans maar weinig (uitleg of aansporing) nodig! Maar het kan ook zijn, dat de leerling teveel energie in de bediening ervan moet steken, waardoor de oefening niet leuk meer is en bovendien niet nuttig, omdat de leerling niet toekomt aan leren. Hoe het uitpakt is moeilijk te voorspellen. Geef de leerling de kans. Zeg niet van te voren dat dit misschien wel heel gemakkelijk of moeilijk zal zijn. Dat kunt u altijd achteraf nog doen (Ik vind het wel heel knap van je, want dit is best een moeilijke oefening!). U kunt uw bevindingen en ervaringen delen met collegas op HYPERLINK "http://www.softwareinzicht.nl" www.softwareinzicht.nl, tabblad Software, door een gebruikerservaring toe te voegen bij het betreffende programma. NB: Bij de indeling in categorien hebben we een leerling in gedachten met een normale intelligentie en een redelijk tot goed voorstellingsvermogen, zonder (bijkomende) leerproblemen. Dat betekent dat een leerling die wat minder goed mee kan komen een oefening die hier als eenvoudig wordt gecategoriseerd, misschien als behoorlijk lastig kan ervaren. En dat een oefening die wij hier als een uitdaging categoriseren, absoluut niet te doen is voor die leerling. Bij sommige oefeningen wordt (noodzakelijke!) extra toelichting gegeven voor gebruik zonder muis. Deze toelichtingen zouden de teksten in F2 te lang en onbegrijpelijk gemaakt hebben voor leerlingen die het scherm wel kunnen zien en zijn daarom daar niet opgenomen. 6.1 Taalprogrammas Leerlingen die niet (goed) kunnen zien, hebben veel minder de kans om een (goed) woordbeeld op te bouwen, domweg omdat zij veel minder vaak de kans hebben om te lezen. Stimuleer leerlingen dus om hun brailleleesregel te gebruiken (als zij die al hebben). En geef hen veel kans om te oefenen. Beschikbaar zijn: Spelen met woorden Spelen met het alfabet Letterregen Toetsie Spelen met woorden Dit programma is bedoeld om de woorden te oefenen, die de leerlingen in een bepaalde week moeten leren. In de verschillende methodes worden hiervoor uiteenlopende benamingen gebruikt, bijvoorbeeld bordrij, of woordpakket. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!Schrijf overXWoord verdwijntXWoord omgekeerdXLetter verdwijntXLetter teveelXAlleen klinkersXAlleen medeklinkersXLetters verwisseldX Alle oefeningen werken volgens hetzelfde principe. Zeer toegankelijk. Een (algemene) opmerking bij deze titel: de leerling moet het woordpakket, de bordrij of een andere set woorden eerst oefenen met schrijf over. Daarna kan geoefend worden met de andere werkvormen (om die succesvol te kunnen doen, moet de leerling weten welke woorden gevraagd worden; bijvoorbeeld: b.l kan bal, bel, bil, bol of bul zijn; om het goede antwoord te geven, moet je weten wat in het woordpakket zit). Spelen met het alfabet Alle oefeningen zijn bedoeld om te leren letters en in een later stadium woorden in de juiste alfabetische volgorde te plaatsen. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!Wat komt voorXWat komt tussenXWelke letter is wegXMaak deze rij afXWelke hoort hier niet thuisXZet de letters goedXXWelk woord komt eerstXZet de woorden goedXX Wat komt voor t/m Welke hoort hier niet thuis Deze oefeningen zijn heel eenvoudig in het gebruik; de leerling moet de gevraagde letter intypen. Tip: als een kind nog niet kan typen, laat het dan met een ziende leerling samenwerken; om de beurt zeggen ze het goede antwoord; het ziende kind typt het antwoord of helpt met intypen. Zet de letters goed Dit onderdeel is voor slimme/handige leerlingen wel te doen. Als je iets wilt intypen wat er niet is, klinkt een waarschuwingstoon, evenals wanneer je de laatste letter intypt. Met F4 hoor je, welke letters je nog kunt kiezen. Met F5 hoor je, welke letters je al hebt ingevuld. Als je een fout hebt gemaakt en je hoort dat er nog een letter staat, die helemaal vooraan had gemoeten, dan typ je een aantal malen Backspace. Met F5 controleer je of alles weg is. Dan begin je met de juiste letter. Welk woord komt eerst Hier ga je eerst met pijltjestoetsen op het woord dat eerst komt staan. Sta je op het goede woord, dan druk je op spatiebalk en daarna op Enter om te bevestigen. Zet de woorden goed Is voor slimme/handige leerlingen wel te doen, maar vereist vrij veel redenatie- en voorstellingsvermogen. Gebruik steeds F4 en F5 om overzicht te krijgen. Je kunt een woord selecteren door eerst met pijltjestoetsen naar een woord te gaan. Wil je het selecteren om te verslepen, dan druk je op spatiebalk. NB: Niet op Enter, want dat betekent: dit is mijn antwoord; ik ben klaar; waarna je feedback krijgt of het antwoord goed of fout was. Tijdens het selecteren en verslepen hoor je een hoog riedeltje. Als je niet verder naar het begin (boven) kunt, hoor je Poink. Hetzelfde gebeurt als je niet verder naar beneden kunt. Zet je een woord ergens neer en laat je het los, dan hoor je een laag riedeltje. Druk dan F5 om te horen of de volgorde al goed is. Letterregen Een programma, dat veel in de Remedial Teaching wordt gebruikt. Leerlingen krijgen de letters of de lettergrepen achtereenvolgens gepresenteerd. Daarna moeten zij het hele woord typen of uit een lijst selecteren. In de laatste twee oefeningen wordt het hele woord ineens gepresenteerd. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!Letter voor letter, typ het woordXLetter voor letter, kies het woordXLettergreep voor lettergreep, typ het woordXLettergreep voor lettergreep, kies het woordXHele woord, type het woordXHele woord, kies het woordx Letter voor letter, typ het woord De letters worden uitgesproken en verschijnen ook op de brailleleesregel. De leerling moet actief meespellen en in zijn hoofd een woord van de letters vormen. Na drukken op de spatiebalk volgt een letter. Is dat niet het geval, dan moet de leerling het woord intypen. Met F4 kan de leerling de letters, lettergrepen of het woord nogmaals horen (ze verschijnen dan niet meer op de brailleleesregel). F5 laat horen, wat al getypt is. Hierbij wordt niet gespeld. Ka kan dus betekenen dat er alleen een letter k staat, of ka of kaa. Wat getypt is, wordt weergegeven op de brailleleesregel. Als de leerling (nog) niet goed kan typen, bied dan de variant kies het woord aan. U kunt ook in tweetallen laten werken met een goed ziende leerling, waarbij de leerlingen om de beurt het antwoord geven en het ziende kind typt of helpt met intypen. Letter voor letter, kies het woord Dezelfde oefening, maar nu moet de leerling een woord uit de lijst kiezen. Als na spatiebalk geen nieuwe letter gegeven wordt, staat de leerling in de lijst met te kiezen woorden. Met pijltjes op en neer en spatiebalk kan hij het juiste woord selecteren. Geselecteerde woorden worden weergegeven op de brailleleesregel en kunnen worden gekozen met spatiebalk. Deze oefening is beter geschikt dan de vorige voor leerlingen die (nog) niet goed kunnen typen. Heel eenvoudige bediening; alleen de spatiebalk is nodig. Ook heel geschikt voor eenknopsbediening. Lettergreep voor lettergreep en Hele woord voor beide oefeningen (typ het woord of kies het woord): zie letter voor letter. Het enige verschil is, dat hier lettergrepen, respectievelijk het hele woord ineens, in plaats van losse letters worden gegeven. Toetsie Dit programma is niet bedoeld om te leren typen. Het is bedoeld om het geleerde te oefenen ter verhoging van de snelheid en accuratesse, nadat de leerling de basisbeginselen en met name de juiste houding en vingerzetting heeft geleerd! Dit betekent niet dat u hoeft te wachten met het gebruik van dit programma tot de leerling alle letters en cijfers heeft leren typen; zie de tips! OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!Losse lettersX, maarLosse letters en cijfersX, maarEenvoudige woordenX, op nr. 1!Moeilijkere woorden en woorden met lange klankXMoeilijkere woorden en woorden met dubbele klankXWoorden met twee lettergrepenXZinnen met spaties en zonder leestekensXZinnen met hoofdletters, spaties, kommas en puntenXVerhaaltjes met hoofdletters, spaties, kommas en puntenX Losse letters en Losse letters en cijfers Deze oefeningen zijn wel helemaal toegankelijk, maar kunnen pas worden aangeboden, nadat de juiste vingerzetting voor alle letters (en cijfers) en de juiste werkhouding is aangeleerd. (Zie tip 1 hieronder). Het is de vraag of de leerling het dan nog leuk vindt of hij er dan nog baat bij heeft om losse letters en cijfers te gaan oefenen. Eenvoudige woorden en volgende oefeningen Het woord dat getypt moet worden, verschijnt op de brailleleesregel na de pong die de leerling hoort ten teken dat de opdracht helemaal is uitgesproken. De leerling moet steeds de letter typen die boven de knipperende cursor staat. Daarna verspringt de cursor automatisch naar de volgende letter. Bij een fout getypte letter klinkt een waarschuwingsgeluid (ping) en blijft de cursor staan, net zo lang tot de juiste letter is ingetoetst. Met F4 wordt de volgende letter die ingetoetst moet worden hoorbaar. F5 laat horen, wat al is getypt. Tip 1: Begin niet met de oefening Losse letters of Losse letters en cijfers, maar begin met de oefening Eenvoudige woorden. U kunt daarin woordpakketten gebruiken die bestaan uit woorden waarin alleen de tot dan toe geleerde letters voorkomen. Dit kunt u doen in Woorden toevoegen in de instellingen in het leerkrachtendeel (zie hiervoor de OWG-handleiding). U kunt ook cijfers en hoofdletters laten oefenen in deze oefening. U kunt bijvoorbeeld een woordpakket codes of postcodes maken die bestaan uit letters, hoofdletters en/of cijfers. Als de leerling alle letters en cijfers heeft gehad, kunt u verder gaan met de andere oefenvormen. Tip 2: Raadpleeg voor het leren typen (voor leerlingen met een ernstige visuele beperking) de ambulant onderwijskundig begeleider! Tip 3: Verder is het erg belangrijk om tijdens het oefenen regelmatig te controleren, of de juiste vingerzetting en houding behouden blijven. Juist voor leerlingen met een visuele beperking is een goede werkhouding (preventie van RSI!) uitermate belangrijk. Zij maken meer dan gemiddeld gebruik van een computer en het is de bedoeling dat zij dat hun leven lang kunnen blijven doen. Zie ook het voorgaande hoofdstuk Speciale aandacht voor een goede werkhouding. Tip 4: Bij het leren typen is het voor een leerling met een visuele beperking belangrijk, dat hij duidelijke voelbare herkenningspunten op het toetsenbord heeft. De F en de J op het toetsenbord zijn op vrijwel alle toetsenborden al tactiel te onderscheiden; hier zit een voelbare markering op. U kunt ook andere toetsen tactiel herkenbaar maken, door er (tijdelijk) iets op te plakken. Hiervoor kan allerlei materiaal gebruikt worden. U kunt lijm gebruiken die gemakkelijk loslaat (bijvoorbeeld fotolijm, die na verwijdering op te rollen is en waarvoor u geen oplosmiddelen of water hoeft te gebruiken om de toets weer schoon te maken), of hechtpasta. Er zijn ook transparante markeringsdopjes verkrijgbaar. Deze zijn niet specifiek voor toetsenborden ontworpen; u kunt deze ook voor allerlei andere apparaten. Ze blijven als ze op een vetvrije ondergrond zijn aangebracht lang en stevig zitten. Tip 5: Om de voorkomen dat leerlingen steeds op het toetsenbord kijken of zij de juiste toets gaan aanslaan, kunt u alle toetsen afplakken, zodat de letters niet meer zichtbaar zijn. U kunt het afplakken mee laten groeien met de geleerde letters. Tip 6: Als de leerling met een desktop computer werkt, kan hij om cijfers te typen, gebruik maken van het numerieke toetsenbord (NumLock). Werkt het met een eigen laptop, dan kan dit numerieke toetsenbord worden gesimuleerd door de toets Fn ingedrukt te houden samen met de toets, waarop het betreffende cijfer of bewerkingsteken aan de voorkant is afgebeeld. Zowel Fn als de cijfers, de +, de , de * (keer), de / (delen door) enz. zijn in grijs afgebeeld. De meeste leerlingen vinden het echter gemakkelijker om gewoon van de cijfertoetsen boven de letters gebruik te maken. 6.2 Rekenprogrammas Voor de rekenprogrammas geldt, dat het voor jonge blinde leerlingen noodzakelijk is om numeriek besef op te bouwen. Sommige leerlingen lijken al heel vroeg te kunnen tellen, maar vaak blijkt dan, dat deze leerlingen rijen getallen uit het hoofd hebben geleerd. Als je ze vervolgens 8 lego steentjes geeft, blijken ze die niet te kunnen tellen. Tip: Een blind kind kan het beste leren tellen met echte voorwerpen. Bijvoorbeeld: met een telraam, door tijdens het tellen kralen te rijgen, autootjes te parkeren, duplo- of legosteentjes op een grondplaat te bevestigen, voorwerpen te stapelen, te plakken, te verzamelen, of in een bakje te doen, enzovoort. Het voordeel van activiteiten waarbij de voorwerpen op hun plaats blijven, is dat je gemakkelijker na kunt tellen hoe ver je gekomen was. Voor wat gecompliceerdere sommen is het gebruik van een abacus erg handig. Helaas wordt de abacus tegenwoordig steeds meer vervangen door (sprekende) rekenmachines. Het voordeel van de abacus moge na bovenstaande uitleg duidelijk zijn: de leerling ontwikkelt een uitstekend numeriek besef; bij een bepaalde hoeveelheid hoort ook een bepaalde ruimte, nl. die ruimte die door de kralen die de hoeveelheid maken, wordt ingenomen. NB: dit tastbaar bezig zijn heeft ook voor veel ziende leerlingen toegevoegde waarde! De rekenprogrammas in deze serie helpen de leerlingen om te leren en oefenen met: Splitsen (Sssplitsss) Bij getallen die je optelt en aftrekt eerst vol te maken tot een tiental (Top 100-1 t/m 3) Vermenigvuldigen (Tafels) Delen (Deelbaar) Cijfers achter de komma (Kommagetallen) Voor alle programmas geldt, dat de gebruikte terminologie af kan wijken van de terminologie die in de methode die op school wordt gebruikt. Helaas gebruiken de verschillende rekenmethodes nu eenmaal verschillende termen; 7 + 5 kan men bijvoorbeeld lezen als 7 plus 5, of 7 erbij 5. Voor veel leerlingen is dit echter geen enkel probleem. Zeker voor brailleleerlingen raden wij aan zo nodig over de drempel van een afwijkende manier van uitspreken van sommen te stappen; er is immers geen alternatief waarbij de leerlingen zelfstandig kunnen oefenen en direct feed-back kunnen krijgen van de computer. SSSplitsss Dit programma helpt leerlingen te begrijpen en te oefenen, hoe je een getal kunt splitsen. Om het concreter te maken, zijn Frank en Johan in dit programma gentroduceerd. Dus in plaats van Splits 5, kan aan de leerling worden gevraagd: je hebt 5 ., hoeveel krijgt Frank er en hoeveel krijgt Johan er? De oefeningen voegen steeds een heel klein stapje toe aan de voorgaande. Het is belangrijk om de oefeningen in de gegeven volgorde te doorlopen: op die manier bouwt de leerling stukje bij beetje het beeld op van wat er op het scherm gebeurt. Hoewel de oefeningen in Sssplitsss zeer eenvoudig zijn qua bediening, kan het voor blinde leerlingen toch lastig zijn zich een goede voorstelling te vormen. Daarom zijn deze oefeningen in 2 categorien ingedeeld: eenvoudig, maar vereist ook oefening (en uitleg). Tip: laat leerlingen die moeite hebben met splitsen, ook echte voorwerpen links en rechts plaatsen en laat het steeds de relatie leggen met wat er op het scherm zichtbaar (en voor een blind kind dus alleen hoorbaar) is. Dit kan goed met lego of duplo; noem het poppetje dat u links zet Frank en het poppetje rechts Johan. Deze concrete, tastbare manier van werken kan ook voordelen hebben voor leerlingen die goed kunnen zien! Zie ook de Tip onder de algemene inleiding bij Rekenprogrammas. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!Splits naar eigen keuzeXXSplits naar eigen keuze, splits telt meeXXMaak het splitsen afXXGeef het getal, met plaatjesXXTyp het getal, met plaatjesXXGeef beide getallen aanXXTyp het getal, zonder plaatjesXXSplitsen als een somXX Splits naar eigen keuze Deze oefening is heel eenvoudig (het kn niet misgaan) en geschikt om met de belangrijkste eigenschappen van het programma vertrouwd te raken. Om Frank een ster (maar wat verdeeld wordt, is niet relevant; u kunt het ook snoepjes laten zijn) te geven, druk je op de F (met de linkerwijsvinger); om Johan een ster te geven, druk je op de J (met de rechterwijsvinger). De acties F en J worden allebei met een ander geluid ondersteund. Met Shift+F en Shift+J kun je een ster wegnemen en weer in de pot stoppen. Als er niets meer te verdelen valt of als je op een ongeldige toets drukt (niet de F of de J), hoor je een waarschuwingstoon. Als de leerling denkt dat alles verdeeld is en het drukt op Enter, gebeurt er niets. Laat de leerling regelmatig op F4 (herhaal de vraag), F5 (lees het gegeven antwoord) drukken en F6 (lees het scherm voor) drukken. F6 laat weten, hoeveel Frank en hoeveel Johan heeft en wat er nog in de pot zit. Splits naar eigen keuze, splits telt mee Werkt net als de vorige oefening, maar zegt F6 niet hoeveel (sterren) er bij Frank, Johan en in de pot zijn. In plaats daarvan hoor je het aantal biepjes. De leerling moet er zelf het getal bij denken (of, als u samen oefent, zeggen). Maak het splitsen af In deze oefening heeft Frank of Johan al een aantal sterren gekregen. De leerling kan die niet meer terugstoppen in de pot. Het moet beredeneren, hoeveel er nog over zijn en dus hoeveel de ander krijgt. Laat de leerling, nadat de opdracht gegeven is, eerst op F5 drukken en laat hem tussendoor zo vaak op F5 en F6 drukken als nodig. Blijf (zo nodig) de relatie met echte voorwerpen naast de computer leggen. Geef het getal, met plaatjes Net als de vorige oefening; als de pot leeg is, moet de leerling ook het getal typen. Laat de leerling de auditieve ondersteuning met F5 en F6 actief gebruiken. Hier kan hij, net als in de hierna volgende oefeningen en in tegenstelling tot in de voorgaande oefeningen, fouten maken. Tip: markeer de 1, de 5 en de 0 door er iets op te plakken. Als u al bezig zou zijn met leren typen, stimuleer de leerling dan om de juiste vingerzetting (zie het programma Toetsie) te gebruiken. Tip: als de leerling met een desktop computer werkt, kan hij gebruik maken van het numerieke toetsenbord (NumLock). Werkt het met een eigen laptop, dan kan dit numerieke toetsenbord worden gesimuleerd door de toets Fn ingedrukt te houden samen met de toets, waarop het betreffende cijfer of bewerkingsteken aan de voorkant is afgebeeld. Zowel Fn als de cijfers, de +, de , de * (keer), de / (delen door) enz. zijn in grijs afgebeeld. De meeste leerlingen vinden het echter gemakkelijker om gewoon van de cijfertoetsen boven de letters gebruik te maken. Typ het getal, met plaatjes Hetzelfde als de vorige oefening, met dit verschil, dat het getal direct getypt kan worden (de leerling hoeft dus niet eerst met F of J de resterende sterren naar Frank of Johan te verplaatsen). Geef beide getallen aan Hier moeten beide getallen getypt worden; F en J worden niet meer gebruikt. F5 leest, wat getypt is. F6 geeft auditief weer hoeveel Frank of Johan er heeft en hoeveel er nog in de pot zitten. Typ het getal, zonder plaatjes Hier wordt niet meer gesproken over Frank en Johan, maar over links en rechts; boven is de pot. F6 biedt geen ondersteuning meer. De leerling moet hier dus in zijn hoofd, op basis van het horen van de getallen, zonder concrete voorwerpen of geluiden, de oefening kunnen maken. Splitsen als een som Net als de vorige oefening, maar nu echt gepresenteerd als een som. Top 100 1-3: inleiding Deze programmas hebben ten doel leerlingen vertrouwd te maken met het volmaken tot tientallen en het volmaken tot honderd. Top-100 leert de leerlingen spelenderwijs rekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 100-veld: een veld van 10 bij 10 vakjes. Dit concept wordt in de moderne rekenmethodes niet meer gebruikt. Toch is het een leuke aanvulling op het rekenonderwijs. Hoe meer zintuigen je inzet bij het leren, des te groter het rendement. Het 100-veld is een heel tastbaar concept. Wie het 100-veld in het hoofd of in de vingers heeft, kan gemakkelijker hoofdrekenen. Ook vormt het werken met het 100-veld een prima voorbereiding op werken met tabellen en spreadsheets. Het 100-veld is een grafisch concept. Daarom werd het vaak overgeslagen voor blinde leerlingen. Dat is jammer; ook (juist) voor hen is het belangrijk, zich een beeld te vormen, van een gestructureerde opbouw van hoeveelheden. Zie ook de algemene inleiding bij Rekenprogrammas. Willen leerlingen die het scherm niet/nauwelijks kunnen zien, kunnen werken met Top-100, dan vereist dat een klein beetje voorbereiding. De leerling moet natuurlijk eerst weten wat een 100-veld is. Daarbij heeft u een tastbaar 100-veld nodig. Hier kunt u op de volgende manieren aan komen: Als u geluk heeft, is er misschien op school een (oud) tastbaar 100-veld van plastic. Vraag de Ambulant Onderwijskundig Begeleider om een rooster van 10 bij 10 op zwelpapier te maken. Gebruik wicky-sticks en maak daarmee een 100-veld Teken een 100-veld op German foil, dat bij de tekenset van de blinde leerling zit. Neem een stuk (braille- of ander) dik papier en leg dit op een zachte ondergrond. Teken met een radeerwieltje een 100-veld. Keer het blad om en u heeft een prachtig tactiel 100-veld. Maak altijd even een vierkantje en een strook (bijvoorbeeld van dik papier) dat op uw 100 veld past, om de begrippen enen en tienen duidelijk te maken. Natuurlijk kunt u ook een 100-veld maken van een plak klei met 100 kuiltjes waar knikkertjes in passen, van een grondplaat voor lego waar u met steentjes van 1 nop breed het rooster maakt, enzovoort. Het leuke van zon 3-D variant is dat de leerling er passende voorwerpjes in kan leggen. Top 100-1: Werken met enen en tienen Tip: Heel belangrijk bij deze programmas is het gebruik van F4 voor Herhaal de vraag, F5 voor Vertel welk antwoord ik heb getypt, F6 voor Wat is er te zien in het honderdveld! Wat getypt wordt, is ook zichtbaar op de brailleleesregel. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!InvullenXXTellenXXVolmakenXXWijs aanXXWelk getal is ditXXHond(erd)jeXX Alle oefeningen in deze Top 100 vereisen, dat u de leerling even wegwijs maakt; daarom zijn 2 categorien aangekruist (eenvoudig en vereist oefening). Invullen De leerling moet in het 100-veld een getal maken. Hij moet dus aangeven uit hoeveel tienen en hoeveel enen een getal bestaat. De leerling kan met pijltjestoetsen het 100-veld invullen. Markeer zo nodig een van de pijltjestoetsen. Leg uit, dat het 100-veld van links naar rechts en van boven naar beneden wordt ingevuld. Daarom is: Pijltje naar rechts = 1 erbij Pijltje naar links = 1 eraf Pijltje naar onder = 10 erbij Pijltje naar boven = 10 eraf Iedere pijltjestoets heeft een eigen geluidje. Oefen even met de leerling, zodat hij deze geluidjes gemakkelijk herkent. Laat de leerling iedere keer nadat hij op een pijltjestoets heeft gedrukt, met F5 controleren, hoeveel hokjes het heeft gevuld. Tellen Druk na de opdracht op F6. Nu hoort de leerling hoeveel tienen en enen in het 100-veld zijn ingevuld. Met F5 kan de leerling controleren, of hij het juiste getal heeft getypt. Enter maakt het antwoord definitief. Volmaken Druk na de opdracht op F6. Nu hoort de leerling hoeveel tienen en enen in het 100-veld zijn ingevuld. De leerling moet nu uitrekenen hoeveel erbij moet om het tiental vol te maken. Dat getal moet hij intypen. Met F5 kan de leerling controleren, of hij het juiste getal heeft getypt. Enter maakt het antwoord definitief. Wijs aan Bij invullen heeft de leerling geleerd hoe de pijltjestoetsen werken. Leg nu uit, dat je in deze oefening geen vakjes invult, zoals bij invullen, maar dat je met de pijltjes toetsen door het 100-veld kunt wandelen. Neem hierbij het tactiele 100-veld dat u gemaakt heeft, en wandel met de vinger mee met wat er op het scherm gebeurt. Het ziende kind ziet in het niveau Alle cijfers, welk getal in het geel gemarkeerde vakje (waar je bent) staat. Daarom wordt dit cijfer ook voorgelezen als je met je cursor op een vakje komt. In de andere niveaus staan niet alle cijfers in het 100-veld. Waar dat wel het geval is, worden ze voorgelezen. Waar dat niet het geval is, hoort de leerling de aantallen bijbehorende tienen en enen. F6 heeft daarom in deze oefening geen functie. Welk getal is dit? Druk na de opdracht op F6. Werkt verder net als tellen. Als de leerling eenmaal doorheeft dat 3 tienen 5 enen betekent dat hij eerst een 3 en dan een 5 moet intypen, is er niets (meer) aan. De oefening is dus wel toegankelijk en geschikt voor bepaalde leerlingen, maar zal voor de slimmeriken weinig uitdaging meer bevatten. Let wel op, of de leerling weet wat hij aan het doen is. Hond(erd)je Een spelletje dat alle geleerde navigatiemogelijkheden combineert. Let op: druk eerst op Enter. Dan verschijnt een hondje in een bepaald vakje. Druk op F4 om te horen in welk vakje het hondje staat en waar het naartoe moet. Om te weten waar je staat, druk op F5. Als je er bent, druk op F5. Niet schrikken: het hondje blaft heel hard als je op het goede vakje staat. Het jankt als het niet gelukt is. Top 100-2: Buren Top 100 deel 2 borduurt voort op top 100 deel 1. De oefeningen in Top 100 deel 2 maken de leerling vertrouwd met begrippen als rijen en kolommen. Hier kunnen ze veel voordeel van hebben als ze later met tabellen en spreadsheets gaan werken. Tip: Heel belangrijk bij deze programmas is het gebruik van F4 voor Herhaal de vraag, F5 voor Vertel welk antwoord ik heb getypt, F6 voor Wat is er te zien in het honderdveld! Ook is het een aanrader om het tactiele 100-veld actief te (laten) gebruiken naast het programma. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!In welk gebiedXXRijen en kolommenXXIn welke rij of kolomXXLetters lijmenXXBuurgetallenXXZoek de schatXX Alle oefeningen in deze Top 100 vereisen, dat u de leerling even wegwijs maakt; daarom zijn 2 categorien aangekruist (eenvoudig en vereist oefening); de laatste oefening kan zelfs pittig genoemd worden; de leerling moet een goed getraind geheugen en een goed voorstellingsvermogen hebben. In welk gebied Voorbereiding: maak met het tactiele 100-veld duidelijk wat gebied 1 en gebied 2 inhouden (1 t/m 50 en 51 t/m 100). Met pijltjes kan de leerling wisselen tussen de gebieden. Enter bevestigt het antwoord. Rijen en kolommen Voorbereiding: leg de leerling uit wat kolommen zijn. In Top 100-1 heeft het al kunnen ontdekken, dat onder 14 staat: 24, 34, 44 enz. Dat is een kolom. Leg eventueel de link met Top 100-1: In een kolom staan getallen met ieder een ander tiental, maar altijd hetzelfde aantal enen. In een rij naast elkaar staan de getallen met altijd hetzelfde tiental, maar een ander aantal enen. In welke rij of kolom Druk op F4 om de opdracht te horen. Leg uit dat er twee vakjes op het scherm staan, waar iets ingevuld moet worden. In vakje 1 hoort het getal van de rij, in vakje twee het getal van de kolom. Nadat je vakje 1 hebt ingevuld, ga je met Tab naar vakje 2. (Als je op Tab drukt, hoor je in welk vakje je terechtkomt). Met F5 controleren, met Enter bevestigen. De leerling mist hier de visuele ondersteuning bij de feedback. Controleer of de leerling goed snapt wat er gebeurt; soms kan het lastig zijn om te begrijpen waarom 58 in rij 6 staat en niet in rij 5! Leg dit zo nodig met het tactiele 100-veld erbij uit! Letters lijmen Druk op F6 om te horen wat het lege vakje is. Typ het antwoord. (Zie ook de opmerking bij in welke rij of kolom of het probleem met rijen)! Buurgetallen Leg uit dat er op het scherm 3 knoppen met antwoorden staan. Hier kun je naar toe met pijltjes. Enter is bevestigen. Zoek de schat Het 100-veld kent nu geen geheimen meer. Deze oefening kan, zeker op het hoogste niveau, heel erg lastig zijn voor blinde leerlingen, omdat ze zoveel moeten onthouden. Een pittige geheugentrainer dus en een hele dikke pluim waard als het lukt! Top 100-3: Rekenen Deze titel kent 9 oefeningen: 3 oefenvormen rond optellen en aftrekken 3 toetsen rond optellen en aftrekken 3 introducties van (3) rekenkundige begrippen De eerste zes oefeningen zijn bedoeld om alles wat tot nu toe is geleerd te oefenen. De laatste drie zijn bruikbaar voor leerlingen die een stapje verder willen en kunnen. Bij de oefeningen rond optellen en aftrekken, de eerste drie oefeningen dus, wordt bij een fout antwoord het juiste antwoord gegeven, dat gellustreerd wordt door middel van het 100-veld. Deze feedback is niet toegankelijk voor blinde leerlingen. U kunt voor deze leerlingen daarom net zo goed meteen overstappen naar de toets. Hier worden dezelfde sommen gegeven, maar blijft de feedback bij een fout antwoord achterwege. Daarom zijn de eerste drie programmas tussen haakjes gezet. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!(Optellen)X(Aftrekken)7X(Optellen en aftrekken) 7XToets: optellenXToets: aftrekkenXToets: optellen en aftrekkenXDe helft en het dubbeleXXGroter dan en kleiner danXXEven en onevenXX Toets: optellen / aftrekken / optellen en aftrekken Het is hier puur een kwestie van sommen lezen en antwoorden typen. Zeer geschikt om lekker veel te laten oefenen! Herhalen opgave en voorlezen antwoord kan d.m.v. F4 en F5 (of via de brailleleesregel). De helft en het dubbele Deze oefening is een mix van sommen maken en werken met het 100-veld. De leerling moet het antwoord beredeneren of uitrekenen. Vervolgens gaat hij met pijltjestoetsen naar het antwoord in het 100-veld. F5 vertelt in welk vakje je staat. Groter dan en kleiner dan Er zijn 2 knoppen waarmee het antwoord gekozen kan worden; hiertussen kan gewisseld worden met de pijltjes. Ook kun je hiertussen wisselen met de TAB toets; met deze toets kun je ook naar het 100-veld. Bij is 11 groter dan of kleiner dan 14?, spring je met F6 naar 11. Er moet iets bij om 14 te maken; 14 is dus groter. Even en oneven De meeste leerlingen zullen dit uit het hoofd weten. Het kan echter met F6 de hulp van het 100-veld inroepen en de oefening in kleine stapjes delen. Wat komt na een bepaald getal? Is dat even of oneven? Tip: Deze oefening is geschikt voor leerlingen die moeite hebben om de cijfers te typen! (Met maximaal 3 makkelijke toetsen (TAB en 2 x pijltje) ben je waar je wezen wilt; Enter of spatiebalk bevestigt het antwoord. Tips voor het uitrekenen / het maken van de sommen: Bij het maken van de sommen kan de leerling uit het hoofd werken, of werken met een tactiel 100-veld, een telraam of een abacus naast de computer. Eventueel zou zelfs een sprekende rekenmachine kunnen worden ingezet. Dit is niet aan te bevelen als de leerling nog moet oefenen met (hoofd)rekenen. Het is wel een serieuze optie als de leerling moet oefenen met het (snel) leren bedienen van de rekenmachine. Een andere optie is, om de leerling de sommen in bijvoorbeeld de windows rekenmachine uit te laten rekenen. Druk op de Windows toets of op Ctrl+Escape om naar het startmenu te gaan. Kies daar via Programmas -> Accessoires -> Rekenmachine. Met ALT+Tab wisselt het tussen de rekenmachine en Top 100-3. (In plaats van de toetsen van de rekenmachine kunnen de toetsen van het toetsenbord worden gebruikt. Met Delete wordt het antwoord gewist (=clear). In Word kun je met Ctrl+C en Ctrl+V het gevonden antwoord plakken. Het lukt niet om een antwoord vanuit de rekenmachine in Top 100-3 te plakken; hier moet het antwoord getypt worden. De rekenmachine werkt overigens prima samen met de Brailleleesregel. Tafels Dit programma helpt leerlingen de tafels te leren, daarbij te tellen en zo numeriek besef op te bouwen, en te oefenen. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!(Tellen)TelraamX(Puzzel)(X)Vul inXXBusXKikker Telraam De leerling kan hier gewoon het antwoord typen. Leg uit dat er een telraam te zien is. Druk op F6 om het plaatje te horen. Puzzel Deze oefening is leuk voor leerlingen, die onder de opgeloste puzzelstukjes een mooi plaatje te voorschijn zien komen, maar heeft weinig toegevoegde waarde voor blinde leerlingen. Als de leerling deze oefening toch wil doen: om op een vraagteken te klikken: druk op pijltje, dan op spatiebalk. Nu volgt de opgave. Typ het antwoord, Spatiebalk of Enter. Nogmaals voor nieuwe opgave. Enzovoort. Prima alternatieven zijn: Vul in, Bus, of Kikker. Vul in Even lekker doorwerken, 10 sommen op een rij. Typ het antwoord, TAB; pijltje omlaag kan ook. Druk op F4 voor om de opgave voor het invulvak waar je staat te horen, en op F5 om het antwoord dat in dat vak staat te horen. NB: druk pas op Enter als je alle sommen gemaakt hebt!! Bus 1 Som per keer, eenvoudige bediening. Net als bij puzzel: het leuke plaatje van de bus, waar steeds een passagier instapt bij een goed antwoord, voegt niets toe voor blinde leerlingen. Leuk is hier wel: het applaus. Kikker Heel eenvoudige bediening: 1 som per keer, antwoord typen, spatiebalk. Nogmaal spatiebalk voor nieuwe opgave. Deelbaar Dit programma kan worden ingezet om te oefenen met delen nadat de betreffende sommen of onderwerpen behandeld zijn. F4 herhaalt de opgave, F5 leest voor wat getypt is. Zie Top 100-3 voor Tips voor het uitrekenen / het maken van de sommen. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!Is het getal deelbaar door Getallen met 2 3 4 cijfersXMaak het getal deelbaar door . Getallen met 2 3 4 cijfersXGeef de rest zonder te delen Getallen met 2 3 4 cijfersXGrootste gemene deler vanXKleinste gemene veelvoud vanXPriemgetal of nietXPriemgetal groter / kleiner danXMaak er een priemgetal vanX Is het getal deelbaar door (2,3 of 4 cijfers) Antwoord kan gegeven worden door: j of n te toetsen, of door de knop met een pijltje te selecteren en met spatiebalk (of Enter) te kiezen. Maak het getal deelbaar door, Geef de rest zonder te delen (2,3 of 4 cijfers). Typ het antwoord, druk op spatiebalk (of Enter). Grootste gemene deler van en Kleinste gemene veelvoud van Typ het antwoord, druk op spatiebalk (of Enter). Maak gebruik van F6 voor de rekenhulp!! Priemgetal of niet? Antwoord kan gegeven worden door: j of n te toetsen, of door de knop met een pijltje te selecteren en met spatiebalk (of Enter) te kiezen. Priemgetal groter / kleiner dan Kies een van de drie knoppen. Gebruik pijltjes / Tab om te selecteren, spatiebalk / Enter om te kiezen. Maak er een priemgetal van Typ het antwoord, druk op spatiebalk (of Enter). Kommagetallen Dit programma kan worden ingezet om te oefenen met cijfers voor en achter de komma, nadat de betreffende sommen of onderwerpen behandeld zijn. F4 herhaalt de opgave, F5 leest voor wat getypt is. OefeningTe doen zonder beeldschermEenvoudigVereist oefeningEen uitdaging!Overbodige nullen wegXWaarde van de cijfersXAls een kommagetal schrijvenXTot het volgende hele getal aanvullenXKommagetallen optellenXXKommagetallen aftrekkenXKies de goede bewerkingXKommagetallen groter of kleiner makenX Overbodige nullen weg Ga met pijltje naar rechts naar de 0 die je wilt weghalen en druk op delete. F6 noemt de grootheid van het vakje waar je in staat (duizendtal, honderdtal, enz.). Waarde van de cijfers Een leerling kan het antwoord al weten na het eerste deel van de vraag: welke waarde heeft het getal, dat zich .. plaatsen voor/achter de komma bevindt?. Met pijltje omlaag en spatiebalk of Enter kan hij het gewenste antwoord selecteren. Stimuleer leerlingen die een brailleleesregel hebben, daar ook gebruik van te maken! Als een kommagetal schrijven Leg de leerling uit, dat er een lijst (van 7 regels) wordt voorgelezen. De leerling die een brailleleesregel heeft, kan deze oefening het beste op de volgende manier doen: Ga met TAB naar de lijst. Kijk op de brailleleesregel wat er op de eerste regel staat. Bijvoorbeeld 1 honderdste. TAB naar het invoerveld voor het antwoord. Typ 0,01. TAB naar de lijst. Je komt op de regel terecht dat je net verlaten hebt. Pijltje omlaag selecteert de regel. Nog een keer pijltje omlaag selecteert de volgende regel. Lees op de brailleleesregel wat daar staat. Bijvoorbeeld 5 - eenheid. TAB naar het invoerveld. Verander 0,01 in 5,01. Enzovoort, tot je klaar bent. Je kunt zoveel met pijltjes op en neer in de lijst zoeken om te controleren of je het goed hebt gedaan als je maar wilt. NB: de leerling kan in dit geval beter geen gebruik maken van F4 en spatiebalk! Als hij dit bijvoorbeeld doet na de laatste beschreven stap, hoort hij in ons voorbeeld: 1 honderdste (de eerste regel), druk op de spatiebalk. Als hij nu op de spatiebalk drukt terwijl hij in het invoerveld staat, bevestigt hij de gegeven invoer als het definitieve antwoord en is zijn antwoord dus fout. Als de leerling toch gebruik wil maken van F4 dan kan dat wel, maar hij moet erop letten nooit op spatiebalk te drukken als hij in het invoerveld staat met zijn cursor, zo lang het antwoord nog niet klaar is. De leerling moet in dat geval als volgt werken: Druk na het voorlezen van de opgave op F4. Ga met Tab naar de lijst. Werk met pijltjes om de focus te verplaatsen. F4 leest alleen de focus voor. TAB naar het invoerveld, typ, TAB terug naar de lijst, enzovoort. Het doornemen van de lijst door eerst een keer op F4 te drukken en vervolgens steeds op de spatiebalk is alleen handig als je alles nog eens rustig wilt beluisteren. Een alternatief is: Laat de leerling Notepad (of Word) openen. Hij kan met Alt+TAB switchen. Een voorbeeld: Ga in Kommagetallen staan. Nadat de opgave is voorgelezen, druk op F4. Je hoort nu de eerste regel. Bijvoorbeeld: 7- duizendtal, druk op de spatiebalk (om de volgende regel te horen). Doe dat niet! Switch naar Notepad. Typ 7000 Switch naar Kommagetallen, druk op F4. Je hoort nu de tweede regel. Bijvoorbeeld: 4 honderdste, druk op de spatiebalk (om de volgende regel te horen). Doe dat niet! Switch naar Notepad. Vul aan: 7000,04 Switch naar Kommagetallen, druk op F4. Je hoort nu de derde regel. Bijvoorbeeld: 5 eenheid, druk op de spatiebalk (om de volgende regel te horen). Doe dat niet! Switch naar Notepad. Vul aan: 7005,04 Switch naar Kommagetallen, druk op F4. Je hoort nu de vierde regel. Bijvoorbeeld: 1 - tiental, druk op de spatiebalk (om de volgende regel te horen). Doe dat niet! Switch naar Notepad. Vul aan: 7015,04 Switch naar Kommagetallen, druk op F4. Je hoort nu de vijfde regel. Bijvoorbeeld: 7 - tiende, druk op de spatiebalk (om de volgende regel te horen). Doe dat niet! Switch naar Notepad. Vul aan: 7015,74 Switch naar Kommagetallen, druk op F4. Je hoort nu de zesde regel. Bijvoorbeeld: 6 - honderdtal, druk op de spatiebalk (om de volgende regel te horen). Doe dat niet! Switch naar Notepad. Vul aan: 7615,74 Switch naar Kommagetallen, druk op F4. Je hoort nu de zevende regel. Bijvoorbeeld: 3 - duizendste, druk op de spatiebalk (om de volgende regel te horen). Doe dat niet! Switch naar Notepad. Vul aan: 7615,743 Helaas kan het antwoord niet worden geknipt en geplakt; de leerling moet het antwoord nu opnieuw typen en bevestigen met spatiebalk of Enter. Tenslotte: wat nu als de leerling geen brailleleesregel heeft? Zet in dat geval de Perkins naast de computer. Nadat de opgave is voorgelezen, druk op F4. Je hoort nu de eerste regel. Bijvoorbeeld: 7- duizendtal, druk op de spatiebalk. Typ 7000 op de Perkins. Druk daarna pas op de spatiebalk. Je hoort regel 2. Bijvoorbeeld: 4 honderdste, druk op de spatiebalk. Typ 0,004 op de Perkins. Zorg hierbij dat de komma op de plaats na de laatste 0 van 7000 staat (of verander 7000 in 7000,004). Druk daarna pas op de spatiebalk. Je hoort regel 3. Bijvoorbeeld: 5 eenheid, druk op de spatiebalk Typ de 5 onder de plaats voor de komma. Enzovoort t/m regel 7. Nu kun je het hele getal overtypen in het invoervak. Tot het volgende hele getal aanvullen Leg de leerling uit, dat hier net als in de vorige oefening een vak met een opgave en een invoerveld op het scherm staan, waartussen hij kan switchen. De inhoud van beide vakken verschijnt op de brailleleesregel. Voor blinde leerlingen is onder elkaar niet mogelijk op de brailleleesregel. Op de Perkins (op papier) kan hij wel getallen onder elkaar zetten. Het is sowieso goed om de blinde leerling uit te leggen, dat dat de manier is, waarop ziende leerlingen de sommen maken. Maar een echte hulp is het niet. De leerling moet steeds heen en weer tabben. Een voorbeeld. De opgave is 3169,281. Eerst maak je het achterste getal vol; TAB dus naar het invoerveld en vul 9 in. TAB terug. De 8 is nu een 9 geworden (dit heeft de leerling als het goed is al geleerd; anders moet dit uitgelegd worden). TAB terug, typ een 1 voor de 9. TAB naar de opgave. De 2 is nu een 3 geworden, enzovoort. Het is natuurlijk minder bewerkelijk als de leerling zijn geheugen traint en een aantal cijfers tegelijk doet, dus als hij bijvoorbeeld eerst de 3 cijfers achter de komma aanvult. Zie ook de Tips voor het uitrekenen/het maken van de sommen onder Top 100-3. Kommagetallen optellen F6 leest de waarde van cijfers in de kolom boven het vak waar de cursor in staat voor. Vervolgens leest het de cijfers in die kolom. Helaas verschijnen deze cijfers niet op de brailleleesregel. De leerling kan wel met pijltjes naar boven om het scherm in braille te bekijken. (In veel gevallen zal alleen lezen alleen lezen voor de getallen verschijnen; dit kan de leerling negeren). NB: deze methode is niet geschikt om te merken, welke cijfers boven elkaar staan, want de cijfers die in een kolom staan verspringen van positie ten opzicht van elkaar op de brailleleesregel. De leerling moet de 4 getallen (in de laatste kolom) dus uit het hoofd optellen. Vervolgens moet hij, als het getal groter is dan 9, het achterste getal typen en het voorste getal onthouden. Met Enter springt de cursor naar de voorgaande kolom. Hier moet de leerling weer de getallen optellen plus het getal dat hij onthouden had. Enzovoort. Dit kan eventjes oefening vereisen. Enter nadat in alle kolommen in de antwoordregel iets is ingevoerd, bevestigt het antwoord. Als de leerling eerst wil nakijken, moet hij dus eerst met pijltjes naar links en naar rechts (of met TAB en Alt+TAB). Het kan zeer verhelderend zijn om een voorbeeldsom te tonen, die op papier is gebrailleerd met de cijfers en de kommas netjes onder elkaar. Dat is sowieso aan te raden, om duidelijk te maken hoe ziende leerlingen dit soort sommen maken. Blinde leerlingen zullen in de praktijk dit soort sommen altijd met de Rekenmachine van Windows (of een ander programma) of een sprekende rekenmachine maken. Zie ook de Tips voor het uitrekenen/het maken van de sommen onder Top 100-3. Kommagetallen aftrekken Deze oefening werkt qua navigatie net als de voorgaande, maar is eenvoudiger, omdat er maar 3 rijen onder elkaar staan (inclusief het antwoord). Er is 1 handigheid extra ingebouwd (voor ziende leerlingen): als een leerling moet lenen van de voorgaande kolom, dan verandert na Enter het bovenste cijfer in een kruis. Daarboven wordt het voor het aftrekken gecorrigeerde cijfer weergegeven. De blinde leerling merkt hier niets van; hij hoort alleen het nieuwe cijfer. Een nadeel is, dat het bij deze oefening als er eenmaal een kruis in de bovenste regel staat niet meer mogelijk is om met pijltje omhoog de bovenste regel te bereiken. Dit kruis verschijnt overigens niet als de leerling na invoer met pijltje naar links of TAB naar de voorgaande kolom gaat. In dat geval kan de leerling met pijltjes gedurende de hele oefening de bovenste regel bereiken. Kies de goede bewerking De leerling kan hier met pijltjes door de lijst van mogelijke antwoorden navigeren. Deze antwoorden worden voorgelezen en verschijnen op de leesregel. Met Spatiebalk of Enter kan hij zijn keuze bevestigen. Kommagetallen groter of kleiner maken Werkt net als de voorgaande oefening. De leerling kan niet bij de opgave en de weergave van het resultaat van de gekozen bewerking onder de opgave navigeren. Hij kan wel de opgave auditief herhalen met F4 en het resultaat van de bewerking laten voorlezen met F5. Design4All is een geregistreerd merk van de Stichting Bartimus Accessibility. Alle rechten voorbehouden. Copyright OWG-Bureau B.V., Roermond Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor wat betreft de teksten van de opgaven is die keuze gemaakt omdat het niet haalbaar was om in deze versie de optie in te bouwen. De teksten zijn kort en kunnen zo vaak worden voorgelezen als nodig. De afbeeldingen zijn niet voor alle leerlingen geschikt. Leerlingen met een visuele beperking kunnen ze niet (goed) zien en voor leerlingen in het autistisch spectrum kunnen bepaalde afbeeldingen ongewenste reacties oproepen. (Het projectteam van Software In Zicht had de wens om een mogelijkheid te bieden om zelf plaatjes in te kunnen voegen. Ook hadden wij graag willen realiseren, dat er gekozen zou kunnen worden voor geluid in plaats van of tegelijk met afbeeldingen. Helaas bleek het niet haalbaar om deze wensen tijdens het project te realiseren). Aanbevolen instelling voor brailleleerlingen en leerlingen die met een vergroting werken. Een wens van het Software In Zicht team was om naast de bestaande opties de keuze te bieden voor knoppen met een aantrekkelijke vormgeving en/of plaatjes. Dat bleek helaas niet haalbaar binnen dit project. In een volgende versie hopen wij de mogelijkheid te kunnen bieden om zelf (eventueel zelfgemaakte) plaatjes en fotos in te kunnen laden (of een blanco sheet). Voor leerlingen die moeite hebben met het aaneenrijgen van letters en klanken tot woorden, hadden wij liever de optie fonetische uitspraak toegevoegd. Helaas was dat niet haalbaar in dit project. Optellen / aftrekken / optellen en aftrekken NB: zie de opmerking in de inleiding. Helaas zijn hier een paar dingen niet volgens planning gerealiseerd. De tekst op de F2 schermen klopt niet en ook hebben de invulvakjes boven de opgave in optellen, aftrekken en optellen en aftrekken hier geen functie meer. De functie F6, die de correctie en uitleg bij een fout antwoord auditief moest maken, werkt helaas niet. Deze items zijn bij de laatste revisie helaas blijven bestaan. Hierna was er geen mogelijkheid meer om nog wijzigingen aan te brengen. Onze excuses! Tellen - !HILMNPQVXYZ[\]^_ɾtj`ttV`LVBh={h s5^JhhCJ^JaJh]CJ^JaJhCJ^JaJhBp3CJ^JaJhN]h={CJ^JaJh={CJ^JaJh sh={CJ^JaJh={CJ^JaJh*B*UmHnHphuhYmHnHuhYOJQJmHnHtHuhCFkmHnHu j(hYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHu2jz(hYhY>*B*UmHnHphu !λ񰡰v\񰡰K j+hYUmHnHu2jh+hYhY>*B*UmHnHphuhYOJQJmHnHtHuhCFkmHnHu j*hYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHu$jh05hY0JUmHnHu2jn*hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHu!"#%&'CDEF_`a{|}~żŢŗwlżRŗ2j\-hYhY>*B*UmHnHphuhCFkmHnHu j,hYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHu2jb,hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHuhY0JmHnHuhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHu "$&Z\^`bdfhj³xni_iT_O_n hCFkj.hYUjhYU hYhYOJQJ^Jh05hY0JOJQJ'jV.hYhY>*B*UphhYh05hY0Jjh05hY0JUhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHuhCFkmHnHujhYUmHnHu j-hYUmHnHu BDFHJL`bdǾ޾Ǿ|޾h'jD1hYhY>*B*Uphj0hYU'jJ0hYhY>*B*UphhY hCFkj/hYUjhYU hYh05hY0JhYOJQJ^Jh05hY0JOJQJjh05hY0JU'jP/hYhY>*B*Uph( !"#$%&BCDE{|}}rcrRcGchCFkmHnHu j2hYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHu2j>2hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHuhYOJQJ^Jjh05hY0JU hCFkj1hYUjhYU hYh05hY0J"#$%bcڽ㙆xoxUxJhYmHnHu2j24hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHuhYOJQJ^J hCFkj3hYUjhYU hY'j83hYhY>*B*UphhYh05hY0Jjh05hY0JUhYOJQJmHnHtHucd~𶧶veXOKOhYh05hY0Jjh05hY0JU j5hYUmHnHu2j,5hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHuhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHuhCFkmHnHu j4hYUmHnHuhYmHnHujhYUmHnHu-xyza2XFGH ! `gdY`gdY ! `gdY`gdY  '()*+,-./KLMNUVWqrsuvwxz{|лƶެըՔЉƶެ~k]ThYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHuhY0JmHnHuj7hYU'j 7hYhY>*B*UphhYhYOJQJ^J hCFkj6hYUjhYU hYh05hY0Jjh05hY0JU'j&6hYhY>*B*Uph >?@Z[\^_`a񹪹v\񹪹K j9hYUmHnHu2j9hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuhYOJQJmHnHtHuhCFkmHnHu j8hYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHu$jh05hY0JUmHnHu2j8hYhY>*B*UmHnHphuh05hY0JmHnHuabc+,-/߼߱w]߱L j;hYUmHnHu2j;hYhY>*B*UmHnHphuhYOJQJmHnHtHuhCFkmHnHu j:hYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHu2j:hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHu/01234PQRS~v\2j<hYhY>*B*UmHnHphuhCFkmHnHu j<hYUmHnHuhYmHnHu2j<hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHuhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHujhYUmHnHu  -./0jkl³¥¥wwf³¥L¥2j>hYhY>*B*UmHnHphu js>hYUmHnHuhYmHnHu2j=hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHuhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHuhCFkmHnHujhYUmHnHu jy=hYUmHnHu 567QRSUVWXY淨l[淨NjhYhY0JU jg@hYUmHnHu2j?hYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHuhY0JmHnHuhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHuhCFkmHnHu jm?hYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHuYZvwxy#$%?@ACDEFGHǺǬϚǺxϚj_hY0JmHnHuhYhY0JmHnHuj[BhYhYU'jAhYhY>*B*UphhYhYOJQJ^J hCFkjaAhYhYUjhYhYUhYhYjhYhY0JU'j@hYhY>*B*Uph hYhYhYhY0J!HIJfghi6߼߱wlR߱2jChYhY>*B*UmHnHphuhY0JmHnHuhYOJQJmHnHtHuhCFkmHnHu jUChYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHu2jBhYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHu678:;<=>?[\]^opq³¥¥wwf³¥L¥2jEhYhY>*B*UmHnHphu jIEhYUmHnHuhYmHnHu2jDhYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHuhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHuhCFkmHnHujhYUmHnHu jODhYUmHnHu=Y pnml ^ !t!!"`gdY`gdY !   ,-./678RSTVWXYZ[wx淨zuku`k[kQhYOJQJ^J hCFkj=GhYUjhYU hY'jFhYhY>*B*UphhYh05hY0Jjh05hY0JUhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHuhCFkmHnHu jCFhYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHuxyz  '(лƶެըՔЉƶެvh_hhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHuj1IhYU'jHhYhY>*B*UphhYhYOJQJ^J hCFkj7HhYUjhYU hYh05hY0Jjh05hY0JU'jGhYhY>*B*Uph ()*MNOijkmnopqrźӀsjfjRsjMCMjhYU hY'jJhYhY>*B*UphhYh05hY0Jjh05hY0JUhYOJQJmHnHtHuhCFkmHnHu j+JhYUmHnHujhYUmHnHuhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHu2jIhYhY>*B*UmHnHphu9:;<KLMghiklmnopŭŨꨝʼnŨ~jMhYU'jLhYhY>*B*UphjLhYU hY'jKhYhY>*B*UphhYh05hY0JhYOJQJ^Jjh05hY0JU hCFkjhYUj%KhYU*лƶެw]RCRjhYUmHnHuhYmHnHu2jNhYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHuhY0JmHnHuhYOJQJ^J hCFkjNhYUjhYU hYh05hY0Jjh05hY0JU'jMhYhY>*B*Uph4567JKLfghjklmno³¥¥wwf³YPLPhYh05hY0Jjh05hY0JU jPhYUmHnHuhYmHnHu2jOhYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHuhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHuhCFkmHnHujhYUmHnHu j OhYUmHnHu;<=>IJKefgiлƶެըՔЉƶެըujƶjRhYU'jxRhYhY>*B*UphjQhYU'j~QhYhY>*B*UphhYhYOJQJ^J hCFkjQhYUjhYU hYh05hY0Jjh05hY0JU'jPhYhY>*B*Uph)ijklmn ־ֹߖeZKZjhYUmHnHuhYmHnHu2jlThYhY>*B*UmHnHphuhYmHnHuh05hY0JmHnHu$jh05hY0JUmHnHu hCFkjShYU hY'jrShYhY>*B*UphhYh05hY0JhYOJQJ^Jjh05hY0JUjhYU   . / 0 1 ; < = W X Y [ \ ] ^ _ ` | } ~ ³vkvfv\H'j`VhYhY>*B*UphhYOJQJ^J hCFkjUhYUjhYU hY'jfUhYhY>*B*UphhYh05hY0Jjh05hY0JUhYOJQJmHnHtHu$jh05hY0JUmHnHuhCFkmHnHujhYUmHnHu jThYUmHnHu !!!!!! !!!"!>!?!@!A!Q!R!S!m!n!o!q!r!s!t!u!v!!!jXhYU'jTXhYhY>*B*UphjWhYU'jZWhYhY>*B*UphhYhYOJQJ^Jjh05hY0JU hCFkjVhYUjhYU hYh05hY0J.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! """""""""2"3"4"5"=">"?"Y"Z"["]"лƶެըՔЉƶެըujƶj[hYU'jB[hYhY>*B*UphjZhYU'jHZhYhY>*B*UphhYhYOJQJ^J hCFkjYhYUjhYU hYh05hY0Jjh05hY0JU'jNYhYhY>*B*Uph)]"^"_"`"a"b"~""""""""""""""""""""""""!#־ֹߞuiu^Uh |hE^Jh |hECJaJh={hE6CJaJh={h6CJaJhTh={ h |hpJ h |h4v h |h |jh |h |U hCFkj\hYU hY'j<\hYhY>*B*UphhYh05hY0JhYOJQJ^Jjh05hY0JUjhYU"`""""#%%%' ''i(j(((()-) $ & F a$gdE $ & F xa$gdE$a$gdEgdE $xa$gdEgdgd s $x^a$gdj!f $xa$gdj!fgd={gd{}`gdY!#p######%)%%%%%%&' ''''!'"'#')'*','-''''''((!("(M(N(O(ƿԢucu"j6]h |hE5U^Jjh |hE5U^Jh |hc"/5^Jhhh8]6^JhhhE6^J h9^^J h |hro h |hEh |h^J h |hpJ h |h h sh s h8]^Jh |hj!f5^Jh |hE5^Jh |hE^Jh |hj!f^J&O(e(f(h(v(y(z((((((()))+),)?)Q)Z)\)z){))))))))))))))****Żѵѵѵѵѵѵѵѵѵѥxofoh |hpJ^Jh |hG^JhhQ%CJ ^JaJ h |h5 h |hV h |hBO h |hj!fhPh! hA^J hQI^J h8]^Jhhh%u6^J h9^^J h%u^Jh |hE^Jh |hE5^Jjh |hE5U^Jh |hE0J5^J(-)R)|)))))*+++++>+*,+,,,,--A.B.N... & FgdVgdNgdGgdVgdN $ & F a$gdE*-*0*1*2*;*<*=********++++*+>+A+P+n+y+++,,,#,,,,,zpppgp`Wh8]h8]^J h8]5^JhhG^Jh |hG5^J h |hV h |hGh!j/^h |hGU^JhoN>hG^JhoN>ha^J ha^Jh |hG^Jh |hV^JhGqhpJH*^JhGqhGqH*^JhhhQ%6^JhhhpJ6^J h9^^J hQ%^Jh |hpJ^J",,,,,C-N-d-o-----B.N...00H0000002222\3]3_3b3333333344ؾصؾاᎀwnwh{Ih4v^Jh |h4v^Jh!h!5CJ^JaJhh5^J h |hGh!hh s56CJ\]aJh |hpJ^JhQ%hV5^Jh8]hV5^J h8]^Jh |hV^J h |hVh |hQ%^J hQ%^Jh |hG^J).00000222\3334444|5}5 6 666"777888gd4vgdN & FgdVgdV444444445 55|5}55D666666666"7888888889|9}99999춬섀|ulcllh |hv*^Jh |hG^J h |hGhh sh |hrf^Jh |h "^Jjh |h4v0JU^J h |hVhhhh6^JhhhV6^J hh^Jh |h4v^Jh!hV5^Jh |hpJ5^Jh |hpJ^Jh |hV^Jh |hV5^J&8889999:::<<n=o=>>???@@@@gdN & FgdpJgdpJgdG$a$gdGgdGgd |$a$gdv*gdNgdV99999c::::::?;_;r;|;;;<<<<m=n=o====>>>>>>???F?G?K?[?c????ֽ̱̽ֈvֈhAhW^JhAhn ^Jh |hW^Jhh |hv*5^Jh |h4v^Jh |hN^Jh |hG5>*^Jh |hv*^J h8]^Jh |hG5^Jh |hG^J h |hGj~h |hv*Uh |h |^J hN^J*???? @@@@%@@@@@A^A_A`AAAAAAAAFBBHCICSCCCCCCC)DDDDEEEEEEEF:Fޟ|ޟhAhG^J h |hG h |h4v h8]^J hn ^Jh |hG^Jjh |h4v0JU^Jh |hG5^Jh |h4v5^Jh |h4v^Jh |hpJ5^Jh |hN^Jhhh;u6^J h;u^Jh |hpJ^J/@`AAABBHCSCDEE;FihSCJaJh>ihNCJaJh>ihv*CJaJh>{ h |hv*j|h |h]QU^Jh |h]Q5^J h8]^Jh |h]Q0J^Jj{h |h]QU^Jh |h]Q^Jjh |h]QU^J!%s(ssstttttQuuuuvv%w0wdwwwwwwxx&x'x2x4xxxy yyyyyazezoz񩢖|uihhhJ456^J hJ45^J h8]5^Jh |hv*5^Jh |hv*^Jhhh]56^J h]5^Jh |hN5^Jh |hN^Jh |hX35^Jh |h "5^Jh |h "^J h |hX3h8]h]h |hj!f^Jh |hX3^J h |^J'uw4x5x+yyy}z~z{{||1}2}}}}}~~gd "gdT$a$gd "$a$gdTgdX3$a$gdX3$a$gdMozpz}z~zzzzzz#{J{M{R{U{{{{{{i|n|y||||||| }/}}}}}}1~~~MHJOPὬhAh "^J h;^Jh |hj!f^J h |h " h |hj!fh |h "5^Jh |h "^J h |hX3h]hJ4hX3^J hQ5^Jh |hX3^Jh |hX35^JhhhX356^J5cd͂m.bcu?@ $ & F!a$gd "$a$gdr8LgdX3$a$gdX3$a$gdNgdX3 $ & Fa$gdv*$a$gdM Ddeĥ͂΂҂ӂq.abgh DJabcgtuم>»Ѳvh |hX3^JhzZhAh "^J hQY^JhAhr8L^J h;^J h |hr8Lh |h "5^Jh |h "^J h |hX3 h |h "h]h sh |hN5^Jh |hv*5^Jh |hv*^Jh |hN^Jh |hr8L^J. %&~‡Ƈ,->HLV@AQefklӊ,‹ 'ͺ͠妰尦 h&^Jh |h "5^Jh |hr8L5^J h ^J h |hr8L h8]^JhAhr8L^J hQY^Jh |h8^Jh |h "^Jh |hr8L^Jh |hX3^J?-.@AQ, b $ & Fa$gdE $^a$gd "$a$gdMgd "$a$gdr8L$a$gd " $ & F!a$gd "֐ ER`bgr{x STUX[fghʸʸʸʸxoh |h9D^Jh%5h%5CJ ^JaJ h%5h "CJ aJ h%5hj!fCJ aJ h%5h_CJ aJ h%5h%5CJ aJ h |hj!fh |hj!f^Jh |h "^J h8]^Jh |hE5^JhThE^Jh |hj!f5^Jh |h "5^Jh |hE^J(bTghCD[ev ܛݛ!gdX$a$gdc"/$a$gdj!f $ & F)a$gdj!f$a$gd "gd " $ & Fa$gdj!f P[egh ݛ!34rshiڿypypi`h |h_^J hTh "h |h9D^Jh |hX^J h |h " h |hgh%5 h |hj!fh |h+v_^Jh |h "^Jh |hg^Jh |hj!f^Jh |hc"/0J^Jj}h |hc"/U^Jjh |hc"/U^Jh |hc"/5^J h8]^Jh |hc"/^J!!"4G^jrhir $$Ifa$gdj!f $$Ifa$gd "$a$gd "gd_gd " & F,gd9Dgd9D iǟȟܟݟ/0HI`aefMNOf45DERSThiڧzѧphehg6^JhsXh<L^J he5^Jhehe^Jhehe6^Jheh<L6^Jh |h<L5^Jh |h_^J h |h " h |h+v_h |hg^Jh |h+v_^Jh |h "^Jh |h<L^Jh |hj!f^Jh |hj!f5^J)xlll $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "zkd~$$Ifl0," t0644 laǟɟʟ˟SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "kd $$Ifl\," t0644 lap˟̟ܟޟߟSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "kd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "kd$$Ifl\," t0644 lap SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "kd$$Ifl\," t0644 lap SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "kd!$$Ifl\," t0644 lap/123SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "kd$$Ifl\," t0644 lap34HJKLSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "kd-$$Ifl\," t0644 lapLM`bcdSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd "kd$$Ifl\," t0644 lapdefgMNSKKK??K $^a$gd+v_$a$gd "kd9$$Ifl\," t0644 lapNf-<Wzkd$$Ifl0," t0644 la $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<L$a$gd<L$a$gd_gd " <=KMNOSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd$$Ifl\," t0644 lapOP`bcdSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd$$Ifl\," t0644 lapdey{|}SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd*$$Ifl\," t0644 lap}~SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd6$$Ifl\," t0644 lapɣʣ̣ΣSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd$$Ifl\," t0644 lapΣϣSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LkdB$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkdȇ$$Ifl\," t0644 lap5STQIIIIIII$a$gd "kdN$$IflF\," t0644 lapTiR_`w !6רب:;Hfg$a$gdggdg$a$gd "iwQR_`vwx!56֨רبz{;<HefgέĻު񔻔}shFhg6^Jh |h_^J h |hg h |h<L hG^Jh |h "^J h Om6^J hp!6^Jh |h+v_5^JhAhg^J h$_^Jhehe6^Jhehg6^Jh |h<L5^Jh |h<L^Jh |hg^J he^J,gplzkd؈$$Ifl0," t0644 la $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LڬܬݬެSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd7$$Ifl\," t0644 lapެ߬SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd$$Ifl\," t0644 lap3567SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LkdC$$Ifl\," t0644 lap78eghiSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LkdɊ$$Ifl\," t0644 lapijSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LkdO$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LkdՋ$$Ifl\," t0644 lapϭݮSKCCCCC$a$gd "$a$gd<Lkd[$$Ifl\," t0644 lapέϭ%ܮ!,HQ[\]abmpq<=;mnmnvĽγΪΡΗ·čγyr h |hg h |h+v_ h\5^J h\^JhFhg6^Jh |h<L5^Jh |h<L^JhGhg^Jh |hg5^J h8]5^Jh |h_5^Jh |hg^J h8]^Jjh |h_0JU^Jh |h_^JhFhF6^J)=mnlmvd $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<L$a$gd<L$a$gd]Q$a$gdggdg$a$gd "vŴɴдbcdʵ12^_շַڷ۷ܷθӸZ[nػػĻĢ}wwĘ h8]^J h85^JhFhF6^JhFh%56^JhFh<L6^J h Om6^Jh |hYy^Jh |h%5^Jh |h<L^Jh |h<L5^Jh |h]Q5^Jh |h]Q^Jh |hN05>*^Jh |hN05^Jh |hN0^J*(9Hxlll $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lzkd$$Ifl0," t0644 laHIW_`aSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd@$$Ifl\," t0644 lapab{SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkdƍ$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LkdL$$Ifl\," t0644 lapضڶ۶ܶSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LkdҎ$$Ifl\," t0644 lapܶݶSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<LkdX$$Ifl\," t0644 lap1345SG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkdޏ$$Ifl\," t0644 lap56^`abSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkdd$$Ifl\," t0644 lapbcSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkd$$Ifl\," t0644 lapշ׷طٷSG;;; $$Ifa$gd<L $$Ifa$gd<Lkdp$$Ifl\," t0644 lapٷڷ۷Z[BSKKKKKKK$a$gd<Lkd$$Ifl\," t0644 lapnp˻̻ٻڻ޻߻*+,ҽӽ׽789>?@_ľžĺΎΨΨ~tkt~h |hN0^Jh |hN05^Jh |hx5^J h8]^J *h |h]Q^Jh |h<L5^J hXs#^Jh |h]Q^JhsXh]Q^Jh |h]Q5^Jh |hYy5^Jh |h<L^JhFhF6^JhFh%56^JhFh<L6^JhFhYy6^J*,ӽ789@ƾ4"# $a$gdN0$a$gdg$a$gd]QžƾKLMb}>/Y +PSWZ[aq콳ǩЃx h |h_hsX h |h*F h8]^Jh |h*F^JhsXhsX^J hsX5^Jh |h*F5^Jh |hx5^Jh |h<L5^Jh |h<L^Jh |h]Q^Jh |hx^Jh |hN05^Jh |hN0^Jh |h]Q5^J-WXYZq@A^ $ & F$a$gd*Fgd*F$a$gdL Qgd_$a$gd "$a$gd*FgdsX$a$gdgq?I2J[\@zw -7ɿ߿߿ߥߜߜ蓊h |h0Jh |hL Q0Jh |h |^Jh |h9D^J *h8]^J *h |hL Q^J *h |h*F^J *hsXh*F^J *h |h*F5^Jh |h*F^Jh |hL Q^J h8]^Jh |hE^J6^xEF89:C^ $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYy$a$gdYy$a$gdL Qgd | $ & F$a$gd*FFIPZ%&:^4?]"-rs[f#$@AB\^bĺذئ؈~ذh8hL Q5^Jh8h8]5^Jh} ]h} ]6^Jh} ]hsX6^Jh} ]hL Q6^Jh |hL Q5^JhFhF6^JhFhsX6^JhFhL Q6^Jh |hL Q^J ht^J h8]^Jh |hYy5^Jh |hYy^J1^_`j{xlll $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYyzkd|$$Ifl0," t0644 laSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykdے$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykda$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykdm$$Ifl\," t0644 lap2467SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap78PRTUSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykdy$$Ifl\," t0644 lapUVuwyzSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapz{SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap@AcdSKKKKKKK$a$gdL Qkd $$Ifl\," t0644 lap\]rsV#$^_#$OPQRSTUVr56gd} ]$a$gdL Q#$'()-8]`OPQRSVqr6MN.FG[\Ƽޤޤykh |ha5CJ^JaJh |h^45CJ^JaJh |h^4CJ^JaJh |hr8L^J h} ]5^Jh} ]h} ]6^J h Om6^J hsX5^Jh |hYy5^Jh |hsX^J hL Q^JhsXh*F^Jh |h*F5^Jh |h*F^Jh |hL Q^J h8]^J'6N.FG\st$a$gd*Fgd*Fgd*F$a$gda$a$gd8LD$a$gdM$a$gdL QQ[Z}~%4?fgiprE89: ߿ٿ߿߿ϯ߿ߦߜh} ]h} ]6^Jh} ]h*F6^J h Om^Jh |hYy5^Jh |hYy^Jhp6h*F^J hP5^Jh |hD"^J hsX5^Jh |h*F5^J h8]^Jh |h*F^Jh h |h*Fh |haCJ^JaJ3 lEFghi $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYy$a$gdYygd*F & F%gd*Fgd*Fxlll $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYyzkd$$Ifl0," t0644 laSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykdv$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap "$%SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap%&2467SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap789YSKCCCCC$a$gd8LD$a$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap()GcvwxS uv$a$gd8]$a$gd8LD$a$gd*Fgd*F(;>.1wx^iz}x/:nqKV`cvӼӼ hGI^Jh h 5^Jh h*F5^J h} ]5^J h ^Jh |h*F5^Jh} ]h} ]6^Jh} ]hP6^Jh} ]h*F6^Jh |h*F^J h8]^J>v*678A\ $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYy$a$gdYygd*Fgd*F$a$gd8LD "*17RXsz !78\56E'(;F'2u'56FT캰ֺ֟쑟쟘쇟 h} ]6^Jh} ]h*F6^J hD"5^J h} ]5^Jh} ]h} ]6^J h Om5^Jh |hYy5^Jh |hYy^Jh%h*F^Jh |h*F5^Jh |hD"5^J h8]^J hsX^Jh |h*F^Jh h |h*F2\]^hyxlll $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYyzkd$$Ifl0," t0644 laSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap 56ESKCKKKK$a$gdYy$a$gd8LDkd$$Ifl\," t0644 lap(C'&'6vEFTHIJ^|gd*Fgd*F$a$gd*F $ & F&a$gd*F$a$gd8LDJRT]^Os}         9 h   ! , j m  %&45?IjܴܪܪܣÙәәܙ hP^Jh} ]h} ]6^Jh} ]hP6^Jh} ]hD"6^J h Om5^Jh |hYyH*^Jjh |hYy0JU^Jh |hYy5^J h8]^Jh |hD"^Jh |hYy^J h |hD"h h |h*Fh |h*F^J2|O   $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYy$a$gdYygd*FgdYy & F+gdYy   xlll $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYyzkd$$Ifl0," t0644 la   SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap   SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap   SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap 0 2 3 4 SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap4 5 F H I J SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapJ K h j k l SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapl m   SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd&$$Ifl\," t0644 lap   SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap   SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd2$$Ifl\," t0644 lap    %&SKFFFFFFgd*F$a$gdYykd$$Ifl\," t0644 lap&0[0;[fipq :BĽ~x~qhhh |h9D^J h |hD" h8]^J h |hYyh%h8]5CJaJh%hYy5CJaJhQ5CJaJhQhQ5CJaJhQhYyCJaJ h8]5^Jh |hD"5^J hQ^JhQhYy^Jh |hYy5^J h5CW5^Jh |hYy^Jh |hD"^J$&iq $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYy$a$gdYygdYygdYygd%gd*F *9xlll $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYyzkd>$$Ifl0," t0644 la9:DEFGSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapBCHOPQU]_beklmnoruvw{ .8?Ipwʹީީʯޟޟʘޟޟʘޑޟ h |h9D h} ]5^Jh |h9D5^J h8]^Jh} ]h} ]6^Jh} ]h%6^J h} ]6^Jh} ]h9D6^Jh |hYyH*^Jh |h9D^Jh |hYy^Jjh |h9D0JU^J6GHPRSTSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd#$$Ifl\," t0644 lapTU^_cdSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapdelnpqSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd/$$Ifl\," t0644 lapqrvxyzSG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd$$Ifl\," t0644 lapz{SG;;; $$Ifa$gdYy $$Ifa$gdYykd;$$Ifl\," t0644 lap SNNNNNNNgd*Fkd$$Ifl\," t0644 lap?I9:C^ $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9D$a$gd9Dgd9Dgd*F 78:^ #$%8stuqr  J Y  !C!!!!!!㪞vh |hh_U^J h |h9Dh Omh Om6\^Jh Omh%6\^Jh Omh9D6\^Jh |h9D\^Jh Omh Om6^Jh Omh%6^J h Om5^Jh |h9DH*^Jh |h9D5^Jh |h9D^Jh Omh9D^Jh Omh9D6^J,^_`j{xlll $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9DzkdG$$Ifl0," t0644 laSGG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkd$$Ifl\," t0644 lap SGG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkd,$$Ifl\," t0644 lap.MOPQSGG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkd$$Ifl\," t0644 lapQRmopqSG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkd8$$Ifl\," t0644 lapqrSG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkd$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9DkdD$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkdʬ$$Ifl\," t0644 lapSG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9DkdP$$Ifl\," t0644 lap%78SKFFFFFFgd9D$a$gd9Dkd֭$$Ifl\," t0644 lap8uqr J Y !!(!C! $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9D$a$gd9Dgd9Dgd9DC!D!E!O!`!o!xlll $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dzkd\$$Ifl0," t0644 lao!p!!!!!SG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkd$$Ifl\," t0644 lap!!!!!!SG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9DkdA$$Ifl\," t0644 lap!!!!!!SG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkdǯ$$Ifl\," t0644 lap!!!!!!SG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9DkdM$$Ifl\," t0644 lap!! " " "")"*"E"F"p"q"u"v"w""""""####$#1#F#G#H#8$$$$$$$W%X%'()))))*++,,m-n---s..=/K/ùùùh |h_5^Jh |hh_U^Jhwhh_U6^J h8^J h%^Jhwhw6^Jhwh%6^Jhwh9D6^Jh |h9D5^J hw5^J h s^Jh |h9D^Jh |h_^J8!! " " ""SG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9DkdӰ$$Ifl\," t0644 lap""(")"+","SG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9DkdY$$Ifl\," t0644 lap,"-"E"G"H"I"SG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkd߱$$Ifl\," t0644 lapI"J"p"r"s"t"SG;;; $$Ifa$gd9D $$Ifa$gd9Dkde$$Ifl\," t0644 lapt"u"w""0#1#H#8$$SKFFFFFFgd9D$a$gd9Dkd$$Ifl\," t0644 lap$$$X%r%%&&'''>)?)@*++++++,,,H,,---!...gd_gd9D..K/q//0:0}001K1111f2g222S333v444-5.5T578gdh_Ugd9Dgd_K/000011]2^2c2d2y22222[3i33374H45,5.5S5T5(6)68899999]@t@u@CCCCDDDDDEEFhh h%u^Jh0Th0T6^Jh0Th%6^Jh0Th_6^JhDbh%6^J h%^JhDbhDb6^JhDbh_6^Jh |hh_U^Jh |hh_U5^Jhwh_^J hw^Jh |h_5^Jh |h_^J289999p:q:n;.</<0<=}>~> ?o?\@]@u@AAJBKBBCCCDgd_^gd_gd9DDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEh]hgdh $h]ha$gd%uh]hgd%ugd9DEEEEFFFFFFFFFsFtFuFvFFFHHHIgd4vh]hgd h]hgdCFk $7$8$H$a$gdh 7$8$H$gdhh]hgdhFFFFIFJFWFsFvFFFHHHHHHHHHiIsIKKKKtKwKxKyKILJLKLLLL츱츧od[hhCFk^Jh4vhCFkCJaJ!jh4vhCFk0JCJUaJhohCFkCJaJh]QhCFkCJaJ!jh]QhCFk0JCJUaJhCFkCJ^JaJ h4vhCFkh4vhCFkCJ^JaJjhCFk0JU hhhh hh^Jhhhh^J h#5hCFkhCFk h ^JhhCJ^JaJ"IKKwKILJLLMMOO       $a$gd'D| F'o|ubRP>JFIFHH Photoshop 3.08BIM ResolutionHH8BIM FX Global Lighting Anglex8BIMFX Global Altitude8BIM Print Flags 8BIM Copyright Flag8BIM'Japanese Print Flags 8BIMColor Halftone SettingsH/fflff/ff2Z5-8BIMColor Transfer Settingsp8BIM Layer State8BIM Layer Groups8BIMGuides@@8BIM URL overrides8BIMSlicesu Untitled-28BIMICC Untagged Flag8BIMLayer ID Generator Base8BIM New Windows Thumbnailp$P/@JFIFHHAdobed      $p"?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?TXvQWQBtW3ҦNz{_O{_W?L O?IlU@vfkSen״Kίst߫Cbz9qVYWֽzߢUMu91I(c+}?Ӊ ƨWT$b$I)I$JRI$I$GnvthOZVeuP}ĴU4?koAtHY8u2e ƇƣZ ĐeޞY8MH#U:N[0voO8xf(yp ?LG+z{23=2フvdߔ5΢dݳeWYcƆz6>u]:_Mںk1}KC #"ODo)Wdmy94Yk7\?q~u z he6U욪f&;=lRCӫֳG#DXpӶšVwv;o?Og>}Qܼj^U½fG[)1m3ѱuױp-Zǿ~n;7}mU R35:)^W[mdz"^{=OտCjgeWo벙dzӚuv\8O [ 6TT.vۑ-M$~ӓ[߉E1ɰ4m`6ozRG!Ns_gr[*HXkl6~qMw_O?MUk.9f fKhe :zf9@_TDZ97[uo}Z }7n_K%>L3QOM9γ?\V+mv1V_]w?k)uzkkMy9Np eƫscY~F힕wbNje»>8\,ƺ2̫,,;_>̶{uV]k2/jIH/Pw&2vn&ݘi?|\/V&MgݲMU[?qJTʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$8BIM!Version compatibility infoUAdobe PhotoshopAdobe Photoshop 6.08BIM JPEG Quality!Adobed     P 0p@ !"1A2BbQRr#C0Paq3 @pScs$𡓣% P!"21 RpQaqBrA \Z|̩`I=s[AZlh:%>nhc//AѰX_}w*q ֢L+w\0E Ii=V۪9z YVsxÇ3!m9Si#1%6ES*s )4Ob^n7t<޹5CĒ<t|LHRґ^G4=M9# f Z ث Ѡ(nSc`VZ}|9b6%*[FŌzäha4 W& <0MQ$t·)C / 'y_9h".=KH9)Bpk A('% E t4%RԑrBx@4%r&D$9SfTL(¦ S)*~:kgVKW7̔E}҉!h)JRα7=\ٗq RXd)q Yx[&#*QV ..-nc60&nTySx׬{<V]lbǺ] ;oQOD LrgҼt*wݬfi?d+ڪXaS,:*5oVr+ #l lu[HV6ֲe4wM徯]X~7U:ޑd;W6gK|+$FTjksH4=pxo̼4lAive4I>U[Nf nL2[M.a2o+)Qz"1qqQNA3~ԢlYGS\;ͣj|{V48eiv$wcM;:i#zjP&hд OerXEuBikUsMvaآڶ*a-rؘd@G;UZr|vT<) _bšj%P: ǹbYF=U$+=mQ[ӯfjv{-sq̺e;t_^v _Aa+4b}25G(тƺp$!;%bGg`L@?)ԝnu*pYHw-D _d-W]љ3ל?; |1rdӷl۷k+M+1q^+[.Y=Opkp5d' ^\ZK嶝+=Rgx lz}MkIq 7:Ƈ`c:O TҀϠr>eӛ-W﵋\W?yݾkܲX޴tZyݹ iG%~cs(dCs2ѿq2po?Yqؾ)p7.j.]I^u20-oL(2IKm7,z.&6`W/u3y,e,S̓}8BJq6Vo_Q(+g3(NNQx&mBIC?XTo [5kyZmwa'{ys+q_lVn_쭫_ op ֘.$ :/b(ͨ%P=[y?#ۗ{; Q/$?#mEe2,.`z +AmUmU~^?UclR.NB;%Ux"Y^ȬZBm9ɎߥhPeէf&M}h,-H|<.[[I,F-$eZI!!!wQw޺1F<Հ 4MTr(taV/rd*|<=e-A$1'P)W̎I+% 葐7.^ \eݖ.n*o:2qZe]uhc`4k1V$P)ր~ӀP4rkkm.Lž6>֜@r6c14R0oNݭOTzϬ>R4 <#X'?_OY@ #% ?{vrhf7qR ۩Fu!/a9nnTU7iHr]KodQI#y(Y#;B,]Z7GI$nk˹+kt2K#Udž\%vhF/vW_QmHUKDVc䥔5)Ž6^LiT YhpY,NOFpqR K#uתדCks{cwB,&]-W,{6ZEjn? 6ݕQ cϦTq+,Rwd]blnXc3+,Ht[oWF jYQ'i{E՛,F/m)Dqz)\fٚʱ"T#xbVOIPں;H:{4G8ϕ{>rGhfTv) )[S4;/|w%- /MtӨfh-N;u$ Ϟތ~u,]f=tą5v81bEvh~zuK/b7 h'J4PKIxEtY!2T92:ni6#_G/*:{QRUaV)=ՆpE#D"EY++QܩPUZui#mEzHzc~)/wDMkd/+3J]+<#i4lUޖGncsqFiT.7SRwݱ5,*e0`M5_jO_|гPFG$7_+<}3J%O"u*Rj&reP*N=F[q8rѦRh)NLm,4|jiTs3J=58 hC)AmmEmo$D^AT}sdQ6j %(n$e0o"-l!4i7/n= <+jMkToZˤ8h敀 0Վ,}^~/*imw-uqO?\u{ ]1Y-ߙݛC!pN$RTJn.c~ܛ_/b{lzA*YA5UVZk[}㬲$TdWI~qv1`յ5Yģjݤz72+, 5%gD~Q#t[ޯw啌Y->G!94թ ]7BT,BO=2&'opKF/G-'@o(RXEgS 䣭|nF˱be"Eid)Ui,OڊzOɸ {yrpܤ? 8߷,fz!')WP<\l_|\ za ?-*8 v%.eѦUvNuVZT\lڗkR$uM|VYfoK+Hŵg#RأR dw:ZXC^R쳖 S1kK4Pys$cO_Ao?xI{j qX"r{~n՜IsBG~IjfNPy{:x*unxzyK[ D#i7Y-[ۘ?3kl@/"'A0Xt?{l>oLm::/7u8 :m֍$Ud *Q#?|&Aq9oӤ#ifJFEW~=[[ECX H %W-57 VRX4m">*[F|ASl)OuofWs \?gpȬD.:9kG 2ih6YQR$\9Yu3oD[⑾`Y"Ziۻ'yuav 2V%UKs#kJ[Z<ɷ[cI#Qe>{!r<ŴsҖzT;uMtjKR qPV.r}~MO~XdYV4N*U 7Q6{bMsUI?L renlŤ +}i*O"jeaom+ ZHbH؏ P)ņ1 iTRSڐ7UupM{pePZP9G?i!uqgoXY Z*4TYfܴXV2`<.O-m<K;q.׻;s<=818uE0~yl]6NDK(<_|R l?H^X[RJ_86m&-K>N C *AnaamloosbC?RMGkb5s^| n?RMGkb5PNG IHDR5؂ZsRGBIDATx^ UUϝ! A0 LPPPH ҴP(-B @4dD̨6}}Oڟs>k*s1مΫofzFqnWu‚گ_%̓HHHHH >0u Vg7^9z9Xa=ѯW{ 6\xp&nXhԫSsG|dA   l#Ƒ:^{ᬺ9~9L#r?if<9j:`l2y-3f:BEMfBs?T $ZxߠAȑZg:.0Hg#r&HHH h' uG9Jnˎ?͛ >_Ꝉ2WЉi` \ЀsW3Zz'>xqEqFڡ~u S 0S΀P/$j°D$,HHHHHΑ1}ΝćUOF7N`ckla 9zF#N|_9m3-DZbư<ٷr9v4rDqS˂H8lQ+\}ɣG>i)ɊFO--q.z8% \௦ٟ7{@%  MF*>5!|ڴ#Dشc#WVVk[=˅whʉ)`?_?)lYcG pq\=|ӏ+*+߭{n_ˌN;WQ~8tƍW;K#&Oyp @z H.qSС#k^яAH8b:'D4 9|~=4'Q!. S0\y>#EjPuDN3P} D ^?o*Ppࡇo~8|4a?45aI$= @"K/Z @Ha otDIx8^?ʏctRpd\e:xPUiU14fH "6U9-sPmH1 XU^ ͏IHH@@?$@I',O#>1G|zHO#U 87UE*>||$r6 ["}܄<3?kل/<`դWO:G϶ 1ް?W߰M?O#~Z'O*?>T]\ @$|2TPSO=s٠H:?WncDc gfϙg?{t~?mjijP/>{Kz:OpŁ'z}  D !H:.1Q㓣ؿS951?fb9 tzE7!?zjчL#L= Ϻ*|vsxIٌ-o } ЏQ16"Gx)6?#GK=:m=*X+ovW+\ۑ-Vo]ŽN6ػ=YHHHH 3`/"MF͈j3bkN/"' ?CFD>ֿZ[{/_xztj`N }O1IIm]Q{l^ZHHHH2 7M|9Gjũ E1.(5gt[J3?>k^| 7=q3!8`@1XEw}s鏘jP`S 2k"xQ:\׈F CC7?6B s q<E-SW+7ih:s%1S5j,TK?sb~сf[. !-1UDn8rїEESMk{MCOO1%  <Ksj7xQfpN(R> C$>Dv5fBmIH]#ƌ꣇ͽ)a EAvڡłH(ya US38Xa͟6H@c &IP ̯έڿgu(-ٿ cjCx?Tsm]Po C?8ƖzuG2Eڞy~ G~iM:fWׁowoд?}#>1rBCJ%D:i^XNEE驽Yh Wъ].+ 'P]HHH@'P3K" ?`æO/lF t2dn%zdȑ~n|>3G5B[3\Q ywu}wХs0 c:إA8ꚭpL؏3' `VCX`Q{л;_\|m/ӯ O;]\~oC[o~'W#izu-Sts# wB1zg-Uֺ??Qx찮Ց^bc,-G]0f`l'ޭX$Xȯ$7l jg&L).-``Bp… !,/)&L!Ȩc.5sbLܼjl>k͙F9/)7 @f"ι4l6da#a#W|kquK^B5C7_+I8ѕ̯ێS= C:+xK;f7 G8un#/ǫ>9]tͱFZ"\$pчw?+FVt >+ M/  9f_6Wթ1k0.ǫCaqDԙBLдhC#Q#mꔕ'/ZWCu"L ͥ%7_:ݧ޾³~ +{OC$@$@$@$8i7:9Ymv|&4XYk&6nmR)!@! sN5sM_HDD>MI܌$p-ݨٲjs T uk Ffu@s?s] ,+'>{񵥑o oPkxK;}Piԩ`+3 /@! F?[4oϜ^ol>gͫ?U]/.?`U䧥4ûvfC+ң8Xqg&n;:v$I TC$@$@$p .`Q̿=mH6ʐBKyFB+ B\EH#_ G?xۃG.;5;cpQ8?kLߚɚ j.0CF˿-8Drf//vԈ\ԩN|Pz-\:ٮ{9Y wn{>֋S/SKHoeQ?+xw]Hڈ foz+Ut=j{ɋ\L)}-~Ks/Po6*'9$@$@9N r:7{@̭4ij88fxdcc~:~4*r՛)i3'($cil_¢& *3b|``c110O;^u87vW.l#d\gyƹΫcԫ|1_ntj'Ө5˚ʊI;yò?l4;ט1kڇ0뫎_90+$@$@B@c¿Qs `}8cIFȴCpUƇ"^5 Ɩ^ݵa C:.X\>@` ?yDݟq^;9^08d<[֬1d~C&;lyȯurf誋outiXHHHH =TݼQՑO*>:TP'U>TuP'Ÿ|8ZY|W~>:TQuʪ+*>:\Yu<|Hh7-31)50'bʠ@3}͜3Ԭ{w b0 )Xc3ooES3-O$))b"Øp0 @>vёW4=qa&p4 Wcp((ļOgW`릍zO`-?T֩;fXR$\ `ꁯ1)nʖO-ۅ7g85!@'k7>_,o.SsgOmf,Ü :30~# ;|b̹w?~#_{"b-%5 a|5;׿(ᇟ'OssĨ_(5Ffu('0f3;i1&  @`]Qv}-8`yQ H~퍊X`LlX,l`oHF= sv2^5~8 2@}=*S$@YB,єj 8hKa @?sjZ |sK8PB~MIl4OMg dNjL$LA$<Qm+)WXc0-0ll+, 3& }'  \'@ 0G$@$@$@$@:|HHHHH ȣͮ @IQdD$@$@$@$@$RUFyJP£;&U !2. 9p@?o> @~_%  st`IHHH- @O$@$@$@$_foIHHH<}  "@ 7{K$@$@$@$ :u[  <'@ vHHHH ȯޒ 9:y$@$@$@$@E 1ѣǣQUFy~QaoIHHH4=AG _z[܈6}XHHHΗύ6oy-xYHHHHl{ԝHHHHb$@ F`,N$@$@$@$@L@6=N$@$@$@$@1#0'  l&@ u'   @6w @IHHHRL{w[>w|ko/t~$@$@$@$`ikӧMڶe#{yp3_=:! XmqwOV<+wy"5]J$@$@$@$/0ޯ @8ABzg&*)9OYoxUztro$@$@$@$uƎ7}? b|@3~9oIx]ȇeT+L Մ)HHHH orY, {E_3~ $U%_xy  ,W~3Y_kC o '  %7`ɢ[t҆ `.ᄡv=.~_ dӧb'nnM2?XroA_U7Kۡn>תɴj(c*cUQV%8 @: 0z|xpw:5ݶ,*+slPykKoMnN" d:wϨ1 M@XHHHH '"$@$@$@$@$+ʝd?HHHHH:> :r'  AH,B$@$@$@$@Bʝd?HHHH eKJ]  TX~T7h'`:Q  &0XUn 3[!  @ #n   `mH7|rD=?NzLn߸}8੏z wMSRVhe:" !B@G.zE~ចĤgw-US[,L[^yX}1N.d]rZI(-IJSg O Vț|hsyfΖ&$>ҒK[KE _FEHX8uዳ^iTʈ4*)ե CI+6#л`{Ò$7Ft.7~HXcT_\ҟm_?O%[o$V~nٞ?MW/<ʝ_TQcB$@$@ *@,ccС{OFtCiǫ;5`ˁqʩ =0'nXpSNz۸Z;CUI1,ҩg _%%KP񒮗<2_4IJ* % ;noskAPKt}׷eQ ZEν;*0te+o.GFTrqLS/pʓoyU|WϿ ~?:_] 7xځC(qp;٤YxD;WtLu-CP ]HX]2Fban@lkYhxgu񯃣LTG[OF>bUlzX> `\ũo'+sA)o$]w,_x},xGgo l}xsߘ;0A@=9vײo'H5+^4 ے/f:^P@D{d7;@|sZ LG +`"JW/0okM7952K$@K rR>@%d]Ԇie`?;wJ:П73o$YݷtT)HG+}N9(dK_B |)w ?׉(> 9d¿F-%T ?cn7H`=ҐGylH YSV[~nϹ._"#ɺ>8ǰ=>c(1]*_iL2 Q>a1 t2#QDϫ||$^"??y5{fbޭT7LჄ7h31W/3h*B4LHhti s~?:L]o$ 8=l1Wr}|ԫ|E~as$@$@Hb-E W+>fadD@|1ZO$@$ J'X=> VXH F??6gΜ^z%o%OT NG#9v8|"t >@up #' +WǏn9ymر#[zD=IHH tzlذAٿRK*L kl+ӐyHy9lقZ>ڋz bvɓaG#L)6MWRcڵH/ZH~֭Wғ! _ mf 3i$.PrZly7b(=#T \E6m pTd]B>)u1P{zDŋIl.CW*MygP3j#3>*^dj`?۷[TUU!gРA߳gOd Mv -'Y-ry窫)/[oٹT4J9OرhYf:u@ڧ@ b8ݻg )0`JKI[t^A֭㐯GD <Qqal'c>S՝'Ydlry;G߿nAe|`얷='~5oH8!+6o%x,O2rj>+`s:w ۶mYbed\PU~(C;,G зo_+V@СCO=TEE GM!U"֧zOǒ=jgؿy7L\ʢ;KUE Pk?#r\?uƺ%ȥO 25 x@g@['4AĀ _>w~*OH`,/X㏏rs9[u /L*+YÆӨ<&o^uyHY.]>V^*CtR?MLL0|M_oNYɆQXXQ7)69@m z"{:Kjkitl(P ~Xm]V~yc/d!s{Qns*:YNzTvRZ,u6mr} UG@b c~2;p#IbظqcNG3U_|f?0|'k5-B2'[nwY3*Z?kG_ibNJa@"=,+2q nSz6IJD9>9U=zmyv3XV[K?U q"`caSG VEf͚J6<J Pg}IAq vsV<1x)8Æ Cd\e<'puG#'OçqN/>^pDu@9^yYө01<3CMDUXHuFxap3t 6LpGgձhT7Ůn? ?: n>bUGA]ޫYc# aٳg#g/GdO,OnGG4ֿ(z i6>?ֿ[ޝzA.gscsuks\^}i*,7jܢ0޿7R x>z2_z/g˗U#W/}3jC1B.=0{}OYFX=4?DA>8*q1,{#CF0C;6LÆ+~Zm7iH]gIMGd-Zot3,}E}]]7+t Vv Ju~AAmX|A!RFf+BA:h}<9^>-r0v8pDhinr9Av{ >bDz8ϟtwÈjx1%dŻX$w+ ? 44hP/}="?:G<k#+O59 ?)ː l}'D/`Y%(fi]jƾYo.$m9gVq@>ư_& CJ”Ty !Dzca͈[r@peeguPGÉ}o`R z<,yTH;a=o渼#',-Z*f7* At͔)C}>~uNIs+`9 :S `uKx)z&H72I@fjE$@$? ?9nmpd_D#f/Wmʹ50 Vw}wgN,HHH ȾLsU}"aX'-@ILHv'Lx:nn9r$NѣqLx0gqFZ,LYG/Ly%4t 'H֒ѯ&P|K]m.!aUncXC+cMV]FyTTOek^X1j"KyȗӰKNzTU88*L.йsgضmWг&LK@H|u ȃ%#BHKJ8^FH qxod4 zꩧ|#+G>{\ h.n|:l(<`ۺ:`J?-j{Q{Az1$x"d h.~%Lg .q ?^jq!=dH#8"R xeP{{`oPjwP=Q{tݷxKֶxN|n6idhT< 僣g+U-ե%Xݏ Vz_J:H~t`dPˑKyӦM0 xKu_e"L-p;˘X"R @~͛7GZrtŏ2@M ݻ7jaF!F4tQeWl3vcqɏ2,C$@$@$@$@E PiӦCf9UGvZV; aѢEر 6k АZPl+<.e׍$,O|! H/@tGMC\!CZ%TUU94h|nݺٳg;޽[(DM?]Ja$@$@$@$@$ A;01^u:rwO_v< K!Ϳ_(=snĩ1I~CF! @@0b+$@$@$@$8k$%@` dcdԕ A$@$@$@$@yD@lvHHHH   <"@ n6J$@$@$@$@9#G&\أWMp\U{7m4[2&Lji !K*N[~*h  9};w 5Pi*%x̘1aå vF9{ɍ^@[O"„ N{Μ9.2SIHHRJ @6ݰatfW*-W۶m0n߾]jaW`ix)eG$ہ(/rćAG`ѢE#-[, @~_1/_%\Λ6mB>M|H*z.- Zľ%Ǐ<9C`РAIxĕ3fGHHH \s5`*3/gt djTCndBr$!P*ː@VГJ G 1ѣ(c*cUa,ٽykO f͚#cM6,#v ` *t&"f-A v_1_aَx]aL#pw֩o> 2BC5nQfS\bu'i!g֭ݺuïCB .Dm@U;n@|ѻV(G*u,yH ~EzDO槌k?gh1 #J?PaUMY]G ҋ tU C"pL-=ɎC&mt8 @ HlX,'Օw=`'Wn=Th]9Iw/vy=Zx B{=zU2X 2d оTUU9=J }}CU͛ *,~Q MoٲE$'𣓹k'$ A;01B񅥎5P{'w+Ԃ@jN${s|r/u޴iLg8|G2*b=d:tAଖr+v>a'Y'!v9c dpT8.{G}Š9I`_{3~p;o>8 YPZC:ѓeRJ PkAg$F,\,UdN:I>}:l@B}4VFbԑ(%L GAy 'gԁ 2 $߾Fwg}/;t n6-v8OAG!S-#QQD^\a}>]Ro^)׼ys,G.]n{ZSV#ѭ[7d%CE@ڵO2'LY#d-D dS-޵}ZhKMHH [`1lhq FwE랱n e`CO{[~QTQ^SD-i$дiSeFC56:sDE!F} "A4i֬&dR8X#Bd{u$$PLt2fQ+ :;eofq_˧xT!=xMh;dg,C q0G@r,3h ed"+bIG1Cz͚51=p09؀L61AYM`?(|}$@$0?C>U_wY`QkJcS&} 1p`i [G,<!F9fϞ!x,D2)+K6 A`/r !GD]d$3[AѳM/ @ȞY'?sÆiם;~jU\4Y39Oy16߳DR:N9I'&BsZgC$@$@i!mEWHJD۰,yblσ~W 7Xlw`cݱ9x(t,১,:~!oCQu]~ @qێ`$cDI,_-+U Z|gN-Q n6:t |K_t+ Wt2H߻&qWˑ d<2Ѱ5DɱMPe0qx k;f_,HCg⵽ tg$@$@)$XQ[9뗖2dV$þ^ $7S`Et!&v6Z4kžY,d6Nu?:LZH v6J$@$`g[Vj9yj4f͘Т{yh<;VrI"b|qr_p ~bx]0`%njm@ `\얥/)vPU~i߾}ӦMscڒKy x/ g„ Z1KH%X|*bǞVbʣzZ`%<ΤxاuСCLO>mߺէCU Ͻ_:an:P0]X, O>ΝJU)cX_z 3g61ƧMg>Xe ^;kzǎ.!#jHgѲekXLyC}> DVkc z9GG!Y9L }a&iԕ.+{93׆ bBpvܺHy9'J.[,"{JXv-`lլ[_< yʕ*[.!c%Dq:A.u}F?bo⳿eC1f^~f8B;2i$вeo-Fqƚ*9BT%^(SFvׯH3]EE&rpF:M@ AݳgO_̽{-MHB2y@~&Jpk^'NO0ƾۆb.ĴdP(!A9R{, Pi=2 .pGDd@< ^;vD֭[#y98#M ;i$0zh+']%N\DLaxi&lo<ԥ6]+r@Î!йsg(m6eLȠcYYʗ2l }*0!A9{nH8pnx\MZ-PEEr i~ d>?5$$,>^}8VvXI6<y,QoA HV92 c2WqFddUVw4xiz̙|/Iݻ\TTxw9r$Y H {D0@jRe@/>O{;w|XW߾hseAiEuX_?=^.7Z,@Qs˗/GK.QM6!W>~URH Nsq $t}~a% 9 Y-Me^' %/TW2TWEA *P`oaZs ' J8Fa!ֲb"+'g<XǢ 6i/#?| X߲ںm >H.@k2/g ڱ$ӧOwr2=.ٛnڴٳDRd], )B@u?ޡAɃ}/yv;@:̩ !J ZUoE'"7iYF૥Ͷ 6Qr2% HI$s.VnܸYyҋ@+͛7GZrtt}OyY1q׮]zKv..b?j dlb|eAUY'T%$ ؔw}IФvIo$D}Vq\A׻Q,BT$̶b"At57WQ+UG:B@kX%..~&xS'HLAC!b]s:(*[CW'@&py!YE4 c=prK0d7ʓ&M]V.!&y^f 6 EŘXg{C,+Hȯ d8})u1 7FC1 o9!֒&(b[ᾪQc𳛄q r0A]|yܞglb>!Ϣ6F6zs1j(w,}%7oyx=E}n:Cиv)#T RWS5nQf8q#_-%? ww-sdeX|Aa[ i=\%3+^z%eox=)㊐y>]~x<^?۪mWb @< @ H"L"  L'@ #  $DE$@$@$@$@N@!G$@$JNVvMTHH `'ΐ d6#Gbă*j!DIUo߾iӦa0R &_>EuRŒ@z<'gըǥc$@$@$@)%ЧOtcΝPi*%x̘11Qd<.e{? tm۶ gADz2/eC(AATƍ<Bnvf͚+W>S" |Ep .A9FУo~~y\1 [odg`0g|mժURXBp+-j0@\ B_U4޽{CfK]^̃Vʒ(nݺY<.e{? =zDZ\5o+&M@'s`U`߈b޼yXG"**ݻw8#G! '&ᝢz$@$@$@~6F6zeZe*7x_`[^{t,X2ޭ[~Ԏ"e T(_q`aAQeʭƟdVU;n@|ѻ9u2U_\<ڐ "W"^#z 2Pa4{TjF|ەzJ|9P$@z>nR|~TMY `}?eT7zr @s2NS  /|_@.x;A`l"[/&3Lj|!|yO   ʙ[Ɏ @t9#GTT"%#WҾ}M}#~F{{ oeb$6wvid̗ޘ|>U^|֖]P mZa  dӧ4߹s{*-W~=}}v_峼bq(_8K@``pQci3[g- " @@@Й 6H߯rm۶8Gj?rlٲUae[_9|iԟ).~ u Z4?7o$@$@$rZl |ɕ@@GH*ʴii 1uT\*))Y9&LPE|'M̝;W;vi~' g7Gs85_cù_HHH@@{0q޻״31͎4lU&}ʕG9.uΜ9R^PW>| t:v숫[O1" $ʛW!"?0aI@G| #h 8+V{, Xn]G!%eE 4h֭ݺu| uuŃ0~0߬Y3M5 ϡHW,]r~L4ekpk0!Sz֒ `[Ȯ{.mh\.Jl74lHd{k | ˍ}sĞ%=o<Ǐ4i"s06_QQq GFvnīe4{l,"i YE< Bضm+Oo"YF oox_D ;WqÚ]_7Yw/vϹe|}:c?XX߶GGdmP5n: #@+%7oŌ:z~7^QV}Ugɑ86@Zk׮ q߈877n){A$@$@4mTk[>:,Ll LYHvک䨫l(%@HsjPKB$2үeg}9 83  $򦊿GZ\!Csv쮪h"C{5Ҵ1zh9` QFz͚5b=Iݠ@1A$@$@$v('bx`F+X9;cN#@2-͡i(LL5"BcߐC<|z%~,##;5' <'}  H/:IHHHH PtHHHHH 8]e$7\ RjZqcaEU4jܢp3~1j( w-suk{\Rc,+فOWzײͣg1?5"ۮIzob%$@$@$@$@$dͣ$@$@$@$@$+F]k,o߾iӦ+3r奌XHHHH@p#ف+Gqq1cK3gN^,>,I$@$@$@$@YA 8@ߨk˖-wW1U*--M>lHH `$\r% @LstN%%%8#6R`„ L|+F'9s=x;vڵ+\ҭwz-;S(2$@$o>K{G}\iC YG`vJ_{3~P;o>8 Y?:?Lp6mڠ=zݻWɓ'#q $_Gч`Wǎquq@;֍ڴc-]CaV! kgzOvpvڥr?)#9wF΁DX Okb}u,iZϏ N$@A(nB}ۥA۶ =ayT(p=c^*QW@8dL& &ѡC}6oެ^ZK0̙3Xw̢#6IB6آŭ0+ 'z2]$L7A>_>ƣy?<]פ࢐.!1?=0`ΈBUX Ŀm۶8K0~UK\QQ+͵ڴٵ]% 4~}ܫտ qkj?aYC~Z|ؔȴT*XV(@;wFZa1lR~ɑ8Ofzyy9$tt-7f3z>ܾP @n>O<+:IO?sÆiם(ݏZ[*!7niv y[sdtܸqvG(|9K\Ł8wndVORҥKu>#,I$@$79r24qТ+oZV\n)DccmÇpr܏A+FUCF%,~(&w@0֭e^dr@rY9ˡ́f͚AȀe]ՒZ۽h"{ye/3ԅƍc^gײ$@$u<:f$8'?w|;ւX6=Vct$Ǣ.J Dccm+ĐYeJ|/ltj|K_t+ P]~e~IJLn6"$gҧ =Zm-7ok֬qd=i$| dC422Rd+]O YHH `~]a{ ~}>1:UN|Q]mx)w:c|3:E-rKZ|XJ?|]cX4A5mi$P'V{,D>hQ-2ݚ4 !I>GHH b*-B+(#:q^Pl= |FtM &(,7Zwoþnoޔث4.Ȼ[l1 >< LUwQاp4t2P 'Ly (c_m.eFXf]\P؁T'CdC1w6Pv '˪? k;ȒDG#9l㲡R,ZlSԓHH n,UO7FQ T|n(H+.9]|߾}ӦMsnWfȑo܇Ȍ:+ *RƲ\%~@v7>+X 8vU6JQ\\Ŋ$@$@B3}}3Z^_>mϝ7fjժ"k_C VaX{gF b9{_Xn}q̷dN%%%8#3R`„ L|+F'6s=x;vTxʕEjECxb?j Nk"cQB.bH}sTL$SKHˆ鷿}2Em`m7.?LOQ;FR?,x׻ut֧,`Yk"Y/2%'QmCf#+H lbiӦ tѣ|^aO< K R?t>| ر#n:-?ǏMD&_0ar(VXk/a?.C]}kj)`s3bԬq$×$ղbEQ{m={`?ڵ صk:s޽6@b \:t(";,G 3dɩ֭Cu !UHH o `EB¨.9.)McǦLKnz~w9βVx?Q7GqYOwz^n!v .?rt`r6oެ^ZKő0̙3޽;2MRaE"$ezJH$@$ ƴb~Jp cO%8$Q5G(Pاdurr_癔OEP&8v cO,F$@$@Pk؅ $"uI@@cI qȗɾr &821 `РAM6E /yjEHs-ֿhNQHzb=^/ @J i[ '199F! TaMRa~\Z|)&O|=trG$@$@@aXu7%>XQ hmfH :$  4&lHHHHA@:M  H:ifI &N|;t^I$@$@XvR_}{}M6ͻ`0Ѥ_~H#'Ψ!$ :QF 72IHH qRFV ~d-=QZYݰK6ŋ<~uıX|&8ѻu7Zߵ)#T l9ahe{vܺ_LHtGZ= e {="w/7S) >穻%iT՜]7+ V.@{ BQԛ"?*۷oŰ=<}YHHHH@phԩZRRȑ#1ZYY)&LȔ׿_:2J1ٱc@=~o֮]L *7~U~Ϟ=" gu9Q$@$@$@$@@ +W"G"mz0]ݻWɓ'#1gq $_իʍ>| ԱcG\mݺu;'BZj0zh%o ڶm MD KQf  H# p׃ڵkڵK#eJKKqF>"v81ctv+VC %@h!-9*x)M @TA;bKSVfΩؼyzj/eľG̙3}޽;2zG"8 Ÿ8 @ XT116`8#9ȗ8!Y",鯛5bbUq)M @T- ;0oQ 4lzsss1&޵,-a薯fsc0h׮]-7L)unݺIZ_nD7mTXZ,^DP mΝ;1X9$,ZhРA!̞=<.q,{v8ņ#7 ]Hً '}g\<6:&< TTT`t92q$>;< )o7@-7C^ \Ktid {Q8W?eȕ!ˍ7p]i8~%_.5:a#?͛5ko5%pʱݺuw/ &X*R" @ ݠ|H)xp[aចQQl߸??I(V,2YKȫ2Y g_dĽ$@(^η#'~d @ KlH@'0{l #dTLy]WݥepFZryq֋Ua{D$@$@$. JyM2$A nfCN]8yw?ywâSn2tƙ6:Hv+ 'a)zvjа*~IHiMg`ƭcnݼ|3 ^֗Fcuwģ_ĢkF-,K)"'OGyB3!@tf7"9 GǞ`MIGws=3~ҙ`|spݵpkNu$ߖ7@B?HVA~ /?er _Xn8 bS$ *O ͅ_ЁCmZ5-ֱG9F Աd0>:T/U،F%HHH w `,#ElW62ءLaH#'EP, rXGĎP#8+80 _FCwsOXŦ% !"rmӛ #NhWm32jbcJ~4_\$0`/k:g4k}=X2R^.og$o슗^I<-{|J&JYF\"S[r\Y&PW׭[L DՁHHHHH Yvd9$̜Sy9UQ^ZKő=s9rtnIǬT,O_e>s4p@) p0?r4ziW9$@$@$@$@$@K3zq 3b|\x{,BM|L_Uh]彁\R!I*YrLx @^(Н;wFZa# _~ɑ8O`XDSNP]&`!D.r$!PL K$@$@$@$@qqٵĠ>2@߾}Yr*_ۥKx2Cջwo!xۀI K.bLY/^_O$  e9 9dPWen@f AW0* …XhTAb!m߾ݍ8b!wf를8Xi{Sz(HHHHb%u1#8K>]kt(;nCZ-c9ʠAJ$q<L&;M6E "T`"]l٢;6'  TD[r1Ȅծ:4rw"`G ÎU,tiԅoY1*H.?䈆]vU8C O3e D%U     t2NP     t2NP    d[do} ?ȹG͝7G2ۣ,H/YׄE: x7i@7~qo=J>Hz8_k}po߾iӦy 6 X4AHi"E)H<_v{G g33pȝ0|xjaO3߾?7 ?C~=0#JJ}A~kA(-Ny/1)+$8QoVr{icƌ+O yXv-$D)5k4}t(~{`mc <`tyĉysA җ(jݲuW_W㠩N>l2?2j Oé,^=m/_ 8߭B3޻9^{mV)Z|giKSe>6:&48b||6l4XxawA}3 L:bL߷ѣG+ [.!cw,^T8zԾ4S:B|P!?@%\0󪕪w$#ĺǦLuM9).Hb7sȔq琉+N'Iu`*vq%Vd_Ѣ!1pH\uDmS AU9f͜f7qM>UzI?$K h@Lv +"Gt6oެ^ZKő@̙3LwLY z]fT(E$~ 3Z@!pqId3q?~LIVJʐ}"{db[/xL\B,>|`af0Qq#TQ-r| 1fv'-z{<՗_~Y*zM@] [Ǐq{0`9 A>JVj)/LD%ned ? bQc )h:e|aG]/2b=&]% R-o}X2މ<Qav^)`Q;w pExga+c3I>~]NI3G$u$%D`8#(%hbpY;6?Uw\,H45nP82PÝpT-{|zSriy/~An] -DrW҂sdt80KRo߾,9rDwX޽{.яC-*DPeL}NJ1#GXK`۶my8KpT\(1e/GO`,G%w`CPU˗>pLL,9XeU-|ZMGޮ'&@[t?* n_wmҁ 7%Y~bBIW(-[#SrC]͚5F_tc?*Ji{b(}d^ &苃6X ϭbHUpL[*^ :HTKlޡI )@ bO?(d!xx!}lqQILaT|7H E\a)<OTm0UÙ@f8>}XԒ쳑Uq3 lS-n_Q_~t˾9Fq@׊-:؈{߹+36RwEm\_Ǜ3~a~%B. |$ q>V=uQD%eU|D>'@ [}a|Q } #x#Z:I(E-e Prʨ֑W&q/*v6p`9G`߲s=f&H {nݑxñ[6@[;% D 1ѣ(c*cUQXKvopaD Ĥ[lve 1`~xޭ[N-(D"d+R‚p- ޿7R,?Ix>z3|)pظʦw־j +;J2V0nvHEǦY/f@mY˷䦪jTM{ L$"a}cWJzDO5?w2⑪->0-^^37F?IߑLO+y]i`X4Rq3ƿd4cW#m K ZӮGlnl:v<*/IE{UXbYɽn ^y܎{wWϫۣܖ5W+|u94K4æIH `RZ05~=ؿ S~i(u+1L\TL}P,cSnJk;3kGkD2! ik@pށSL"9r$b*Ԫ#&LWdJy_1B߯_?;wdWrv؁"PKvFPL6í-K5DqFڏ2,C$@$@Xol> `j`9 7@dRq*rB&! 2q <sM*'8-ڢ]0A ,?H.g$n࿹œ)oďʫ悛pnă޾}{`7nXJVTT`";v\hѠA`#JG=p!$_i O3z>CX_L|ݦMfQFWYt6l<#߅SZp@&j a~bqPsaV,|}: #&>VLj4m n:x>(2$R;v}\hiEr*  $ ƍsĠ>2@߾}Yr*Y{Cg 1`mŤy-QeH [knt"9r @N֭#72Wr2sYf9pZ?r{䪬ǝh+&5d30#UЇUH 6}ݏֻK%i W%liUR{%ru$%c %_r42%]gUL.J# !UY{=y!fGɓ&M*VLj`S*\4* u{M(ᒖ|0ʿsKOa=uo 9uߣks/\;/ )9~8Z1d(HHr@@cI _Xȇծp#Y_i0^u,c Wh"jeGWwxֶܽ,|ɹ4O8m;ҴoKok'ׯ߃K+-x{~m}Z1SU 9[A$CQvonFK-?oGX*G/$&+U}=s_!$^`wloȡ"vrTU@X.a& sf9l;q()b<HH%@ ^rGOw;?yÈǼ[+?9K$G}:!\BP zsVp'2P"'wEM$ :v_8mfĿzm@\>β&Fe- 7|1.}_K)Uf_=ΧWz3U2 @'eѡye?7_X׍^b)Eq~pR[Z^x܉+ g򝀬cY9Ǻ= B&7u`07}䠡>7-o oC$@$@$N 8o߾iӦ +3r'wpQ@r] *$w4WN5?yW~@Xʫ¨̭%9h3 TvQ>+ޑ G 8Q?+Gqq1cK3gN^bmԿz,I$@$@$@$@I!ehqVR]%!˖-Ok @VqL:_KJJpF \*++ WObΝ{A)&9;vUFP TaP`ŢHٳGiM|&WC1ÊeHHHH@hcdQUFc,ٽykOεԅ>|p? o߾C07n,+**`wqѢE (]\ѣGi HE)\#fϞKmajE 1%AAz-[$ X*JyǒQ =RM'q5?ѻu7 $HBd~+OF[eqvܺ '" A ]GG*]q,9$> 'W"^#z?e\5sfe{hG|=cF|ە6 V`m۶nunݺI>„v0a޽M6o֬+.dB2xv_Ghs!HDmKE e#8;E@tٱdTc}z<i95吀:||vtVX2.2?~I&!|a9] >m&Ol(:h\ plKT}e/cY]|R^}p^Y:>A"E d?#~d@WB@`D1ƶ-v6l}ԗК 9Uy`äƈ;b[e/ՆmG]'#Hʣ~4OCOG{ETn?:7KIHHHxǕ:w m,X3LU /9ra@#A5/8KyմiS8pu@%L\hFw3TE5 Z2)r'j$@$@$@$@C 8@FǍg#aRo߾,9r,ӥKxv nіLҳgC۸r Z7o\Zf Ύ@TK $ ː d5 )գq$ Gi׮r,*ˆb/jAȖnUK$y%f=LjȘ+MXݻ721%{ݔ#dPe刪VI-z]*$@$@$@$@E bx% HL^9/7l2d.xKѺMdF1a@Jb]#]1U呖B-GT @ `l.+ @V޶*yoҊ@tUY$jQC#7HD@@.`a@qgk$31*kJ9`QU3޼嵍'+x'L#nRuKV.cUP*DRWDC (sCq~|4$}}a}w9̑]# L"7t2y.$@Vb*'َ o# @ yO%e68E?SPPק7>gTj”O$@#@@61+ݡ;4Ynloo2ލEjk_?j?.;^b$@$@$@yN 8[oWZ4?׿ztmkcL phrNAFumҸ>=Yר~Q6wL2Aa@$@$@$@v9FI}~q_(i֒*mqtlAaN`*ɧO||4>8P=  %#s+3boҽ,)L|+FL"-K|J1ɹO=* 0CP:6TuP]sUP$@$@$@$v0b ]ۦqŋΧ%-Rkf8=yd_D#-| gA.A>n;+mI H2H,^%!ogDx)?s>jF$@$@$@$8!7#ǣù兦isw?˗VKn*F6FGlmg"sS80QXҐw[k5]hyU`x8ݩɱ s^YS~4XHHHH W X?<ľ0 㪔#)d92 (X'=\p d9/v 5oj`j(>+r@oA. /3Zč}! L&_J&7W-*M} Β %F#R#0We"  X0(Z,2'(_@{(WI7& Htcrҹ$i}n&(63 @@m" @QZ @8)ҹE_nOH 7 :C 7*7ȍսY?' 'p˭ˌoB.Jo߾e˖=ڱ]#F 0gϞ(ݨ.YHQ:#lZՠ$@$@&N|Qt JptzaÆIݼu%7LʌX| _Ԣ .IH'pownPvc˖-}7yuVXZxi. @6L:_KJJp9r$+++ 98Ν{A)&9;vU1FPlΜ9[[(xbQgU[F#&شi)c$e};֨GeHHHHr@X+WDO6m@G8ݻg'OC\\ɗ2{ꅺ} ,AǎquqRף-8#fFn۶88#nz1c$q*$@YG h@g C8&m޼Y]]zʗ2b#{w̙vݻwGfQQQ*'G1-F`,u믗Ks=򒩚hQ"ӝ *$@"`Zjghw]TT}JQ 7:!vq'ΈBqUJHD Y_WIX0TBbP98c#_H]c/Lb)$Gm4>?! ,%f1i/0 _-zZoλEw9͉n7QQrTI1vi -pkE=*Ǧ!$@(];woٲ#WqL>- A,v5m5mtوAB`ⲇpGRA*&S+[K:|6&:^ֿv7q\;[NrSi152MjiX[|oWq(F} uO8&@p7ή()Β#Wql.]C Sˣ-y!44q}*SZ@֥ 7oC AKJ1IH&2$@YMSv9%p,-!c^^%N ֚ZtDlpJHZnE.%9^ݺuӣqdK=FYuUf4k 2nr%[ƣ-@8AwuK{F&1{ыk`@C9 $eRBxvBB`џPuu(Ru:Fnkn:Ⱥ ,&&td3Zb˛? X@<$or.5#7"$Bgҧ #L_oػe\ [ܤIzкM $MXś L,I(tWGiC![a "}6V!"*B5X$>/Z&;>'{(&t|8:X%9ɅIi$@i$` IFn"t`|#`sFZoR&ڠ*'ƕF~:Vb:KɷVZ2~Ԏ4=3<;^s€'eH 6F6zti1j07W?X{מ(FџLN2c}]Kmr^irn6æFfgcP8p+Ι7oJF[vRVl@sՎ@GQz Vb))8"P9~z=m8o߸}ͧ|OCҺO%YK?n% 9[VVb?`9 5e0 cz !aϵkhte+^%9U /y{۪k{S;'Dp^o"Xl@ǭ4/\~zK WsD$@$@$p> $36- 2%šW6܎?wE/zo"FA9Uܼb]W݅XL|[|$գb=Nz-rHDLJ>:tJ< d# _k۷oڴin0a1d'-&K夗}_'ӫ޺'Q/|\qFZ<:wE]fB+o!dXjKHȜǘ @pcnVI!V3fLLb'OܫW1)™Loz/FuߏUZDشCpH#ϟ ,i _ _=*'u:VZ7={De2pu( a7 BX褹+@z8Yr*zsq WT3 һ.,ra1QHHH IrJiz0)߻w/0pq $_G Ç/X@GܱcG\mݺuvBKu :U9*W1m۶Kt*Jpxt mZoFֳ ;wŀ[osy\{)C*@xg|HHH { `,&Ӯ];۵k: M=Gʔ{n8@b \l q=Tƍ<%ov)fqTDL?W׮]b)\#g8Ho9ogsPO XgS]) qd&"\uV"bY $ L&` Q\u8܋{0` 䫘=@?ipH!a o߾o$m6]I$҄n&?-V1?_ӹgxS _+:^ .iɻWCޡ[zT1@Pf ~ReMas26ȩϙ.J1+.*I$B#=0XUn;ݛ=J.w01nc6=ܟ4iėi+^F2eS?#}mD\ q>ja"N@xEW-fW&5_&+\_5#HjI8yO_iܨq2|e?;>0̹1Q7Vd" QJ}CY鯾L1ziy[kk_-Kz@wlKgnvhQ n!yV|OaU 72?n8rb|K}2K.-[}O{-[Q+ 29K.Lp*>a,F^d$T]TGPڨc,{?I2u 8eFܕoG=*,;UԄH2@@ݺu‹Lv h֬$@jY P*aݳgO&#B2wYE{_ݻ7DaVԕ1O@V Hi˃¸*j%_ueٳQg[H$@yN Gn O$@@OmXHH 3 ڶ)?.D vLԊH&@ `lHFv%Szujt\lk]3z3-:5̯ӆ @6nlD,k4%jt\fГׯh|+yMFۧ,Œ .7] ?lP @N`PNFvHRC IQRIHF@PR d>_k۷oڴin0aSŒ @&pf+,՞>Onƍ<%ov)fqTDL]\ء۷˥k\^^K8< $  X .?rt粲27oެ^ZK!>sL{Ww̢X)Hyȯ8{9(_%!Θ gVE$@$@$@$@I$` Q@ Bep/pF,rbr!Y",Z2~{@mt bǫI$? cNo!E D&_+JUkȒ$@$s?`Ν~-[_r*ӧö8=j0T{y#.+^ ded_UCҖrHHHHH 92?n8G۷:K\!jtAf?ts^ a?֭C>'E{ KJyIH&Yq dJ1W%3@B`џPuu(Ru:FnA T?U"GPHBz1ǒ@KS-w2Z?1rZZQӪ#~cC$@G @[n3U= |_9ˡ8}f r,#{#WeP?gϞ"_M,F%e_/Ұx`.ݻ$˽G! 0MaXӿƼ_mD%U]z ǰ4גvvut,ncӱ*U= #t$7"$gҧ =Zac}޼yHey,'M$>@UUϻP M6Ejb$ cRE#FUTHH X^DPk3/y޵ @&r`#V4r4@GZ}"_V Hi˃¸*jb4!-J&*e{={ڵkL~ @!,[L 4ZK5 @&dԍHϡz|BK8Cު/,F$@N@ G$@'sLb2ZFԍ~v=CYH@hcdޣQU冹ݛD9Ȏ:C/vIzXȨL91% hqbV ͛ҸQe]˞' QJ/Sa=jiNN 2{X*U]vUUCzsj2$=lms^ύ]C|V# 8=1 d8:~ pO[+6u]M>nΞw-M(K ɒL9$@$@)%`K}MQ7m4G#GDTWWJa)Œ\ۻv:@+/r L 8cjwXkާOܹSuO@媔Ig#)CYόWtS{  a9YLKr+H# mذAݿj]j۶mqv5,HVW‘2 <FosjC paޝ;Y oKE ጐ!%M8E$ .t (d-ηi~ @n9N:_KJJpJ)0a{׿__~3w\5`/9;vU(@˖-{L| ;ԱcG\mݺu^ ߳g Yp$p2ǎ;~ϚfEu[~6I~R뫟^}5`?{}+@z[܊KNDK_ )˧ F2HÛ<5$@$@$@# Ӯ];to׮],sLii)λwFL΁Lsa͊+piС8K[Nföm۔={"]Vfn$RF?M}u|;7T|.gְ綹W۵]_YYPc+3XBa'pw8wwEM|Hΰ1F;{=3իK$@`ǫ;̍͑ @]䐈|7o6իU Ϝ9~w̢7RB?^yЪUrX f~g; w?S4?bEko`n(I_k.=pjxWli^&,)Y"QCʈ- @(İ[\A,r/9=@?&,B!Zb/_K.D7mڄ|\HSn@G}oK&y_/?{V~?cPO۪ nU{t`#(ןšB x\2/;͑ @(l#1IW~Q8ӧOi ޡk ޅhz((Pxko~hَro^^;Wzw_˕ bQC',{ I&Js|-Uz#Մ_+ ^z! KZcŻIaas$@$@yH 8@FǍg,mJ}͹ropҥ <!!Z۷W՛7o@+d8Xi49q6i\7:F4̢mP_@Eocm A݄E\ 0;jY!@@ K(i/5M MG]bD:_DZa] 9jݺul LYH+g9UЬY3HYGj%rUV u[M6?qPg$PWkE3O;b'pXI:\''C'‘'#p86wq?_8&N|G#ెϕT9017@ *XDE u!U"8{\5DӐ\ @H!ƽGDӅG-; _hѼy^fI&^UU֮. -.!Cܪ[Ei'pd¡5o‘c''BTv0Cq>9r"moux-?j@썬ҭȗ='b* 1ޗ,rDWM#ik>ʔc1?-YӴa~&~g 7}eZe*7x_`[^{y>@YMG69;}Nּ}| llD?+4/3o'X!jeVE-*==ڃq3Ub-c]Z]C?7ݧ~D CCܝ"+E)ފzUHA@ovH `_c>}#O>3^Aw@P/(t}3*_bYHrN )ژӟ=W:2`#Gx`:)T#юA>4V',>c|;^?3ȭ ޒEm=H)KQV! "@ M'3ԧ:%OȻ~\3 cGlۛiaxY IO7m[ȢqxÇHH>$#1?}qfjLY.ejG]`jcU0>Q)42$@$]d$~s/b|B}ck}(4?>2O5BJ=b}ܺ(*JG$Mgޱә| *@|:H :Y?irn:C35'p `codX. ͛8W%%*@H*@Xq2ǍMe9L^|V?&Ka .Q}  (!]OT918i^ , q'  @t2P %puG#'OçqN/>^pDu}s 3THHH Gk}a5ܯwn(or6>7v9_<ͅ ^՗R$@$@$@$4:Ag{YJK-.+7kŞ.=ٝ>9aN|ϤgwZ{^j Ԯtm"H $*@IIQ$<9ciB⠼z$%M@P W n/?x\F~˱,%}o=:YxӨ2 xy,_sN֧2uW~ަد5DYG@3 84UI?EnݚDi)vQ^Gٴ(L -( @sMNo83 eR:9I rmhӣǴK15J ͣtf$@yB sp14mD)ȶ𛘚ܯDɭg7e⯊r;^6W>g^}6Uɏ]$?: dcD% eݢyI@wqQAjG1 T13vnݴ?M5J^>J^GHrexp}ް*:3Z?s1 MS\O>P3t-|i).bn9!n(OC ieiQƱ &$|zjbkhcdGQƨUƪrܱai'NN_?X{׊J/LD\9g] }xpw܈"qCYQ-"#0aߗ /F ~w'}-8EBHHutRMI 2~n෬o7V̙LsR{pa(&4rus3{̴=GZ( ?.Ka㌴4'ENbMnW'N#Xate+aþi 84 ;KJ |ߎ0(0vV%"ǣp>xHG@r65vQ1I-cZy$^jpn^z)mˀ/@ 0z^f)2N e@1f髥 :"DLG!W#JQbnnf#A@F-]R-TS}͚HEIH tǪ$@$m`W#95Z#vC=GIvTҏXp>fͤ$@$':qc5 p1x7P"OFH $UFy=M$I - @; u)pQu;_w T;nQQ!o77C:1ba4t2H6[Wl~2p[* 9 ~BT&>xgE >ty[@zv<7ȨH 9WR 1<#τcfF=.THHHH@@VB8W"*(1-SнTT$:'  tH /ꦫ?6<`~~ ~.&e*(cEuT95 ]. d/^(ԜRMsRM8s@S(p@FnHTHHHH<}  "@ o|$//N"CatE01QqBj:)D6A$H+!PT`'XV W3hlQaAY ޻}_8t}kkw~ܼ;}ij @ Pr%TN*ij()ډ,v^_"U'y< @G t?CH@[g_?\,uGXt UG% &@Кϻnj@:˟!N_?rl^et_/˜R f! rJV,~aWQ (z .$~ @!~u]AD@4% p@yL֐6&Yz{6 @I& [H$Ӳ @ZBO)qjz L @fdž W7=M$'\uDRJ. Gm-7EIGVkE\u<<=&_ٟY7{~S/iBT+[& R هD} WN _1-it@$_Zg$ A튨0f~\tPx2gI m @<]ߜK {tv9B<(gZaꗛ9?2F"qkG Q[sPT8 @ )b8ro\f޿ߵSKҥP?/{ę &~\Y+)ő*e)7^)/B@ uwH@(-%aeM!*޿!ewniv)WvJ5ܶ6}׶[y%UJ걽_o@SD_ɘ ^ dd\+@Ifg/dz##moӒD٫?&n.ӶfkJ|5x-J<'))6AԖ2 $ȈVٓ|cLoȦ@]k4da7 ~]bT@ |q^tce"7.C @R+sjJa= &ໜ5]͉A($t<ٜ ,uFC @ 6"*/̕MiF;N^[gRz+ @k WHxе݊A @@U-x6ɵF]o.MjۨY @ [ a]"=ohdͥ޿Kr~@ Hr\|&J ߐ֣1+&H @@ W_䭤,q8ܻ iޛF2 @("!oq}RSw]U\F[p"76C @<~ǜ2Goi/vtee^=[bxk Y* c$7obӀ|Vmd 6t1K}97K;u5ں&ښM%ۦLF@vyCq ZU O@'v}lL]!5TrZBP h8>o޿fTwi#!HUOpo& 6 @\XbHՈ*XPj}OV[$>C §h@ie1[&S-7UT%rE Ẃ1%44%rSU TA 4f@Ȕ@{bF]7;]F"@ *2F8#c^go5A-٭wM]d o ބu E}=v t @F]Dt* `=qɈR]@H=P_SS !@ V fsj$Y6CAkͮV.Z)K[箇; @]L @o6\ eem՞6& "yO;Moݍs! @@+3m^<.C5uxk?C's! @@ 8o.ZVY&O0)Fdq)[]PKNiBk7^xqߞ}\WsWE^*;B1`R۝C(c:b29+oRL7E2j.;)ѥ3B_cB1t@$/} ޾`÷7x~O'{Bn߸߬x/=|ÚK.$%"/Oyɮu׉殈diIN (J\O,.&7%@UQ,(-]Lz~Z!#o/>w-lٳ. oJ.+ *oڶ0wELчFE|ʵ7I]T םw’S>p\q/ ¿-ٌGܛH #0 ~D⯋/~ř'{};9ڛפ4 }R l# ՗2o7W̕1@&0t_ϠF#ډ/~ř^q NonvbqCM*\a0 @ c@Fusjʸ3Nhdlj.zɸm(! aU87ZFe /vCbfҿ=hhضurB R8ro\__9fƎIt޼^cX(ku8s?'ײ 8dMؓuI$utdK%E1mm",&B!B R i٫rݲM wҲt!k+ΗqzHw {ҿjG "swul SͲtØ @ad1Edb Y bƦ^l5WE :S9UoɅ|gN>@5w,FO] E6x+>%Q< @TG1gl7]C$ .n) ދfsdR獾Sk\~Koq v# 3@l@ @B 3{wgf AA /z @JDDMU!@ @@ @@* @ @(56U @} @%"P^PH3ٛJu3g>3 @ -w۫Dݞ΀\7(u.uW@H@)T @e SQG@ &@@W @@z/=ҕVʹ=\hEgr]%&j!@(-6qk ftz/܆mB\H1طgMnz oٲg7]cOlԆT+oZ!@@})Rk)q)w^y瓿}+ΗJ.9{t[U3Z;4Q. o{i,>>/=أy%&1wZkMm;Cn–׌ͬzp˃Q.lTo.-_٢5uF- @P.1q4|$Uף[">8*7)ͼ AIz$Nm?@m@psv\o<={}3px__nLo 7]&q`lDxz{&rkmҫ.tѿ_d~irqO_rX%=_"* J?0A8AVXl,joFreK/\9cltW ya @wt^WH^ oWX{fFͼ uneˌkqTG:̓\8ۯs~оJҬ7D68bje]dwuh H/uZC7~K AOЉgĥ_oBE{,~F qt>ƥS׭;'ho t! G2 cNguw {W ['h2#Wc:.)7\'@oGJ.t/7(Yrd՟հA[7[t_N;O'@K lXযr m- )d?jP!%'@k.+~y{-Cl>οyWl͝k>އeݾ+!2$wݗGW>Zko-+( d @Ȁ@K#˿ƈ7%Ȩ|up("=)[%}w'zVVڟD@eK-YD]N$Q12UVq*Nv ! @@Z2 G1J7C2?=`Z]M7иn\wp:8L:3.E%m&I rfK#}Z*rv %%#Q5Jj͑Q9*=M7 Uڭ՝zͩȧZYyDTOd&6A=D}`j^EմG\@F@W+gdڏL!7n톺< @S7>?]7QM7F0ҟ~ P|% [J",{xWgco_ fe SJoa-J@]L75FeO봀5_wڈf'6\Ӹn۹$}?6(# "\U [K3LAs\,IDATS:|n[z&C u$c?R+|Q&c>]kT60x:%Q\ĐbZ-ܞUQk}򑀛rjMs[gԲ1-E{\č@D…#e k~QT+>x uIr/o6< 1uTꌺ&<& dɇԖ14z*Ӟ~J41@J Q'Pc @չ+%0~z+V Rɺ|֦oYx%X 4(`W,d[x-g7\l%|nqۇnۘf,?3^)EjV/}8RACth>gP}`ujBd}R'+S=թd;+J̊_S|74馜k-N *R^ py[6Ń]Cf';v0[V0)5 d7ݏ!< sζ<-8 xO<[ο=y٧ ,_2wтcԲP5 "@BKm߹p;{/w?~]r{~wa\*1flNR֧I=#Ș3+|٭w<&oE;srvS?5o==}!9qge-KN@KI:N`ymf`MFyldavƙSb ,u>*C|teT%1AQ.]t 0vWyNNʢFVy-4sQӵMӓG p1UA&}mʌ% 2GWgԯz.J1 TteS) sGyQ{LMJO<3 U9l%bD%@L&I 'ͼs{7EI}u׏ v2<>F/C5y?@c YCvHO]&= @p]'2ڭ@}diJ}C0k)5%-Jf45̯)f@>S^vpxnJNKi&q'0(fe]̊0h0:(C%?Aec.+RYmk{HU% 2dxp,qZ- rDdJm_U:T^6 @Cx)޿> ?F+2o\nYJ!@Fk8:iw # @ cj 4z!rGߕA&Ry+Ybz> f1#$ m @kxĕ7^^h",t3hMqcѹFvTl&EM04]1k2ˉ DTF/A' @J@C/,= 2[~`ڏ+J^iThD_mkSȞL^WK9 @'W:FZ$^ ɏkP_=:^O`m@@NL=]rB 7Ley%F̔b { n2`@7. @̊^㩻6?yu]U]|n겢 A @K@]s}\Y0o&0)zaMa@؆(G @3Rz}t&i`MViOlB ` ]˼_f@ d^eb(5o!ѹ!@ В@F㯛;;oxВZZ4^0߿=ҏfΪj77A& OȞG'KPn_2ʦ4J6.j7c0ܷzKpP4wgLHw)U_q4Pg}sXDh(Ay$93{Ԋg <7h8QiAw#gOOTdVRU`rJ[szJ_L`@ ?MҊۓL=+:fTej#ʕq&jU &N{6jMa: @_쎯(3's?fi8|%AK9O lQ,QrR4P L%.%WӃ=*E5 y@ @ ?NIgEnY?2_NY ӻ2. Ut" @ q @ t%lV*@ @ @G֟W^U̶rʾ @ϪO @! ߘ" Z L70܃IQ"(A 6K AU|hʨzb3{Tk3 k)- DTZ5Q&S? =A9 F AUή2dzF;>q7y!@Ik%@eyIp6=w#gOOOcZ"oө:5ש#R @Jt?$ML L˜!"@ P6fVmc͜{*0BZB @@dSn:^,&/ @ 4pq9)C vH zM^ T9e1KH͈A dO~lנ*U%a#s=g>z9G/gOO_ҫg . }*P2 z{|D *5UWCu?zǿ:_ßW١~wOOJ^xy:0@ PZxxwPID^m* 𜞡y}C<%qQsݾFp f@3 @h@@F/G&'NZV+)gr2UOM׫SjՙJTf56r}%@ / X 39]MT+WgTS+S j"K_:8qk1 @E`q2?=`Z]N׍K.T'Ja @(u25ZsduUz*rۡoSKG@ T׷hqFƜ^_nݽ㑝7nNZ4u>Ͳ/_+)[oДK.R8s~s>8ophxxeUkZ r cDHfF/uJn(jL+ bfjm?F"HpL^sx_7|KjN@bQyk,%o-ⲇJ} 6M*I _HwO_7+|Qէk31ثs3 @Q d^ebL5̻4ȧBDeWNy/kdᯜW=>ti5Ǭ.'"j @L қIf8mP,d _v{ڙ/67ƒ#!@* @<:븄a)%Svi˯𖠲A:H@@C6& !o5;>ɺ|֦ox% @@drư\}ԡԄ\OV&{SɞwW ΙU.4 @F@|o@H6?mQ?esO_<\rs>e`s8HuV@ Px_f \8?=ky]zLNs=r}MC A vƙmDn"Mnjw@("m[, 2ɛߕW[PǖƝ2 4;cB53[Rj&|teԼ1AQM @TS @!' )zaIbv٣(5QC @H@<@ \ u` @%@,OA @ r<@ d $m @5ۀr@bs:{1J k[6m@c9uOQ@ !2-{K77 @ @OX@ " (Rka+ @b @("B @ &ֻ, @@08Fe"`g@ @@E4jY-ꐇ @L5ynl @@:@ @[ @ 0 @y&@6@ $L a @@ u @ H( @ gynl @@:@ @[ @ 0 @y&I<9 MIENDB`Dd <-0 # AbqV C@m%ZMX~nEV C@m%ZPNG IHDR5؂ZsRGBIDATx^Ugv_{y%{/C.bSQ," {^~" Х˫[gflfggews~9w߾>ѡmI}JqUײ-Z{Vl~Mg>A @T'[mc_FƑ }h6ĭ?׿lJ${sg8d56e-FS @' 6mG{b覗Mz꭯-2 %ȤmcّQmzt픇F1רFgcFӭ5ޮ񌞎W&l T@jJN}AzK\ٽC\k񾟌іd(!.6%5Dm]I=~gO1e⳺vIZuN?ެx0 Lf偄ӆ@ٴA @MW;NnfGZ ]a90[H⑱I?benz*wnר>kKۜʎfSXd15 N[qt&1>s?߯^6nѦfthL֘1omggpݾJ80@3>S?L?̊2縊5dp=iۆs>pC+pΗn/w|3f`z[_H" MSI5IN m_<<󂻵+&!N@μ2:(9MkRQfQ4f<@@uLtVvj@ og,׷n _?)~@v<HT:;fzÁl^ wyvXyL:]6,ux<ݿUb?+1g=D̦RdF c#AxﯵM2x7\sĸ9 j 2 @@j[0r؞qy00}˿(ˠ keD)DBFoYڿqvXVw[[Z;Lo'q H ` P+!Z}[M5ynHIFgE m`SnO#fxs) D"N s>3ܘ94 c{Df OX*kEA:qAGqSc7<⏧{8^[v[UKlk}-ώ eο83:d"cԘ^I{2dj/Ya<XXLXHP&1ce'ٍ_cUXH"-kωWx R,- @dqv@9Ĺp͑?xoIq=!ژ'z*g4]bz!;>SW*^ɨ(" {dR1_s1_ fe]me1%Vfk0y/P~:cò?<$>oX~2X`vZXFFdrWoŤcO}F7LHzc[? - .0y KE1볲".%;y!@F`41q 7q|6},dJc =߻̱?1R@#p-PXoHoc k:N-L6vyQW֐1\fMջkC_7`l d9gv x?kOk&\dk7}?n~k.-!'.<+֪ENGevʽ~ &`T(޾;=7d$˔_/5_6 e|?eg]Vv1]6lwwW4 Uo?y\-$Bٴ1tiMk~[WeU=̓$`1ޞ{d۷W7Zɕ6i 54\[Z[19 eBJPʥ|O9I@G@1a|wVm۽EO!埿7;orcssZ߃8VvW `WQ\_skʝC @ 8/ 2DGX܍w `jqYXGvNp ۳=O(\ 4~&V1L&{~u*Sz,Ӎ"lJvcŌw ᎓O0eͣLYˎ"ZL#{w9h:F"c x#neߴ~ ##$rW* @U$`%e|րM[5ޤ߬gt\2b(ek›/P{d#\;r5~'GĈI[e86MI&3ܧ̜k&"a;>f.onz?Y飏Ų뺌UJc&^fo:&C`ɶ]~8oVk5YTv#&G 6XTfJ,^<Ը|_\T6|@u 8vp+KbAs1v|Vm"(n? x9@Il,7dE27ϖ{21oX$K6q=nxkEL@ukN3dyuT3WK+='uBZR*' @h ƪ./?24]V8;,&$2zz yݱ@Z@ w-E%%$Dz %_ZF#5~%G΍Wq4x_O%bx49&iqw|8LJ#;ǹL kty"HZf[Ll~|O-2WTQ5&SçnBRYC "f @4c*,o_Xb> LyՕto #ldI#uݱ@Z@#{NʸYG /Md)sxZnx?$gFb7t_e]/?iyO2:Ihlh*[5`=k^7bf9d F$;}G2畞xbk%gɲK|ߠ|5. @ĻԒom;/l`aXX?lXcOf, *ߛ__e7&n0LjtOE`|0o?ŒV~ſr-xCץ_ 16gϿ{~>K1!q_|s?( :zG%eGSx̅/2G2Z/:R,_*E9!'m@2gTn T@g->S٦6k1Mqpt4#4ĵKgmK[6vۍ _;V#ư_utԝb:֩R^Iޑӯ+nnBR/Zv k/L'R#}W?9wmSfdmr'yG_%n#m"YGV^<񉿆j!'JX)[?YE[P,WM#o VRyr/yyD$A @@H gtZ[/ g=`4iɑTj۶gҋ.2 Y-[2^H5Kyн@1)3bzK[{_I|f#S*=VFe?ߴ}xMocj490Z֟~3i%ڇ&)Zg.ɈXc w#o3I[&2ouy ?&pF9IȒ=;;ԟvzz D`Jo2Z_r{~I6kS'7_D@ Ѐ;JࢎْoGn~95P hJ$nΦy|ups䷩iDko5v %ƚz +e=P l2B 42 09eϟm+$1gXo2GHFY?dL>[cf--]MZxY^ {c>Z$faMm[-oɚ߼}^1(&/$ OGLwȆDw9kNfrl@h^.ڛ&n A7 ?&rX\k5SJ~)"(*pw*T<X| %nGh@e hla {KEe@ 4(k @ ( @ - @ D @ @ @4Q @@ 426B @6@ "@@FU@ @ @ب @ @@U!@ @@ @@ h c* @h @h dlT @m @ D @ @ @4Q @@ 426B @6@ "@@FU@ [T!jJA @#pE /0jb @G-l4Ԩ"j @@9& @$@ @cK4 @'OD$ @@ [ @< x"" @@M @ I @ P?ǖh@ OH@ !@P?D@ x DD@ %@ @'"@ @~ԏ- @< @C~l& @$goL3/Z-]! bB[۠aFAآ% 9GM 2 Jt˫z6{9[h'< W^[kZCE`nזR5-|mFZ@L:@{s޳Պxb)*L3!@-BuP* BG@4@KÀ@#*@9K^Kҭu˂Sv")”9,*oTʴti}0sGbQdV!^R [Na\ī0fx\|(xz>P*م~s|P [%[XWWS%XieSgbY%p]'RLoK5U!\TI1]%/A |z4|ծxIKr(k-_L $EBXPwy(z bR [7P&_W6P5pP)%gRKlrR| rҩ x)%{y+䞪|]|%VTڔU?+Ќ=OU%^K<-RsS<UsVVkr wżUOU] *)|M7J p(` eRC*]TRBt ޺Š3@=UQ<Lz@Rp X.bjۡ'+sLqr@ ԱqQm@1C8z͠*{Л}%JplK"BJD Q1*ÙZEqYp[!]4@2dFq},GE8HdG(a~]*Y"#+f+zI e< l<*cT)yC$pU ytJNEgQxy2]A*W#bMj[e pcfI2D\kQJ# "ji#Yxxv~9 S SrUisұ:@:^2$ẒQ"ݽĮk-zvbY76{w#"5~</Η[ k \u+pQd@Ћ6` ;uyek$-z_}[6CT0@:y@ٲgc}K_/~Ll@꙱3_|q*+^|%Vױ)Uʕ"Ū&z *lXMꫮ ٱPn%V@Vlꕑ?և+>0يdP<3z摝6yן`J90@LMg=_uee1~MH@2V %{(Jű7"Fz,]D.{ݫ نU#@Ȝ^,#"Y!ߔ[iPJ%jd=|B642+߬c\h E-Q(b.&*pmbX_m[(fTw:*Wb!爷\mrk@^+ți1g|&]vdg5Y=_VD (Z OwQV˃fg.zR{ RgB~iTLRb F,/ X{ƌrHP-a0q#W h[7޿ޗ!;.jwWAQAdC STd2L:&SYd|I%&V0Is ֨(vZT!Pm"8/Vk8. q1Hiʖ׆:DE(D(*RۣYKf#䘵glB&tsMD,o&#)Uz,zH DQW͸̑;B"@b=G(`#0툻<L(Sz]g͟|.__y$k>5O{NoYpPw5SvDr (7aʯ21GS׷UV+Lqcv_̏Ql!\) ?W|˿ekݼjퟹRքx5a&(XE_(s*慗KF-1iT]F-عu闾jG^;ϹM>ݯ`޺׵·-.eJ1 |ǖ@K ؚ^iyt@ O@# i 4DһU@JN>=7*L @BV,J,hKVk9„KJN#KɌ)j@m {&/3(ڗQ @p$@@è7z6:EvTsIeb+H&(|Wx=(j@M !K"e1g``|h%ZJUL0%5P2C;pY5h,@()E 8τhx_<_HS @Ԑ* PL╩XGrL7X@@uB#P50ЇzNndK5rg;ЙCJ.@@ mj_P[Q\_7rúUԓ+Cꫮ]{; K{7UFGj MtW걸|֏OtW\#H*^Gv\#ef*g\tW<S'U3WM* @h$ (٠+ @@hV @J (9A @ Ԡ @A %Gx×,/ q #ˀ|ZO>v#9OPϥo$tWQOYE<,cz/ҳ wP LjekB:lykR,y!PJ5; -[x'qt{fV,.*iK³#(zR0xT ߊl︹RC `խ=|!>9ǩ6]L[.ǁM@prdϹXό!5p_m"+ڢXPte$@:?.Yi瘱\.}rS]|DsO3EhBV8%ZvJ:TH۪P*&j+W%h:^Oίwާ#F_n}% a Rw+)LtV-5J'b8?yP+Dp 4t.JJ.>9 b2|]]nQ=#(Dp \,?+IL A6*'lwCK Ƴyi\MAb@FԈӋ@a\^uwےy@HQySP (OJHv@nO?\ѩ=p )}C"ʽQzb ~8TO*J 2 (#\$>RB==lQ%I:U]QPUTO*9X:Neo0355"FɅ4}cB֐b*hVey&(^f<(30/|5t[fݔ q]2S,dG]"H FA "'W+bYכ>_*R.^Ud MDDj>5$5d,D @<)j*'Ww[.eOXQ*^r@2+pKnSJqY"H FA B_7[l>k\=eB|^gz+JQd\JF`!Xn_m-pc(F vE Ѹ֭nW];4*vbCK{hQLC!`_*Q)]Zu"u_ErLX?Z?Ymzj)+quj7̿)RR!L=8w)hdT @0 '9!?EZ@ hd @Q%@&ApiC&@TOK2' YW+ZA4ZWڼVk>65e.,ꄀ'_ݔ,;OurD @! PClJWq ֑(U)zjV*Y P )@ 426B @6@ "@@FU@ @ @* лqAqm`Up-EAjKRL:*0IHUB;BUP_Hl U7l*b^#7՝ +"_b1_)T@jzF@S[1q-DsMҕRXz]Qkw ؕMŅ+#Fbb@ě.AȽVv[ " %.,ꗣG @$%#3 @ 8"\2Er"D@D!-[iMa!P B:JP @$uDPGUN@ Q\"k,0 jsϝ=}O^,dϊ‹%(0C0 U$ T@SuE xz]xQp * r1GkruML(q;y=@)x[j|J@wxK p_,3*Ȥ gRA@ oAU_}@ Y!xplS"q8~X]h.= r1+OHBXBM!KBoxeinUHhsS:.EGl*>TqԽdu␸"PUqb‹٨ruPDW_uX ׭J}N5Ķ֢^Kg=xR. b2.V(RH cʷFjҽ=b2KܘT#q)CMO'V*PJ$PMȷĪ"@PCBH6r4 pV9pFIST4'*XK hPBG: 84*+ T- փR;i P[j^HJ@//VBrst%:¨ciXZG K P+jR@)a5g2U\OB*ΨH(" P|]kB#@BIQ oS)p@eI$p Ď\|lJc@p< ʨ@0n%e^sD=dL8`Kb~ uF *]x;=W#2u3h[i3 2Xq0 K˦vUCr @@@oOr43v@ #k?/eO 罡0A,IU*yʬRH(i8؞=(VD2@ZJ5@|n_ @ׁQ05 [Qe[-6XT p ^m\vr: - ro` @A(bW~C/ʄ@D5ēݟG`Q Os.r"Kvu)U@CE-b`* W\#+j̳-J*M˱o5)/i `ma9#*0 @]xzy _]{cX2.Eew,pFėJa"aaC9 P0RH (zNY>=X{& +Ԩ:*X؟fR-@0 skdY⚡r_=-ZQ0Aٓ[8K̙s,_]֯ʎq" (p˰LXD ȉ81ȉk +YU [e̗@ E,TCQq/bT+`[Ʌ)M0*RWG@A@T[κ*^#Pr.rC<[Ř|@p[Z}~i>R9 1:-g%lnCz lb2{0|)+H], O]۶b2Hbhc H D%Q0oIٕ|Z1@er0`@:&PzoNA5 @Z8YVV ꮔ0Tjc/Xe@ik׊*@mGHp U.a 5Q*@Q())ef!*G7.܅b8XQ)%\sɡE ՛cpO!{#pWld{ Svx|~2_Ψw[g G3&~ o-{paIB9 E `;B,P- e @{:݂ۆ:4.~d=!zUw8<} uIJN_H@~u0 -l8~&GLbm:v7=3@!dr@x*KyU9^E}1,,Ujl QE*4sU`#emi'pN]Rej)D>YTa*QRzQo@Po)kC@kb::K{ 1MNhXό!EEnqBl<*ꮘ,DQdu$p2!X8Pi*i :&P ݨ;..~ON钄 =ұb9p~3SKEݭ7UO|_(  zzP} @@JFX\ J6Z@ PjH@ Er @ PjHT~WQҫ']JA @Úy9_E yrA(G{X]k!j@-Z !@ZQ; (^p+ !9eBVԊ% P\\|K̮Ri Y5 A @ |3ĪޢUF!-" cj-bC^nKދ_bv:&@PE5NlX r|’:&+%{94LD@́0%{%u_%:.VM !U_29ŲX]pͱX)QY)pFڑ#S PEUO%J>Kbϱ1hSVnAecTxb=9\ 2RݖC PL'iQqrYg)AFeQpd9]χ70(}ڍ Pj~H_C%9ϯL( 5% z6rÕ!Mp Jny&pD+W`gJSbvF Vo{P;҅\xwFcKro'6zo߸侇nݗQqO~b]lZ$~\iXYdSVRJd˕uA5(Uڛ`HRdS%X;i\[^Ԫ򱘮_=/crɢԷuC<ꙫ:~=ūWH˺z/J3_ *1{ L}nWzE!xF+&+&X`>Y4)l}oCwϗV=eum_:HL+֓LW9!R!@6>T_ΜJwln _Ԅ] 5*+&wC+,Vc!"b@(@U9ϯNUD<}>*;in+sN"2+̽VT& l' @9Rf(vZq/A?@`Yܩr!f;p+ReP[բ^i5)$ @RlT㺫U5ewǖU *Uع*. ( \zr(Oɬ+Io^'VLC uj7e*^&Cr@ 2吏2-Ԗ.TKq+e@[쫥W7!U͑TI)K.&s=RO T_J-m2[*Q]siXLΏbbZh)tB9K"@0ӑ_Wg2+; ޜ _Q9ŗ`xg "WU l :3(Dd.-UAǟBaTs_(cܕ{B!F! !H读xᾜQ"Y<'HxcS֯嗒SN@@}~U-J}./mb{v;2 `$dN] E'L+Ċ,JJQeoQɢQ @hG /}?!@OmܰNpMUD@C :@0 KPG?:JL8د0)Q#C _bxy{&/3A'E N@)k@޿Mu~*f$ ?[y+F @$@A R<׾ 1f luzzKJ%KR7d D@dM`uB<Ur!(kʔ&p@@ D(QՕ*)ު(^][S; @#o=t+ Rlo=e G!c^@1vE C B@q}0&`B gnnjեXL׍M19`hdIշuC<ꙫ:~W?+ĕC-@`gbbb @ #@P{6Cb@ &@!@ P{jfH @ ## @j@ !@ @`td @@ =!1 @ @=g3$ @@`ё @Gl @L 0:2F~k&ULaUer@| &^1!z @b)@ D<@#@@s!@ GJ @S|5do\jHTu" x捭qa/l.7rAK<y EwN1 8 ]Ԋr7++FQ\4 PEUO%;:." t98^}!Z̡kTI @A (zcZ<|Fx FRY1(& Z$@PVC$8/٦I0*ٶWW^28]9\tWÝ_:[!@ Z$@PVCfjVt:_ TBZ(f)6!A1{tj)t'Vv Zr$/sr'wdb;ej9::vtN葽}Rw[[gKkGKK[SSkSSXdЃ 1b_PER1U~]ePAtp!ЧE(nM?Re%KGeqc<2,wkX"S"6 Pg̠Sv|"VyJTJxЯvz{ESd*{wgW<$ dx*TEbw] r@p$vM-CÚFѬ}>&fl$ ( !|x}{bd#\>0SպH\]錞~b\OVӲ?u]S]SQ; #ZD5:L_eT2ы2dk4MqMX,fzV}=ѳZZ)5izsLo48 D@lA$9{*+ZǝJui D@T-\\2Ę30U>7|%/c`E zQ!- #.4]vkVʓR i T@e8SKp)$eRZ>e]VC/wwr QFYMI ꜀g~uxbGJa V95%CJx) x e)67 2Ww\+2=T@B@Wn{P;҅UJb=~aM !z)H䖸inicԿ1_6j.9b;w~Yzzjz, xl@=P}]% S7]7@} y޻mR?T Zy`$#=H^A6*@ `w>l<~e?cuo޵)ecgQ'h@>R12h6 2uzK.uP b @`ߟx){E.j@͘ A!@ d n< N[C@0錞 elL@ ""bĀ #db;<9i)5izscq!'@PD|@嫜D@0D PHV@B :nfُޫyM,stY4+( @y+B"I@P#)#BA%@P^@J (kdJ@ngbm):T@YhX kz@ p@Zy_F]p<*U_ʒz&g3Ye V}(J:!אQ GT@cul\T@@[v(x͖Vrb($k< t٭K! `#@@( A PqU bm )&s)sQbmU$)TŒ9JXf~EVx @PvBJ_l%/z$ 4*@qHU"F`i=,.Ⅲ g7/9t>C@CMV|ħ,pQ,=b! +c`X(']AjK,@@q}0&* ώa_]:%yW?K2ueȳwV=rL#6뽿l\f2YhyM{ig?gv +UY%qqRʯU \%%)[KwPڥ!)@ r}]% #(Xd/#ƭx^E4|bG݅JD(罭^,.*:Fel`$#9wuo[x,]7>;OWx_w Sx /vv y/F˳R@Vbk)вĒw?nw=:G|x䎇ew=6!zjE;@}=;RSs-iE_*A*6kޞ٧v7Oj":FGP;UR Y(D%uN *&akF o B@@b,=2L:쉔Lgl:)GtZKK@-7GPbTWTQVeKuHe<˫5M $܍-KjI]121sHEx@nԍ)QN*z>Ri҄ևUN"TJn~ekwjn+ڑTW4~W'+/"b[]`׽b"~$B 9*~y1 ڥowKx>5vϮ2*bkL"ĵOg4M־m4fZVf[$TDԠb;/#.)=qΨnIK e6\RrF jAVyL_fD!@)/5@>/٪w\+RcHa(K.7leCQZ+U+^ݧ HYCjXD \VexqW8ډJ״M 92h2ҜI;_!5kv |"+f 7Y)%ؗT%:_ԁQb:/m񉯧,]zsѱbKb;0LW~: Ys(kB9=/b(pճ]JHYtfZ;kWb=~aMDG'+60/\p?[]jQ?m롊zb[JErt l={u~`wrKN/~uQ@}cl&hsw?gv@eSY%J\;T+K#D&9OgJJ7RG\4 ,Q& sze1ܯ9i[Rgdw([ p$5QXYXgF-!YQw[2[J)O4FcW\%/H X9]\jv %9C5-Sq!$` Ϳ!@Mq׳Q2,[ ~J߿,Me㙱WȾHaC*%'uےP J@>L`y#^0yQʰ ZԱqQ H@IgL6'K:-a@6L8h%\HQ8_ {˓)ٯy57?)?s '<ё? S H g?@5AՄ&ަ@Ku>6 WQ4I!To"|@$ <MOI#7P!(_W?_kbC =d@ݷ( @v@ 426B @6@ "@@FU@ @ @ب @ @@U!@ @@ @@ h c* @h @h dlT @m @ D @ @ @4Q @@ 4={=BmB @ihr#7 P|]|%7FJKbV== ~h\ Kl܍ !'+qH侇"% KPhV:kuN (TWŭB+aM a+ zj@ 4@ 426B @6@ "@@FU@ @hDZ2x!@@3 @ lδ (@@ Z"@PKBV@@(CihZ&eK D@-P @( Er @8F@C!@uJ*+~zQ`C @fFI@@ u[l[<Գ`֐ ԱqQ <#; 0 @3JAWF @95g2 3?Fx4}}G1V԰@ ' @ As BԐ P\XYʡ"#"E R@@p\2[RUN rXf|b&@PCx@NeEM(2@H@ D@T-\ F"P8q &[95ѵo$ @F -~s3K/ P]O @(2@ > A8>g`B0 ԁQ P {S,K9*)ԢRv$@Y /C @ Ze @@Y /C @ Ze @@Y /C @ ZtWivE /\ 7~GТ;#%E3WUR~Odmx& @@h() @'@}!! @B#@J @@ DFH@ @#=."H FA$@@c4XL : @2/7_q%e2T @ %%A P~/5@ Զ PihhQIM] @2={=BmB @ihr#7 P|]|%7.Ew*Sػ*H!'fW}bO3TijV,)ʢꙫݪG; DV)O$ ży?Z?{bYlVxX|zr#AM 3!$ @J @ ZEK{*N5&SygN 4"1bTzÒrB'@:R @$u q"UJ2W^u IYygN 4:yʊZU) K/1C E|Z㷊(bB&h p>\*ˁDSU&{Ii T@albUh8c4Uobʊ!@( %Q@ 0AѕWsKǫXBykg,QT&{[T AjKf J#@+!Z%+qq}-J3RR!L=X]=s[+DF'oH@ @ }ѷB @ 4 @ D@m @B'P @@!+qeWEV:s #7`͉\ PwJС@~ J-fd%+-,@6zЫj uj*Q1 J7r!@ @ب @ @@U!@ @@ @@ h c* @h @h dlT @m @ D @ @ @4Q @@ 426B @6@ "@@FU@ @ @ب @ @@U!@ @@ @@ h c* @h @h dlT @m @ D @ @ @4Q @@ 426B @6@ "@@FU@ @ @ب @ @@U!@ @@ @@ h c* @h @h dlT @m @ D @гBAjKf J# M @cPrlG@Kt ԑFm֑5QK@ǍK_@d ( A @J|r2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bA @A2!@ Q5 bAKZ^: гJxۃ-Ԗ.T@h{pd6%Sk%4$[\e_ˤ'TR, PJtyP/ lhqV TLVTTV1Y}0A _ZF\>/ELAu9`g_M;L@*T(E=M{P , }||; ň,Dtlc_pٸvq"[)u: 8) @0YCʻ~m_HA5Oعow,"Nd @, W[b \ϭ/ нEIz UzTlo;n_%[EA&$aT,$VJ %gQ?M qz)c[҄kQ΍EiwXr&_.Mm]I21Y)b \2g'NyUV+EcVCبrɊy^|URmGR֭nmѳ?ܱ쩳сM}.q ).Ku+&sCS FIVR B<՝l x@ 44r (7aʯUh!Pw]9WL EF1c DQ^6;4ziM }@rG4&P)<`(G;,L0 fr̰CVTa )gr ` 0sUdPUS9 @ D!@ @ 426B @6@ "@@FU@ @ @ب @ @@U!@ @@ @@ h c* @h @h dlT @m @ D @ @ @4Q @@ 426B @6@ "@@FU@ @ @ب @vJFT@PS @w?_,W~*&C @ J K!' @Bћa9J_{xAlS<UO @AV0`'s߶k Ύ @偽RBXԇ ky5g2 @Atɯ?%~@ P/wAPcC\@ *""*b =@ @4Q ʊ7 "I9 @W% jM@Pߣ-,ApՕ9Q&bTUԲb[oF v n((6$I@(}M&@]]e̹k.Z+((4ۖ%hY P ww+ĢB@aځ1օ a$@B\J/bBPѭ?Akh ?9ǟ ) Kӏ4KrtdF^) װw~]ssl͖ͽAjKFSZ[blgc{&* FKG2-fK iHuiֈ(֭0UCwm%{`.p8QJTzUWJt JrK侇\Xڮ!u9ު{N!J.gZ.c8Kip D[y,fbCo*[͗*'"+wh:$BT*-ёb:KJ% xz*c%hMPvKw7~XLʁV)gmϡXّg֥@Y,Ÿ|0mW^GUdV9Arxz.1JHX绔㷑\1nby "}+peJ;9puwΔKrS>%V &as{ZhRLV l) *FN~*BiHuKQpzU(Q5j87սO5@0?8\*u{NkVeK#y6*_ۀ;5%(-W[ +"/: ij)^ )!:#@Pս[fy)vtWv8c]xX" T)mPljiސ [,qRĝ[%d=ӗ@oط=BmSWY0vbx̗0eDuРT撦n7rHvlRjhUo!T'KT^՛ @$hڥfs͘-7ZKM([>dcP}- @xJt@U 0j@5 G?j@͘ A!@ :0 Ɇc! `#@@ L?dJ T@M@qƆ@ P @ TUs#*@l}t @@D 0(A,@ @9R& @"J A,@ @9R& @"J A,@ ˀ*eB 9 qAB";WU=Bm`q# @5F@F%@PCl@ D@OQ" @AT) @%@Q @AT) @%@Q @AT) @%=U @ H*"0D]!@ axpG4@ @@s0 @A> @P"@D @aG @%L$ @@} ; @(a" @A @ o-|{9 @OE Ծ- @&_}@ &ko[ @@g@ @g޿(z8A 4.'9 @ PFG7@ %Pg@6 Ԇ @[޿h5=A 4/9 $P @n (x<[ @@cPȠ- @o٩0f!Y'_\\ӛHHzV2 #cȖ5cM/L?"TS&.?b)MF-%Fֱ tZ*1-?efE/L*nbeD"IJ%FG/̜2;a @ Dm -Bv]6Lnn7ɴ=o;[d&sJ,l…7=n~'ʑ68:d7 ֖־djKqW*z6JijMr4' mҏnhgӒ◬i-$]\l3e6֛$Lz%/L2t?fu뱬E K55ęPAK#OF2YӬ?-dDpC|C"D'SX6H.s"N5iOvEmLej?}l?4CvU+45!(ŽvV)LJZƿXN[}fp~)3$nWѡo>xq]Q8qUnvi8ċ/w*x6#޽}˿FQƨ )")w}qBq]\vI+9EfrrNse-zB Q”K.LXEJG}CPjnR VЛV)f*%z)HY}M1wa~telߝ{ CN1e跟i<-ބxӞ3?>(h6ȳ.OL)0Aلc|;C"L$K)F݆ ָ &xֳ3#i?IqE'9},56?ypd-ס]-Tw92~a *%NfM*s_82om3OՉ u}5NwUn*sJ]N(֦2s#hb ޻UwGtUcF(wL,WƂbͣ{| ACzedVǯ&u<6/ی5J^'H@ }Q^y$ccdcgё̨Wnki3~6qƨCz#Et,^u F2co9[s<%Ƹ k,x"i2dJg @2& tԷF""F*7'11<5I^qm}Chda1g2T*'% 5jH։'MX:hڗ ˏNjm2V)[JڃT~r5O}rWu d!@!8@4>waZ(zT0v^7x0wF{SHz[5WR|lyq'˚ak፛]7dG}|3 =9qG~krc 0M7B3|02=Ŧf4aTohdax ΌhȌUtF3?uHGcZ3}Jk_MЃ/l$c &Ζ1xvTjt 'Y--SY1VV/ a<*eFb,cU5+}`<`v2|š qղ ) KChWE>5So>xo{'2#ܶ?~=`n?Ml>7^?në/m@u7MҦG;Mݚ SȥztUoiƙNX~⤾b?9ӣĦP$Sw2Vn7e&ml/=_N)VS6SvKn2$rxXhQ=9|'vPUϴ??El_KO ly^i\=f{ke3|c*>C{+rRTS[jWiq~?nvO$䑴,$.'eeA|tG\h+)GzdӦXճeƔk[;z ['RDh6)̖vnoZӛN<>i8mp>}o0ācOc;k˖4lqb+x{{q^MT,'qݥ}o]IlޯG %qbA{m?(oNj[@g{g{[<I*8SmxrK͜:Zٕj|1I35-~"d=0A!+2i2\#6?-L~sїodUm@̇/3sl)̞4n#@0<))%#쐮|56T6k{R{4w]C7to3dlV~ m[sNv9,W}sXqof'>p8+I/ZPTC`B_}T5rn(!NaX{8o_cD|dL lܖ~F=ݳo726}Cr/М}7) 4>ǫ?zNY+򞾞/>ӛk1z3mLZN';KoipkFv{?˧`S.u vM1wc?ꕊX=t^w̻ocӇ>OyWuuuD'u?NtWm*/0Z42=WnۗӐ-c[gwjutim\mֺZ5xpM---db$1$qWcWo%1b]|jEqA3Mz[;q~{S34mWLI6cMOd!O+X?MP62)eL(ҪZbR1[2g+Ho,c},_ȕ_uߏ/s{ڦ/cl|.\/?-uu $oVOݬ>vۓXi~S}NsOLfiq7>-z8y(q$t'v3{&~AdjѓϾvwwwttL4I<7sǁ_wurbϜ0[/3e˖)SLfƌ=rpdr/'iZmڑt9o{iLJ&ؓICHk#LtŻ6w,!6V{:n:r$w^;.GvmxX<}?91F gB /xAvI7^u,Jj6cqY^4֬Ǜ䣤7h"XT5_WiImLWߩ]7].2rԓ燶KZYބ^#:ȟL,i Le2c߳]rXK԰c33Z9}^wᐫW^[ay՘r{Q}U 7NBXFs72u3_ѳ#O?Q>r嫷qZxmũr%XdKi׭7wz,K%o}َ\#YƂқ7o6oV2̞ؓ{!'rܝ&57OJn{ُ#Owok_˥Fül+[?g~c'wzj/;p՗Ϝ|H[_=, w迾|~^g^hzz]S.Ŀg}9[:y咟Ga]rw=H{v_F䅮X9mc>{/WeMx2gWX23"w5yߥ6;[2n pA;皴--\txӧOs=*a.2{O6Imth[2kN5<<,^Otsz.꽽ko߷ꐯbm۶YKFg^W9.C~ oe5e?^~懷/JhInºIy}~G_Ne2$t4gˇ3Sj;XKP=ys8A<gUwvzNc,X\>گ[hյhKZlX?Z,֚Nc^_Ϧy;uFg*R岛?޿]/5zeK?u寮/_g:wNZ:N"{ԖtOݭg1uGO͘Ujp?ik;z~{qN;^skkwϼ/]|db#~2=wcK*m]9fVN#hxm6#ei@Rl>#ēxiͶm[*|jW:Gㅣ]u+=㙃LMo8ctZ˥pesDBdaI !ςDLH36+U,Vus9M,HBqŋ73Q [tc&[L>ƿr ՜ShAo2mVՙz?jknz@WX۹kkEƷi}y$%:ڰ4-Q3{aǽv#L2_symYrE;RAe)K^AW(u|Wo4ԙ>/X.k&fk2=cpKˤU7t|Ӛɇw.{k ۃ4yde͕Jw:_BEɖx5ӡzSbLQ}Fiz;;ۻڤ'yRic)6S,3"Il Qxo9}QG|EZNZ✳zגMڰ6ewȽW4![^y|}^Gׂ=:mݚ{lnuԹGGG\F[{17~AmzJ)~?4ecwA].]Vک7~?kϯY7_:'rd/g̘^̛7On3gΜxܗ6?yO~콽gJ1L?>9wWmv `bB'u&p},>e}4vsΙ|ଝf6w>}ϛO|苋3F y[ib3klVlrz"~OBSF6ڙXKgj˩԰Tmv/__Epq71x-&dk'oy^ ʌZsZ5<_: _f }hTHȂ5,pWoY̋e eFFOz4$~ˠ60IKȤ3냇.ǭ }`$?*#ҕoLjKwfc B3?ƓgsGF~6Q)ϾmomzcZz5w(e7-ʲjڦV>_ܰ}2(Kv~zYj!o_rMqw/xYgWI˛=?o)s;EқھC05K#K܇RT%.e.dWϾ]=W.]ȶ{J(V;'Yk[&9n\7}S˟}[-R>0'K/_luyՑS燵ͭ [FZ='瀦hkwwG\Ë?+/7t흯}>磩>#HoK'҃$2Cǧn5:z^{ڟP<l/~#.~؆ װՙgl9dF7Kcvs̖W{x ?:62j*sJ*7ܥCcxB^5[;}~ۚ'vkO}_3}t`17 }wdZx[ !L949FFNmJhr\d7ey^7y>5o[.P%YYYmn;W:?ڽsO&6Nꐔ'ɲh"{B OX>SNށ=b.s'>۪ON3.)fes;:%<ޭ#glhck^a++A~?O;;[._s?AI`(*/4J h-km֯}{'zj-]Yr='zVv[>6ڷ||ɇ_v 3$5;e1GYٍ:2FwN";Gݢ]ZhrLl#ڭ7jM-:<8;)!fSM⣧q3O]x>t>>]y@6,V {sۏ^Q@ڰ`o.]|yٽw^X42 7 z?e_>)tSqr9Fca?/pVm wz|cq#?qG^ؤL޿"Vd?o?K}l6/ObKI'OMڪeL^w>o{p> GK!^gxFih(t{ʑǭ\^+{>KE4n7vvū-Mq=T0% 1 uwJvo̸MX{35m6·WmX.۲+XCs9Ʉ,«%X &l,#ھHڃ˕R l%[Ju<搄t9}c2ɭƙnE'|rMKk)/n:i=jzӿzEriflJi^{~aksb@G6pwm9U϶g6뚸6#p|ptиHH'N2P~Mbsn3v~#OL4ʎƟ}:={o9~LN904[]%#h!/8c,ӷ:m uIʳSKՙm%~q7~|?-?wm6ЂM&I?MY&Osw~:`){L42ۚ&\>=zX?9n;g,F1moүe,lo[ /sۣIo?nQܝ;{솭Z/-k[G{js,3MG&,4K"L:.[=kקp}ro[zocUlߤv$g u0^^\7{U+ۖw_S?6_G 7N7i-F mx&mʞ6KK9:}JgR 䠏E[XyYلaBkm{8cVxn{AHy9ut2OQb,$Xv䯵O>a?]Ö~ekpߋg>>%FXb1\QXvy:h;ϖ0N+WJ_%ʗ;+wi7 2o"]l=pֽKzbzJ$$4#晷M7圫3w#eΙ/y{>QOq_~Y{<ߙ6䩩[nŗr߸n>mYmۆ{;Zv[ڴm@b摝ʣ֪sy<uCS\J>N53srv$jؠ O86:16?[u/]54]~W]7vnw޲g5ܗxI &6em89G3룩7?}9k[li'm^@e#2'W[ׯ좋.[ycMM/7J:˴U[҆[frutO9ܼgp m=׷uۚ5BŊ f^>KL$I2ϱϛ3מ3u014v깧M=wjk4iZķnٹe@ޝ[lr)#kɱt_|~"+w·7-\w]t[ _HڔM޵,<9$%w [t&%2&;@6k9 vYi޾=xBGO9Q=׬i>׼5=sl̔b,Qe{~S'&쎟s zlytyGӮ;yCzjcjیIwNnzI}rp{ `}GLl*ewDmONnhq|A}>sl2Wu=vCs31(آp -m72}l,U˨#5hpE:H(?(`U@dOiXg]7y>q?<卶]Zin&9s$S>K{l]7}dRGtmXs=2u-+^G~32ͫW MI34iR{{✓f̘JKlӶ^wmftҊ/׶7cgYbFw> W6{x]el׿w衇[7}⌖j9uk%ckyW4=}@#~k>z7]eFƧ&e)~hz+vkvQv Ƅ7ٚ3w+u$s.upl+sG~;Yf .~seS;F5s?HO>dlo2oڵ{ۦ>ē_}+yj#C#t?qKO:c Xc:+[;6,[msO>5z7ie%"'kʬ_q'K_W/~s'dڌ .ԥpPAg񖱑ѯX<؃kXwD^ȯFRZ3D}"2\obkhPHwםszĴx+2練2;>Χmuͱν7s!٧s'?K6Myk^w?(?k?ˮ:3mn:hkJ#=ف.|M_o,_~qcv/UibC1{y=x.Y=֩OCWsz^]Ưuљ`s$d8$[a|7^5>>J.I},-kpCj1s+ƦnGv^xWvҌWnlkoLre6k;;ro˸nj!7RcӽXvN]xᔧ-Lga&]q8t׎:Gy̧1Y˘"i3}//w|g|˳ΟaL`7=~c3x3>Ǹ}i*@M87[yYZLioDg3F%>S޹/LK/]jMhv!|P4[^uBn޺kyƸOL kKϏ.zy.!dd|iX qRq1))h/ʎhLTfc-e}37}#Ș;uݓ\;iQo>eן\W.2ȗlUI,5p_|33zvΘg&QD.au\w?w{O;TjDv؞}ͱGl~Y?-;?6]ogo+sU4woj33fz+kS[S-[S{wFq;N /hy[va|zpSOag=}d->gw}_B| ý]/9T-1K(o~l6/?۬V-*u$H= S{.͟vʕ+eXצM֤c3;6 s&J_qL4WiN< ~amk_c|޵n1qMv78ؾf2)a3FJL=)ݣFlu],M?bPmn{L_eD!A0`h@цluȮ<>=ٺm{,~zD9uHCRO><~ș/xlUPǞI}ʒ%~޲1)SBG}g\#~WW9K -2*ƲHNJ"mSi&+nN-6鲋JUwg+ ^Y*ud{۳ScnY˲׳/Mh&jۻ#S'iS&iٗ`*1z{.ց-wCwYgq$W8#KU|rɞ:\CVAuڷjO0ձK` 7\kqm(\`]~"7CrjE9Rkm~ QƲ޿v?#~忹gF!Y<*!/J2-%fQV3"5z}^;O8Y>Q'yϜ99ԣ/Y%}9;o8=v{N?c'sS/<ƞx|ko_oUϬ֧e>5EC- ^pC^JL;1%_sp?t֧?s-WzS׿o+}sl w|H{2K/?_{6ݷr̙߾vwˣ{9CV^뫭}ߖ:鋟mz眩n~aМu_\Hgm趑g_x栓~f3n{uϖɊlcH5O;cr`ۼW]SNWo6-%]rnHH.kZf2PбV!ꪬa{Hge6pǔy;:f/+]_3o}g:d8r팡ﴌڴm;W8i3˗I7 =}N{$vj~i9\7^ηvǟ-S{.?e֬ۯwei|mKǴq+_Wzꉇz%_mOm~@`)wì`C"ٳ[/^׿x]+{о{ ,}R(o<φ&=nNL Z߻f$YsߛxӍ>ikIqںe[G-\u\RI-O:ZA꺭`5Ȭ>ml6N6~..K v!@o 7٭i.CZ]n}M=5Z{s%8ӓu<5/>#4ӳ79l믗G}\+m;M@f9YCg'ٌSU6 dl6%^HNoc@2U$6fI`|l/UUbmmmkg7n|Ǘovw_KhKY7Zo5v502%1G_xS#;t,ެva[eH,Ҥֵ20y5Ntygs\{jyKC#Yq]nS_׏~WCtrd;Zq^`|Ro1 ѻiFXރ09ٚFƒtK "1G?54ќ6z >/mFwzǎyʏ&ڦ̌د67IE'5_ ?~x‚k3.e)u.$[E}XHXDI ]]#ybW4ca#>nA3W$PtJ>ݍPINy3gm{sk;'#K;B̷707XMѺ f֦͆Ab>yrld'O~W}Gkh#Z}m:sUTm~]Bcq`94k\'/Ю7bu#d8oӟ>x}ݳlqC/M/r*;o䥩2$y˶7y{q8N^V*@ yIct='÷͐H<:ecS&$OOy8ϯDYJ3E鎮,ՏK/$m&ʫkwe vaniޙeaFr8; >u 4V)|]W [>a\c6aep1%{$&TQ#@>{<^̀_C\\:VVǸUy?nOd[) B;/.ui,D_A{o-^>A(5l_9_Zfl~'hr s-}w2dhFR'h(~:OJ~{A&ES3[ѡ ̍v.!RaH`)-זIX&ZIv'&#}* ߽Lg><$FtArԱ|G=!T?wkx|pВ4:~Sw`mlV◳HiÁ?olJ[JXقɴ\.P#GqJR{V8m/-gE=-u/xGKw~~e/y|.\1iAvlrO鼸gR>SAޖﭧMH['GX`kw[f&cJro|}>W7stzݻPV1bj̏rMQx~Z:C.(禛No6W)3(nٓsM`p9`H,ϙ;JܵSz ŻXgM>5h xφm&öqH^Z.1,fJ+x'}Y_եC6 Ňtlo9!Krɮ2]xFcAm"2+٨$_\`e k&Y6+ahȃ G M7D %bw_tEKy <ؙoXᅯ*eSYn-H!ǧƣo2YmscԱP쭥EW"+^s`"ʭzoМ - #U^_WZ8b 2Ja PdX}s`_( '({6l {?6U??> <јi9@ @``G#X"SBt}qIeXT3~\9J Q;Rܗ=*kHe5"Ok3KpZ,&][lxC_ÏlG92ft|yO믜N0? .;6c~KZ+Sh\=#$|˳7׷ѣd]\);~=eLm(p|p"R8O~w)80n?oRO|\4r9|jBuf.?3[VOC XaywgMaM( tO|v*"XGy^i͛86RRnk }8P{[[`=ufʖG\pkU}dKfn ?2L&lbG S^ؼ~R:o?\=V!iۓ+7\6O͟p5[epynOcÁu;pN.ڪү ı *\)- u{;͒+-_ؕglTy9bj=(Ĥ@Q;k;m*pZܦeuҥu+[+L8~ZtXeG.}vJ@Z2a#e *Tf c`擡V̭XR,K %MxFюzu.lcрȻY9:/8г|f 0&F*3t70|{p۸YjB* tN]LAo5! ']]R1J`zO]%i@||kC 쐧6%u̾HBj6䶌`NWh; )::Du]0BrmO3냵yq* ¡p{׵$@O֭+Lk:"q@1U@_*۸dubn>}/RYP&KynjGtPVKwn=Rڞ}.줁sv@ H}Y _P5#pkwiLIt<︘b{H%2앢P˄ƍxHtﺵ NA#N89Y{/l2TUc+3&XiMO]TOD:M/W-=O!&H (p6`[VkA:t鸣SB%rxf_#Zc$2F])+aN?^="yR-t7.6B7NƕԚjbe}S*s6:0Dzrz5axms(t_3 "yC~a0kɅ=/! yΤXT @n=`=d'mvxp4^Xsz󲭙ω0qMU6~ @&cZ=)ڋإj:3W'Aݓ7.fiYDzDlk^yՂQЍ`ׅ#GہS,d@0kenWЙLԶ^\O$_qKp!Ǡ_%Xva^OGnd@_`OzU!i6[[f%:h>ȣTpŬ@,oM.L|/0Xh5>/Tٓ†{ ;P& &'a[0X#zM'dļWV١fq+ 6; (BAk3 b,~1Xgxw9} pH+g*Kl[ 3tV.[X>"aT8p7=fw "` KVJ:`*0|Ċ6p6mUVd=Aܕ]joC4(XY`'ɪOCwFLc ы# up7_',Cg > E X H/ "0&qS$l5: -x";i #~4k侈*GС)Pbz/@v7=zcJN nų=8hW D,+PDWḼQ2X2x]Qj6 ˉ&bJOG+}ڮLL ɤR`+6dAHX|x-8 U(JE#Im4ԕ ~:[B1YR<Q6ĮH:#d|WIwPf]}n ;|cnv%7%dls)~rp,ݡX$@w~>ȒLvD\*?)h0 a rL5uǃ#Cᩐ!3ul( 8ZPXaag i4>w쁒qr!חsfDnBycKK| `ϝq 3!7l2I(Vk0.KeL.(iBi Hr5X!Jg|=K:(g e"a?~qx VHԎ]ŦP+]f**%]&TB4Ӌa ?i DP_a"}Jy}AR9 (@V tXzQ9f ԮD&R;OIdwX?EĊ@bi!'=^aF$Yz&'S/N\ap4L֗BR eerĐBA3%http://www.softwareinzicht.nl/DyK www.softwareinzicht.nlyK Vhttp://www.softwareinzicht.nl/yX;H,]ą'c]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:VlF t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p]$$If!vh55#v#v:Vl t655$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655p$$If!vh5555#v#v:Vl t655pN@N L Q Standaard CJOJQJ_HaJmHsHtH J@J wKop 1$<@&5CJ KH \^JaJ L@L _9Kop 2$<@&56CJ\]^JaJF@F wKop 3$<@&5CJ\^JaJLA@L Standaardalinea-lettertypeVi@V Standaardtabel4 l4a .k@. Geen lijstl@l ~O Tabelraster7:V06U@6 h Hyperlink >*B*phF0@F roLijst opsom.teken & FT@TV Inhopg 3 ! ^^JmHnHtHu: @2: w Voettekst !0)@A0 w PaginanummerFV@QF EGevolgdeHyperlink >*B* ph,@, Inhopg 1D@D MInhopg 2 ! ^`>@> 4v VoetnoottekstCJaJ>&@> 4vVoetnootmarkeringH*VOV | Char Char*5CJOJQJ\^J_HaJmHsHtH 8@8 %uKoptekst p#.7C=dBFL 'G^1'G& !H_`almnoab !]^_`a3#$%=. 7 k <  bPQRGcz%x w'vh*~j%st7\ !! !!!"!H!4"5""""##K$L$X$$$ &&&&&(((f)))****++,,--,---...../00 0 00022x3y3445556666j77789R9]9:;;E<F<<<<.=/=e====f>g>h>>>??r@s@?A@AgBhBBBTC~CDDDDEEFFFGGGUHVHHHOJPJJkKKK"LaNbNN>OOOPPRRTTTTV2VVVVRXiXjXPYYNZPZ|Z}ZZZZZZZZZZZ[![e[f[g[m[x[[[[[[(\)\*\1\9\_\`\a\h\{\|\\\\\\\\\\\\\\\\]])]3];]B]C]D]I]L]]]]]]]]]q^r^s^y^|^^___)_,_=_c_e_f_g_s_v_________*`+`,`-`.`/``aaaaccRdSdddeeffgg]hhhijjjkkm>n?n5oooppqqrr;sQht|rs|ÕĕѕӕԕՕ֕$&'()9;<=>RTUVWjlmnopqWXp&7FGUWXYZjlmnoәԙؙ֙ٙ ?]^s)\ij%&'()*+@DERpqz¢ =?@ABoqrst٣'#$Gwxvwn &'(2CRSaijkl;=>?@hjklm߭deL6%ݳABCJǴȴɴд˵>,-!"#*ۺabcd{׾ؾ JK h#OPBCDMhijt <>@ABZ\^_`JKmnfg|}`-.hi-.YZ[\]^_`|?@X8PQf}~vOPqrs *,./0<>@ABCc23Qm]*!"4&'@ABKfghr?@O 2M101@OP^RSThY  %'()*:<=>?PRSTUrtuvw/0 s {    # 4 C D N O P Q R Z \ ] ^ _ h i m n o v x z { |         ISCDMhijt8WYZ[\wyz{|/AB{|"Tc()2MNOYjyz23567OQRSTz|}~:;RBb| (HIJ ! !!!!5"6"R""###+$$$$U%{%%&D&&&'U''''p(q(((])))***7+8+^+-.////z0{0x18292:23445y5f6g6677T8U88999:::;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<<<<<< < < < < <<<<<<}<~<<<<<#>>>?#A$AASBTBBCCEEFFFFFFFFFFFFFFFFF$G%G(G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000"!0"!0"!0"!( 0"!0"0"0"0"( 0"!0L$0L$0L$0L$( 0"!0&0&0&0&( 0"!0(00f)0f)0f)0f)0f)0f)0f)0f)0f)0f)0f)(0f)0-0-0-0-0-0-0-00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00404(040505 0505 050505 05 05 05 050505(040;0;0; 0; 0; 0;0;0; 0;0;0;0;0;0;0;0; 0;0; 0;0;0;0;0;0;00hB0hB0hB0TC0TC0hB0hB0D0D0D0hB0hB0F0hB0hB0G0G0G0G0G0G# 0G# 0G# 0G0hB0hB0K0hB0hB0bN0bN0bN0bN0bN0bN0bN0bN0bN0bN0hB0T0T0T0T0T0T00RX0RX0RX0RX0RX(0RX0PZ0PZ 0PZ 0PZ0PZ 0PZ 0PZ 0PZ0PZ 0PZ 0PZ 0PZ 0PZ 0PZ0PZ 0PZ 0PZ 0PZ 0PZ0PZ 0PZ 0PZ 0PZ 0PZ0PZ 0PZ 0PZ 0PZ 0PZ0PZ 0PZ 0PZ 0PZ0PZ 0PZ0PZ 0PZ 0PZ 0PZ0PZ 0PZ 0PZ 0PZ0PZ0PZ0PZ0PZ0PZ0PZ(0RX0\0\ 0\ 0\ 0\0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\0\0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\0\0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\0\ 0\ 0\0\0\0\00`0`0`0`0`0`0`0`0`0`0`0`0`0`0`0`00]h0]h0]h0]h0]h0j0j0j0j0j0j0j0j0j0j0j0]h0q0q0q0q0q0q0q(0q0s(0q0t(0q0u0u0u0u0u0u 0u 0u0]h0x0x0x(0x0$z0$z0$z(0x0m{0m{0m{0m{0m{0m{! 0m{! 0m{! 0m{0m{0m{0m{(0x0K0K0K0K(0x0(0(0(0(0(0(0(0( 0( 0( 0(0]h0^0^0^0^0^0^) 0^) 0^) 0^00000000000000, 0, 0, 0, 0(0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000(0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000000000(0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000(00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000000000000000000000000000000000(000000000% 0% 0% 0% 0% 0000000(00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000000(0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000& 0& 00000000000000000(00+ 0+ 0+ 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000(000000(0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000(00000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000(0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@000@0ي00@0ي00@0ي00@0ي00@0@0@0@0@0@0@0@0ي00x H_BBTC < < <<<FFFFFF$G(Gۊ00ۊ00 ۊ00 000000$700 @0ۊ00 hiۊ00ۊ00@0p@000000l70000@+0Jy00 0!0} 6A}}}_ !ca/YH6x(i !]"!#O(*,49?:F}LxPU`DdGh{m%soziiέvnžqB!K/FL (!+-/1=?JLVcgo_ "-).8@GOZsdd\eefVfffgghhi\ii!jkub!˟ 3LdN<Od}ΣTgެ7iHaܶ5bٷ^^7Uz6 %7v\ |   4 J l  & 9GTdqz^Qq8C!o!!!!!","I"t"$.8DEI (!   !"#$%&'()*,.023456789:;<>@ABCDEFGHIKMNOPQRSTUWXYZ[\]^_`abdefhijklmnpqrstuvwxyz{|}~'!.013S`|~ !%E`|~ 8:;=]l )+,.N . m  2 4 5 7 W ` |  I e h i k 6 9 : < \   9 u )@\_`b.JMNRr%ADEGgz8A]`ac 3Xtwxz"#%EVruvx @Uqtuw!$%'GTpstv:Fbefh$'(*J\x{|~>Hdghj+XocccWeeeq'G X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%̕XXXX6=AHJ!! _Toc162789955 _Toc162789956 _Toc164842535 _Toc164843147 _Toc165193512 _Toc165346236 _Toc163110756 _Toc164842345 _Toc165346237 _Toc163110757 _Toc164842346 _Toc164842536 _Toc165346238 _Toc163110758 _Toc164842347 _Toc164842537 _Toc165346239 _Toc162789958 _Toc163110759 _Toc164842348 _Toc164842538 _Toc165346240 _Toc162789961 _Toc163110760 _Toc164842349 _Toc164842539 _Toc165346241 _Toc162789962 _Toc163110761 _Toc164842350 _Toc164842540 _Toc165346242 _Toc162789963 _Toc163110762 _Toc164842351 _Toc164842541 _Toc165346243 _Toc162789964 _Toc163110763 _Toc164842352 _Toc164842542 _Toc165346244 _Toc162789965 _Toc163110764 _Toc164842353 _Toc164842543 _Toc165346245 _Toc162789966 _Toc163110765 _Toc164842354 _Toc164842544 _Toc165346246 _Toc162789967 _Toc163110766 _Toc164842355 _Toc164842545 _Toc165346247 _Toc162789969 _Toc163110768 _Toc164842357 _Toc164842547 _Toc165346248 _Toc162789970 _Toc163110769 _Toc164842358 _Toc164842548 _Toc165346249 _Toc162789971 _Toc163110770 _Toc164842359 _Toc164842549 _Toc164843162 _Toc162789972 _Toc163110771 _Toc164842360 _Toc164842550 _Toc165346250 _Toc162789973 _Toc163110772 _Toc164842361 _Toc164842551 _Toc165346251 _Toc162789974 _Toc163110773 _Toc164842362 _Toc164842552 _Toc165346252 _Toc162789975 _Toc163110774 _Toc164842363 _Toc164842553 _Toc165346253 _Toc162789976 _Toc163110775 _Toc164842364 _Toc164842554 _Toc165346254 _Toc162789977 _Toc163110776 _Toc164842365 _Toc164842555 _Toc165346255 _Toc162789978 _Toc163110777 _Toc164842366 _Toc164842556 _Toc165346256 _Toc163110778 _Toc164842367 _Toc164842557 _Toc165346257 _Toc162789979 _Toc163110779 _Toc164842368 _Toc164842558 _Toc165346258 _Toc162789981 _Toc163110780 _Toc164842369 _Toc164842559 _Toc165346259 _Toc162789982 _Toc163110781 _Toc164842370 _Toc164842560 _Toc165346260 _Toc162789983 _Toc163110782 _Toc164842371 _Toc164842561 _Toc165346261 _Toc162789984 _Toc163110783 _Toc164842372 _Toc164842562 _Toc165346262 _Toc162789985 _Toc163110784 _Toc164842373 _Toc164842563 _Toc165346263 _Toc162789986 _Toc163110785 _Toc164842374 _Toc164842564 _Toc165346264 _Toc163110786 _Toc164842375 _Toc164842565 _Toc165346265 _Toc163110787 _Toc164842376 _Toc164842566 _Toc165346266 _Toc163110788 _Toc164842377 _Toc164842567 _Toc165346267 _Toc163110789 _Toc164842378 _Toc164842568 _Toc165346268 _Toc163110790 _Toc164842379 _Toc164842569 _Toc165346269 _Toc163110791 _Toc164842380 _Toc164842570 _Toc165346270 _Toc163110792 _Toc164842381 _Toc164842571 _Toc165346271 _Toc163110793 _Toc164842382 _Toc164842572 _Toc165346272 _Toc163110794 _Toc164842383 _Toc164842573 _Toc165346273 _Toc163110795 _Toc164842384 _Toc164842574 _Toc165346274 _Toc163110796 _Toc164842385 _Toc164842575 _Toc165346275 _Toc163110797 _Toc164842386 _Toc164842576 _Toc165346276 _Toc163110798 _Toc164842387 _Toc164842577 _Toc165346277 _Toc163110799 _Toc164842388 _Toc164842578 _Toc165346278 _Toc163110800 _Toc164842389 _Toc164842579 _Toc165346279 _Toc163110801 _Toc164842390 _Toc164842580 _Toc165346280 _Toc163110802 _Toc164842391 _Toc164842581 _Toc165346281 _Toc163110803 _Toc164842392 _Toc164842582 _Toc165346282 _Toc164842393 _Toc164842583 _Toc164842394 _Toc164842584 _Toc164842395 _Toc164842585 _Toc165346283 _Toc164842396 _Toc164842586 _Toc165346284 _Toc164842397 _Toc164842587 _Toc165346285 _Toc164842398 _Toc164842588 _Toc165346286 _Toc164842399 _Toc164842589 _Toc165346287 _Toc165346288 _Toc164842400 _Toc164842590 _Toc165346289 _Toc164842401 _Toc164842591 _Toc165346290 _Toc164842402 _Toc164842592 _Toc165346291"!"!"!"!"!"""""L$L$L$L$L$&&&&&(((((f)f)f)f)g)-----.....000004444455555;;;;;hBhBhBhBhBRCTCTCTCTCDDDDDFFFFFGGGGKKKKKaNaNbNbNbNRTTTTSXSXSXSXSXPZPZPZPZPZ\\\\\`````^h^h^h^hjjjjqqqqssssttttuuuuxxxx$z$z$z$zm{m{m{m{KKKK((((^___||}YYYYEFFFxxxxdeeesss###UUUt t t JJJUUU(G !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdejfghiklmnopqrstuvwxyz{|}~_$$$$$   G!G!G!G!G!"""""W$W$W$W$W$&&&&&((((()))))+-+-+-+-+-/////000004444455555;;;;;BBBBB}C}C}C}C}CDDDDDFFFFGGGGG!L!L!L!L!LNNNNNTTTTThXhXhXhXhX{Z{Z{Z{Z{Z]]]]]aaaaahhhhjjjjqqqqssssttttuuuuxxxx6z6z6z6z~{~{~{~{ZZZZ5555epppooooQQQQzzzz"""""333gggz z z RRRbbb(GZ4 Z\w Z]wZ^wZߥZ: K*-(G!R*.(GC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter +0,01 in1 2 58 in7000 in9 in ProductIDAGio| ""@&E&I&P&&&( (7,M,u,},,,,,;;<<@@CCDDHHTU[[L]\]__aaaaaaaaaaaatt+u8uZ`t{V] ~ctxݯ! "JO`j<A#*(-ej~BM58=An s   ")!! ####$$a%h%*&1&&&''((l)s))),,----44I<R<S<`<<<#>FFFFFFFFFFFFFF%G(GIKVWsu?"B"""#C###%%''U,Z,//2w399A;B;AAEEHH/I4IMMPiQRRUVXXTZ[Z[[m\s\ccfiillfnhnvv/x4x~xxy y{{{H|||~~cj2s]e)\xtx$,Ǧêƪ-/!%Ѽռej gK* in&*MP%-1~  YeG""##}$$G%T%&&&&''q(z(,,5%566<<#>??CCcEhEFFFFFFFFFFFF%G(G#VvUu%TtFf(\|Hh;;<}<">#>#>>>$A$ATBTBBBCCEEEEFFFFFFFFFFFFF#G%G(G#>FFFFFFFFFFFF%G(G/:{jN4b4b;kՠTR osq npD) 0t"0{B2zL#|O R "sFL%YT$adv}$*S%((:))> ~1`KR*<nq+\.|&(\R/f[7R*7adv&>ҭ\H?Xo@*SYB.ajGw$kU˜D\\C]2.H]0ls^`HEsc}^d/09N hƝfhHUlxp&*n ePut<:DwPq9NwzVz8]Z'zՠTQv{+}nR hh^h`OJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`OJQJo(hH88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJQJo(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh hh^h`o(hH.h88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJQJo(hHpp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh hh^h`o(hH.h88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhhh^h`5o(hH.h88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJQJo(hHpp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJo(hH^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJQJo(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH hh^h`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh hh^h`o(hH.h88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH/o@D\ajG}$}%^d"0sq nq+H]O kUR fh\H?zL#Vz%&>lC]YB%YT$*7Esc<:DwN h\R/ "Qv{ls^.[7`KR*(Put'zq9Nw&*n;kD) 0:))jNz9//      ~    D                      $T<        $T<    $T<    D    $T<    $T<    $T<    $T<    $T<                 , :         vy2    $T<         $T<             $T<        $T<        $T<    $T<    $T<    hԙ    $T<         FE M25PSYfdg] #T5_LFnN"\loV n d6 u~ d v GvUk thG@ HGLLEEov*+g r" "D"#;"#G*#Lh#Xs#F$O$Q%& h'=( ,A*,F,`r,P-!/c"/N0Bp3u:4J4^4#5%5g5p688_9f9b:m<=={=oN>O>O?AAKBM{B9D8LDRDEF#EFGKGmGGIQIpJ< KrK<Lr8LMNJNOBO ~OL QQ]QeMRNR\R0T^TUh_UV W5CW4\XQYsYx.\;\!l\} ]8]9^Y^$_n_+v_``R`abi3dj!fHfMhBiCFk2`k OmDsmcoGqVmr]trot%u#/uv4vLwH wTwWzwxZ,\A?X]] .#jMHm -i!tDb;uR0) &T YagsHa{g ty%lw1746sX=X3zZVZ>*Kj]B!5-X>iro.r;e_zSr~HEa&N")s#Brfx& sgG.]Q%9SWho0S*FRlwnF/E&>{ kC/ 6(M}ZZZZZZZZZ[![f[g[m[x[[[[[)\*\1\9\`\a\h\|\\\\\\\])]3];]C]D]I]L]]]]]]]]r^s^y^|^^__)_,_=_f_g_s_v_______+`,`s|ÕĕѕӕԕՕ֕$&'()9;<=>RTUVWjlmno&7FGUWXYZjlmnoәԙؙ֙ٙ qz¢ =?@ABoqrst &'(2CRSaijkl;=>?@hjklm߭DMhijt <>@ABZ\^_` *,./0<>@ABBKfghr  %'()*:<=>?PRSTUrtuvw   # 4 C D N O P Q R Z \ ] ^ _ h i m n o v x z { |      DMhijtWYZ[\wyz{|)2MNOYjyz23567OQRSTz|}~(G@">">f ">">4 E'Gp@pp$@p@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;Wingdings?5 z Courier New"1h8f8f6f02 >02 >!4d== 2qHX ?Y^2(deel dat voor alle programma's gelijk isSoftware In ZichtInternet/              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . Oh+'0$ 8D d p | ,deel dat voor alle programma's gelijk isSoftware In ZichtNormal Internet2Microsoft Office Word@G@Q@ɨ@ɨ02 ՜.+,D՜.+,d hp Software In Zicht>= )deel dat voor alle programma's gelijk is Titel 8@ _PID_HLINKSA\b~Phttp://www.softwareinzicht.nl/& b~Mhttp://www.softwareinzicht.nl/& o>J,http://www.rsi-center.com/doc/muisjemax.pdf& b~Ghttp://www.softwareinzicht.nl/& 2@& _Toc1653462912:& _Toc16534629024& _Toc1653462892.& _Toc1653462872(& _Toc1653462862"& _Toc1653462852& _Toc1653462842& _Toc1653462832& _Toc1653462822 & _Toc1653462812& _Toc1653462802& _Toc1653462792& _Toc1653462782& _Toc1653462772& _Toc1653462762& _Toc1653462752& _Toc1653462742& _Toc1653462732& _Toc1653462722& _Toc1653462712& _Toc1653462702& _Toc1653462692& _Toc1653462682& _Toc1653462672& _Toc1653462662& _Toc1653462652& _Toc1653462642& _Toc1653462632& _Toc1653462622& _Toc1653462612& _Toc1653462602& _Toc1653462592& _Toc1653462582z& _Toc1653462572t& _Toc1653462562n& _Toc1653462552h& _Toc1653462542b& _Toc1653462532\& _Toc1653462522V& _Toc1653462512P& _Toc1653462502J& _Toc1653462492D& _Toc1653462482>& _Toc16534624728& _Toc16534624622& _Toc1653462452,& _Toc1653462442&& _Toc1653462432 & _Toc1653462422& _Toc1653462412& _Toc1653462402& _Toc1653462392& _Toc1653462382& _Toc165346237 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FبData q1TableTWordDocument:&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8xCompObjq FMicrosoft Office Word-document MSWordDocWord.Document.89q