owg

Woorden oefenen

Met het programma Woordpakket kunt u het oefenen van het wekelijkse woordpakket met dicteewoorden ondersteunen. Dit kan via gewoon oefenen als visueel dictee, waarbij dewoorden op verschillende manieren gepresenteerd kunnen worden. Ook zijn er verschillende speelse oefenvormen om de woorden te oefenen en bovendien kan er een werkblad op papier worden afgedrukt.
Met Woordpakket kunnen kinderen hun wekelijkse woordpakket met dicteewoorden oefenen. De woorden worden hiervoor op verschillende manieren gepresenteerd. Ook zijn er speelse oefenvormen.
De Taalfanfare Woordenschat is een programma, bedoeld om de woordenschat uit te breiden. Aan de hand van thema’s worden woorden binnen dat thema geoefend. Dit oefenengebeurt aan de hand van duidelijke visuele- en auditieve presentatie. De oefeningen zijn in drie onderdelen verdeeld: Foto’s, Plaat en Lesjes.
Het is mogelijk om zelf thema’s toe te voegen of te laten toevoegen door leerlingen. Het programma is uitermate geschikt als ondersteuning bij inburgeringscursussen e.a. cursussen voor volwassenen voor het leren van de taal.
In het planninggedeelte kan de leerkracht per groep of zelfs per leerling bepalen met welkthema moet worden gewerkt en welke opdrachten wel en niet kunnen worden uitgevoerd. Omdat de oefeningen weinig uitleg vragen, kan het programma uitstekend worden gebruikt om kinderen zelfstandig mee te laten werken.
Met 'spelen met woorden' kunnen kinderen oefenen met woorden die ze deze week moeten leren. Het programma bestaat uit deze onderdelen:
Schrijf over
Woord verdwijnt
Woord omgekeerd
Letter verdwijnt
Letter teveel
Alleen klinkers
Alleen medeklinkers
Letters verwisseld
Al deze oefeningen zijn ook toegankelijk zonder een beeldscherm (bijvoorbeeld met de brailleleesregel).

Contact met OWG

Administratie
E-mail: administratie@eduliga.com
 

Algemene vragen

Voor algemene vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0613197677

Adres Stichting OWG

Stichting OWG
Dragonstraat 16
5044 HR Tilburg
Copyright © 2018 Stichting OWG. Alle rechten voorbehouden.