owg

Spelling & Grammatica

'Werkwoordenschema' werkt volgens de methode 'Taal actief' en is bedoeld voorgroep 7 en 8. Doel van het programma is:
oefenen van werkwoordvormen
correct leren schrijven/spellen van werkwoordsvormen
leren plaatsen van werkwoorden in een zin
De werkwoorden binnen dit programma zijn aan te vullen en te wijzigen.
Verkleinwoorden biedt ondersteuning bij het aanleren, oefenen en toetsen van verkleinwoorden. De leerlingen leren hiermee verkleinwoorden schrijven en ze kunnen het spellen van verkleinwoorden oefenen. Daarnaast worden de leerlingen gestimuleerd in hetzoeken naar regelmatigheden en de oplossing van een probleem en het leren plaatsen van problemen in categorieën.
De Taalfanfare groep 6 is bedoeld voor de kinderen van groep 6. Het biedt oefeningen op zowel visueel als auditief gebied en heeft een enorme variatie aan oefeningen. Er kan zelfs lesstof worden toegevoegd. De leerkracht kan opdrachtenreeksen bepalen voor een hele groep tegelijk of per individueel kind. Omdat de oefeningen weinig uitleg vragen, kan het programma uitstekend worden gebruikt om de kinderen zelfstandig te laten werken.
De manier waarop dit programma de geluiden genereert is anders dan bij de voorgaande delen van Taalfanfare. Dit programma maakt gebruik van de spraaksynthese OWG Realspeak. Deze spraak werkt alleen als deze is geïnstalleerd op uw computer. Met deze spraaksynthese kunnen woorden en zinnen worden uitgesproken, ook wanneer u deze zelfgemaakt hebt!
De Taalfanfare groep 5 is bedoeld voor de kinderen van groep 5. Het biedt oefeningen op zowel visueel als auditief gebied en heeft een enorme variatie aan oefeningen. Er kan zelfs lesstof worden toegevoegd. Het programma oefent voornamelijkdrielettergrepige woorden.
De leerkracht kan opdrachtenreeksen bepalen voor een hele groep tegelijk of per individueel kind. Omdat de oefeningen weinig uitleg vragen, kan het programma uitstekend worden gebruikt om de kinderen zelfstandig te laten werken.
Voor anderstaligen zijn de grammaticale problemen anders dan voor Nederlands sprekende leerlingen. Bijvoorbeeld het gebruik van lidwoorden: wanneer is het ‘de’ en wanneer ‘het’? Zijn daar regels voor? Deze cursus voor anderstaligen vanaf 12 jaar richt zich op de opbouw van een grammaticalebasiskennis van het Nederlands. De stof komt overeen met niveau 1 en 2 van de SVE-doelen en de Cito-toetsen. NT2 Grammatica kan als naslagwerk en als extra oefenstof naast o.a. de volgende methoden gebruikt worden:
• IJsbreker (Meulenhoff Educatief)
• Help (Nederlands Centrum Buitenlanders)
• Code Nederlands (Meulenhoff Educatief)
• Nederlands voor anderstaligen (Wolters Noordhoff)
• Nederlands voor buitenlanders, de Delftse methode (Boom)
Een gevorderde leerling die reeds grammaticalessen heeft gevolgd zou het programma individueel kunnen doorlopen om zijn of haar kennis nog eens te toetsen.
'Leestekens' laat leerlingen oefen in het juist plaatsen van leestekens en hoofdletters. De leerkracht kan eigen teksten inbrengen en instellen welke leestekens geoefend moeten worden.

Contact met OWG

Administratie
E-mail: administratie@eduliga.com
 

Algemene vragen

Voor algemene vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0613197677

Adres Stichting OWG

Stichting OWG
Dragonstraat 16
5044 HR Tilburg
Copyright © 2018 Stichting OWG. Alle rechten voorbehouden.