owg

Lezen

Met Verhalenkikker kunnen leraren en remedial teachers werkbladen maken voor leerlingen in zowel regulier als speciaal onderwijs die nog moeite hebben met technischlezen. Het programma is niet gebonden aan een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaaldschooltype. De gemaakte werkbladen worden uitgeprint, dus de leerling leest niet vanaf de computer, maar vanaf papier.
Met Leeshulp kunt u het technisch lezen op een aansprekende wijze ondersteunen. Allerlei oefenvormen brengen de leerlingen ertoe spelenderwijs steeds beter te gaan lezen. In totaal zijn er acht verschillende oefenvormen te gebruiken. Binnen deze oefenvormen zijn ook nog verschillende instellingen mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld een bepaald lettertype selecteren, de snelheid aangeven of de oefenvorm (lezen, typen ofkiezen) bepalen.
Op een aantrekkelijke manier worden woorden uit AVI-lijsten(die u overigens ook zelf kunt aanmaken en wijzigen) aangeboden aan de leerling.Leeshulp kan door een remedial teacher of de eigen leerkracht samen met de leerling worden afgewerkt. Het komt vaak voor dat zwakke lezers minder gemotiveerd raken, juist omdat het allemaal zo moeilijk voor hen is. Dit programma zorgt ervoor dat de leesstof weer eens op een heel andere, maar didactisch goede manier, wordt aangeboden.
Lees snel is een programma voor 6- tot 8-jarigen en remedial teaching. Het oefent het snel lezen van woorden, waarbij vooral de visuele discriminatie belangrijk is. Het programma neemt plaatjes als uitgangspunt. De plaatjes zijn goedherkenbaar en maar voor één uitleg vatbaar. Bij de opgaven hoort een animatie die de suggestie geeft dat het mis gaat als je niet snel genoeg werkt. Het programma vraagt duseen voortdurende concentratie. De vijftien opgaven kunnen elk binnen twee minuten wordenafgewerkt. Er hoeven geen letters ingetypt te worden:klikken met de muis is voldoende.
Lees mee! is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor telezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Lees mee!ondersteunt *.doc, *.rft en *.txt. Hierdoor kunnen ook eigen teksten in Lees Mee! gebruikt worden.
Deze versie is voor Engelse teksten.
Lees mee! is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor telezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Lees mee!ondersteunt *.doc, *.rft en *.txt. Hierdoor kunnen ook eigen teksten in Lees Mee! gebruikt worden.
Deze versie is voor Spaanseteksten.
Lees mee! is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor telezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Lees mee!ondersteunt *.doc, *.rft en *.txt. Hierdoor kunnen ook eigen teksten in Lees Mee! gebruikt worden.
Deze versie is voor Franse teksten.
Lees mee! is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor telezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Lees mee!ondersteunt *.doc, *.rft en *.txt. Hierdoor kunnen ook eigen teksten in Lees Mee! gebruikt worden.
Deze versie is voor Engelse teksten.
Lees mee! is in staat om teksten, die in digitale vorm voorhanden zijn of die door de gebruiker zelf worden ingevoerd, hardop voor telezen. De gebruiker kan kiezen of er voorgelezen wordt in hele zinnen, woord voor woord of spellend. Lees mee!ondersteunt *.doc, *.rft en *.txt. Hierdoor kunnen ook eigen teksten in Lees Mee! gebruikt worden.
Deze versie is voor Duitse teksten.
'Lees je mee?' helpt de leerlingen om te spellen, woorden samen te stellen en hele zinnen te lezen. Het is een uitstekend hulpmiddel voor kinderen met leesmoeilijkheden. Geselecteerde woorden of zinnen worden hardop voorgelezen. In 'Lees je mee?' kunnen ook doc-bestanden worden ingebracht, zodat het mogelijk is om eigen tekst voor te laten lezen. De leerling kan meelezen doordat in kleur wordt aangegeven wat er wordt voorgelezen.
Speciaal voor deze jongere leerlingen is er ook een letterdoos in het programma ingebouwd, waarmee de kinderen woorden of zinnen kunnen maken en deze door de computer kunnen laten uitspreken. Op deze manier is het programma ook geschikt voor kinderen uit de laagstegroepen voor het ondersteunen van de ontluikende geletterdheid. Bij het invoeren van teksten via de letterdoos of het toetsenbord kan er voor gekozen worden deze letters te laten uitspreken.

Contact met OWG

Administratie
E-mail: administratie@eduliga.com
 

Algemene vragen

Voor algemene vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0613197677

Adres Stichting OWG

Stichting OWG
Dragonstraat 16
5044 HR Tilburg
Copyright © 2018 Stichting OWG. Alle rechten voorbehouden.