owg

Getalbegrip

Met 'verkennen van getallen' maken kinderen kennis met de getallen. Deze serie bestaat uit 3 onderdelen. In dit derde onderdeel komen de getallen tot 1000 aan bod.De kinderen leren allereerst de volgorde van deze getallen. Hierna ontdekken de kinderen de structuur van de getallen. Als laatste leren ze de bewerkingen 'groter dan', 'kleiner dan' en 'gelijk aan' kennen.
Met 'verkennen van getallen' maken kinderen kennis met de getallen. Deze serie bestaat uit 3 onderdelen. In dit tweede onderdeel komen de getallen tot 100 aan bod. De kinderen leren allereerst de volgorde van deze getallen. Hierna ontdekken de kinderen de structuur van de getallen. Als laatste leren ze de bewerkingen 'groter dan', 'kleiner dan' en 'gelijk aan' kennen.
Met 'verkennen van getallen' maken kinderen kennis met de getallen. Deze serie bestaat uit 3 onderdelen. In dit eerste onderdeel komen getallen tot 20 aan bod. Als eerste leert het kind de volgorde van deze getallen kennen door heen en weer te tellen. Hierna wordt verder gegaan op de structuur van deze getallen. Vervolgens komen de wiskundige formulering aan bod. De kinderen leren daarna het verschil tussen twee getallen te onderscheiden. Als laatste leren ze de getallen te plaatsen in een getallenrij.
Met 'tellen' maken kinderen kennis met de eerste beginselen van rekenen. Er zijn tien onderdelen, opklimmend in moeilijkheidsgraad. Via eenvoudig tellen worden de kinderen voorbereid op de bewerkingen 'optellen' en 'aftrekken'. Er wordt gewerkt met de begrippen 'meer', 'minder' en 'evenveel'. Hierna worden de termen 'erbij' voor optellen en 'haal eraf' voor aftrekken geïntroduceerd. Als laatste worden de wiskundige tekens aangeleerd.
D4ALL: Top 100 bestaat uit drie onderdelen. Het bevat oefeningen met het 100-veld. De moeilijkheidsgraad is eenvoudig in te stellen.
Deel 1 omvat het werken met eenheden en tientallen.
Deel 2 heet 'Buren' en geeft oefeningen in het honderveld.
Deel 3 heet 'Rekenen' en laat de leerlingen met cijfers optellen en aftrekken.
Geschikt voor kinderen vanaf groep 3.
Met D4ALL: Sssplitss oefent het kind met het splitsen van getallen in twee delen. Dit start met ondersteuning van plaatjes en wordt opgebouwd naar sommen in cijfers.
Geschikt voor groep 3

Contact met OWG

Administratie
E-mail: administratie@eduliga.com
 

Algemene vragen

Voor algemene vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0613197677

Adres Stichting OWG

Stichting OWG
Dragonstraat 16
5044 HR Tilburg
Copyright © 2018 Stichting OWG. Alle rechten voorbehouden.