owg

Gebroken getallen

De breukentrein is een programma waar kinderen een beter begrip van breuken aangeleerd krijgen. Het is te gebruiken naast de bekende rekenmethodes.
Het programma bestaat uit twee onderdelen: 'breuken vergelijken' en 'breuken benoemen'. Breuken vergelijken begint met een 'echte' trein, waarmee het concrete niveau wordt aangesproken. Dit gaat verderop in het spel over in een schematische voorstelling met een strook. In het onderdeel breuken benoemen gaat het programma verder met dit strookmodel. Uiteindelijk volgt de getallenlijn.
Het programma kan door een leerling individueel worden doorlopen. De leerkracht kan eventueel het beginniveau aanpassen.
Breureka is een uitgebreid oefenprogramma voor de opbouw van het inzicht in breuken. Het geheel bestaat uit 3 delen. Er wordt begonnen met aanschouwelijk maken van breuken en het bouwt op tot alle bewerkingen.
Het programma is niet alleen geschikt voor de basisschool, maar ook voor remedial teaching en het eerste jaar van het middelbaar onderwijs.
Geschikt voor groep 6, 7 & 8
Breureka is een uitgebreid oefenprogramma voor de opbouw van het inzicht in breuken. Het geheel bestaat uit 3 delen. Er wordt begonnen met aanschouwelijk maken van breuken en het bouwt op tot alle bewerkingen.
Het programma is niet alleen geschikt voor de basisschool, maar ook voor remedial teaching en het eerste jaar van het middelbaar onderwijs.
Geschikt voor groep 6, 7 & 8
Met D4ALL: Kommagetallenoefent het kind de bewerkingen met de komma. Het kind krijgt hiermee inzicht in het positionele getallenstelsel.
Geschikt voor groepen 5 & 6
Breureka is een uitgebreid oefenprogramma voor de opbouw van het inzicht in breuken. Het geheel bestaat uit 3 delen. Er wordt begonnen met aanschouwelijk maken van breuken en het bouwt op tot alle bewerkingen.
Het programma is niet alleen geschikt voor de basisschool, maar ook voor remedial teaching en het eerste jaar van het middelbaar onderwijs.
Geschikt voor groep 6, 7 & 8
'Breuken' is een computerspel waarin het optellen van (on)gelijknamige breuken centraal staat.
De onderdelen van 'Breuken' zijn 'cirkels' en 'tegelpleintjes'. Het is opgedeeld in 8 levels. Er is een scorelijst aanwezig voor de top 10.
Het is geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 & 8.

Contact met OWG

Administratie
E-mail: administratie@eduliga.com
 

Algemene vragen

Voor algemene vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 0613197677

Adres Stichting OWG

Stichting OWG
Dragonstraat 16
5044 HR Tilburg
Copyright © 2018 Stichting OWG. Alle rechten voorbehouden.